Příběh
sv. Ludmily

Poutavý příběh ženy na počátku našich dějin

Život známé české světice
je inspirující i po 1100 letech

Ludmila byla dcerou knížete Slavibora, jenž sídlil buď v Mělníku nebo v dnešní Lužici. Stala se manželkou prvního známého Přemyslovce Bořivoje a společně s ním přijala křesťanství. Spolu tak nasměrovali vývoj české státnosti vstříc evropskému křesťanství, písemné kultuře a středověkému státu. Po smrti muže se Ludmila úspěšně přičinila o udržení moci Přemyslovců v Čechách a po smrti vládnoucích synů – Spytihněva a Vratislava – se stala vychovatelkou vnuka Václava.

Spory o výchovu či přímo o politickou moc vedly ke konfliktu se snachou Drahomírou, která nechala svou tchyni zabít na hradě Tetín. Václav nedlouho poté při nástupu k moci nechal ostatky své báby přenést do Prahy a Ludmila se tak stala světicí.
Její kult zůstal ve stínu kultu jejího vnuka, ale byl rozvíjen v pražském klášteře benediktinek u sv. Jiří.

Její spojení s Mělníkem z ní učinilo patronku vinařů, její přízni se těší také učitelé, vychovatelky, babičky a celá země Čechů, pro níž Ludmila představuje symbolickou pramáti křesťanské víry.

Sv. Ludmila může v dnešní době inspirovat tím, jak přirozeně naplňovala svou úlohu ženy a vychovatelky v rodině, byť pozice ženy v raném středověku byla jiná než dnes. Její život byl v minulosti inspirací i pro výtvarné umění. Především středověká
a barokní ikonografie si vybrala motiv babičky jako vychovatelky sv. Václava.
Vždy je zobrazována jako starší žena s atributem šátku, tedy nástrojem
své mučednické smrti.


Chcete se o sv. Ludmile dozvědět více?

Legendy:
Proložní legenda o sv. Ludmile
Fuit in provincia Bohemorum (Utrpení mučednice Ludmily)
Kristiánova legenda (Život a umučení svatého Václava a jeho babičky svaté Ludmily)

Knihy odbornějšího charakteru:
Naďa Profantová: Kněžna Ludmila, Praha 1996
Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců, Praha 1997
Petr Sommer: Začátky křesťanství v Čechách, Praha 2001
Renata Špačková, Petr Meduna (ed.): Nomine Liudmilam. Sborník prací k poctě svaté Ludmily, Mělník 2006
Michal Lutovský: Po stopách prvních Přemyslovců, Praha 2006
Petr Sommer, Dušan Třeštík, Josef Žemlička (eds.): Přemyslovci. Budování českého státu, Praha 2009
Martin Wihoda: První česká království, Praha 2015
Jakub Izdný a kol: Ludmila - Kněžna a světice, Praha 2020
Jan Mařík, Martin Musílek, Petr Sommer a kol.: Svatá Ludmila. Žena na rozhraní věků, Praha 2021
Marie Zimmermannová a kol.: Kněžna Ludmila. Příručka pro pedagogy základních a středních škol, Praha 2021
Renata Modráková, Jan Vojtíšek a kol.: Kniha a závoj. 1100 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily, Praha 2022

Filmy:
Kněžna Ludmila, režie J. Boněk, 1982
Dobrý král Václav, režie M. Tuchner, 1994 (americké fantaskní zpracování této legendy)
Cesty víry, Putování za sv. Ludmilou, 2002
Světci a svědci,  režie A. Hynková, 2007
Dvojí život knížete Václava, režie V. Hájek, 2007 (na začátku filmu delší sekvence o sv. Ludmile)
Slavné dny, Den kdy byla zavražděna sv. Ludmila (15. září), 15. 9. 2015
Dějiny udatného českého národa - Bořivoj a Ludmila, režie P. Koutský, 2013
Cesty víry: Ludmila a její lidé, 2019

Ostatní knihy a publikace:
Václav Cílek a kolektiv: Tetín svaté Ludmily, Praha 2017
Hana Whitton: Kněžna Ludmila. Vznešená, milovaná, zrazená, Frýdek-Místek 2017
Svatoludmilská místa v Praze 2, Praha 2021
Oldřich Selucký: Svatá Ludmila. Příběh české kněžny, Praha 2021
Hana Whitton: Kněžna Ludmila. Vznešená, milovaná, zrazená, Praha 2022 (audiokniha)
Arcibiskupství pražské: Svatá Ludmila, Praha, 2021

Další texty:
báseň Svatá Ludmila, kněžna a mučednice, Paul Claudel
Litanie ke sv. Ludmile

Mobilní hra:

Skryté příběhy - Vražda kněžny Ludmily

Pěší trasy
Stezka sv. Ludmily
Tetín (aplikace)
Praha (aplikace)
Roztoky-Zákolany (aplikace)

Spřátelené organizace:
Sdružení sv. Ludmily na Tetíně
Komunitní centrum sv. Ludmily na Tetíně
Spolek přátel kostela svaté Ludmily na Královských Vinohradech v Praze

Chcete o nás vědět více?

Více o spolku
--_mixed 00414321C12586F4_--