Příběh
sv. Ludmily

Poutavý příběh ženy na počátku našich dějin

Život známé české světice
je inspirující i po 1100 letech

Ludmila byla dcerou knížete Slavibora, jenž sídlil buď v Mělníku nebo v dnešní Lužici. Stala se manželkou prvního známého Přemyslovce Bořivoje a společně s ním přijala křesťanství. Spolu tak nasměrovali vývoj české státnosti vstříc evropskému křesťanství, písemné kultuře a středověkému státu. Po smrti muže se Ludmila úspěšně přičinila o udržení moci Přemyslovců v Čechách a po smrti vládnoucích synů – Spytihněva a Vratislava – se stala vychovatelkou vnuka Václava.

Spory o výchovu či přímo o politickou moc vedly ke konfliktu se snachou Drahomírou, která nechala svou tchyni zabít na hradě Tetín. Václav nedlouho poté při nástupu k moci nechal ostatky své báby přenést do Prahy a Ludmila se tak stala světicí.
Její kult zůstal ve stínu kultu jejího vnuka, ale byl rozvíjen v pražském klášteře benediktinek u sv. Jiří.

Její spojení s Mělníkem z ní učinilo patronku vinařů, její přízni se těší také učitelé, vychovatelky, babičky a celá země Čechů, pro níž Ludmila představuje symbolickou pramáti křesťanské víry.

Sv. Ludmila může v dnešní době inspirovat tím, jak přirozeně naplňovala svou úlohu ženy a vychovatelky v rodině, byť pozice ženy v raném středověku byla jiná než dnes. Její život byl v minulosti inspirací i pro výtvarné umění. Především středověká
a barokní ikonografie si vybrala motiv babičky jako vychovatelky sv. Václava.
Vždy je zobrazována jako starší žena s atributem šátku, tedy nástrojem
své mučednické smrti.


Chcete se o sv. Ludmile dozvědět více?

Legendy:
Proložní legenda o sv. Ludmile
Fuit in provincia Bohemorum (Utrpení mučednice Ludmily)
Kristiánova legenda (Život a umučení svatého Václava a jeho babičky svaté Ludmily)

Knihy
Naďa Profantová: Kněžna Ludmila, Praha 1996
Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců, Praha 1997
Petr Sommer: Začátky křesťanství v Čechách, Praha 2001
Renata Špačková, Petr Meduna (ed.): Nomine Liudmilam. Sborník prací k poctě svaté Ludmily, Mělník 2006
Michal Lutovský: Po stopách prvních Přemyslovců, Praha 2006
Petr Sommer, Dušan Třeštík, Josef Žemlička (eds.): Přemyslovci. Budování českého státu, Praha 2009
Martin Wihoda: První česká království, Praha 2015
Jakub Izdný a kol: Ludmila - Kněžna a světice, Praha 2020
Jan Mařík, Martin Musílek, Petr Sommer a kol.: Svatá Ludmila. Žena na rozhraní věků, Praha 2021
Marie Zimmermannová a kol.: Kněžna Ludmila. Příručka pro pedagogy základních a středních škol, Praha 2021
Renata Modráková, Jan Vojtíšek a kol.: Kniha a závoj. 1100 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily, Praha 2022

Filmy
Kněžna Ludmila, režie J. Boněk, 1982
Dobrý král Václav, režie M. Tuchner, 1994 (americké fantaskní zpracování této legendy)
Cesty víry, Putování za sv. Ludmilou, 2002
Světci a svědci,  režie A. Hynková, 2007
Dvojí život knížete Václava, režie V. Hájek, 2007 (na začátku filmu delší sekvence o sv. Ludmile)
Slavné dny, Den kdy byla zavražděna sv. Ludmila (15. září), 15. 9. 2015
Dějiny udatného českého národa - Bořivoj a Ludmila, režie P. Koutský, 2013
Cesty víry: Ludmila a její lidé, 2019

Romány
Hana Whitton: Kněžna Ludmila. Vznešená, milovaná, zrazená, Frýdek-Místek 2017
Hana Whitton: Kněžna Ludmila. Vznešená, milovaná, zrazená, Praha 2022 (audiokniha)

Populárně naučná literatura
Václav Cílek a kolektiv: Tetín svaté Ludmily, Praha 2017

Další texty
báseň Svatá Ludmila, kněžna a mučednice, Paul Claudel
Litanie ke sv. Ludmile

Publikace
Svatoludmilská místa v Praze 2

Mobilní hra

Skryté příběhy - Vražda kněžny Ludmily

Spřátelené organizace
Sdružení sv. Ludmily na Tetíně

Chcete o nás vědět více?

Více o spolku
--_mixed 00414321C12586F4_--