Nabízíme

Putovní výstava, putovní ikona, přednášky, svatoludmilské předměty

Nabídku rádi přizpůsobíme přímo vám na míru. Neváhejte se s námi spojit.

Putovní výstava

Putovní výstava Kněžna sv. Ludmila představuje na dvanácti panelech život sv. Ludmily až k jejímu novodobému kultu. Výstavu máme k dispozici ve dvou variantách - vnitřní a venkovní. Vnitřní výstava se dá umístit do školy, kulturního střediska nebo kostela a venkovní kdekoli do exteriéru (park, náměstí, atd.). V současné době, sklízí velkou oblibu právě výstava venkovní.

Více informací a podmínky zapůjčení

Putovní ikona

Ikona sv. Ludmila putuje po celý rok 2021 farnostmi v České republice. Putování ikony sv. Ludmily můžeme chápat jako příležitost k obnově naší víry. Ikona byla požehnána na Levém Hradci a v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě a z těchto míst putuje do farností po celé zemi
s poselstvím modlitby a víry. V jednotlivých farnostech by mohla zůstat přibližně dva týdny,
ke koordinaci slouží kalendář, který spravujeme.

Ikona je poskytována zdarma.

Více informací a podmínky zapůjčení

Přednášky o sv. Ludmile

Už v roce 2018 jsme začali vyvíjet vlastní přednáškovou činnost, aby se široká veřejnost mohla blíže seznámit s osobností sv. Ludmily a jejím odkazem.

Přednášky pro spolek připravuje Mgr. Jakub Izdný, PhD. z Ústavu světových dějin Univerzity Karlovy. Pan doktor si připravil dvě verze přednášek – jednu zaměřenou pouze na postavu sv. Ludmilu a druhou, která se věnuje obecně tématu národních patronů.
Jednotlivé přednášky přizpůsobuje pan doktor Izdný i lokální historii spjaté s tématikou
o sv. Ludmile. Přednášky jsou vhodné do školy, kostelů, kulturních institucí atd.

Přednášky poskytujeme zdarma.

REZERVACE NA: JANA.HAJKO@SVATALUDMILA.CZ

Svatoludmilské předměty

Na výroční rok jsme pro vás připravili řadu věcí – knihy, mince, plátěnky, unikátní gombík sv. Ludmily atd., které v naší nabídce naleznete i nadále.

SVATOLUDMILSKÝ GOMBÍK

Gombík byl v 9. a 10. století okrasným spínadlem oděvu.
Svatoludmilský gombík je jeho verzí pro 21. století. Byl vytvořen exkluzivně pro projekt Svatá Ludmila 1100 let, a to pomocí 3D tisku
v limitované, číslované edici.

V slovanském dávnověku kněžna Ludmila pečovala o chudé a nemocné, věnovala se výuce svého vnuka Václava a šíření křesťanství. Když cítila, že se její čas naplňuje a nešlechetná snacha Drahomíra chystá její úkladnou vraždu, zamyslela se nad tím, jak by svůj život připomněla těm, kteří přijdou na tento svět po ní.

Poradila se tedy s moudrým knězem Pavlem, kterého jí do služeb dal sv. Metoděj. Kněz Pavel kněžně Ludmile poradil, aby po své zemi rozházela měděné gombíky. Ludmila se podivovala, proč to má udělat. Pavel pravil: „Jednoho dne tvoji moudří potomci gombíky naleznou
a vzpomenou tebe, kněžnu Ludmilu, pramáti našeho národa.“

Více V E-SHOPU

Poutavý příběh sv. Ludmily

Zobrazit příběh
--_mixed 00414321C12586F4_--