O nás

Projekt Svatá Ludmila 1100 let se souvisle věnuje památce sv. Ludmily od roku 2015

Svatá Ludmila 1100 let

1100. výročí smrti sv. Ludmily realizuje spolek Svatá Ludmila 1100 let, který zaštiťuje oslavy a všechny akce zaměřené na připomínku odkazu sv. Ludmily,
které proběhnou v roce 2021 na národní i mezinárodní úrovni.

Vznik spolku

Spolek Svatá Ludmila 1100 let vznikl v roce 2015 a od té doby se kontinuálně věnuje odkazu
sv. Ludmily. Zaštiťuje aktivity na celostátní i mezinárodní úrovni, které směřují
k významnému 1100. výročí smrti svaté Ludmily, které proběhne v roce 2021.

Naše poslání

Vizí spolku a stejnojmenného projektu Svatá Ludmila 1100 let je propojovat svatoludmilská místa (nejen) v České republice a pečovat o odkaz sv. Ludmily, jeho uchovávání, šíření
a prezentování široké veřejnosti, aby v roce 2021 došlo k důstojnému uctění a připomenutí
její mučednické smrti. Poslání naplňujeme skrze kulturní, společenské, odborné a duchovní aktivity, jako svatoludmilské poutě, vydávání publikací, pořádání výstav a další.

Všechny aktivity spolku směřují k posílení úcty ke sv. Ludmile, podpoření národní identity současné společnosti a k vytváření hodnotnějšího kulturního a životního prostředí
pro současné generace.

stanovy spolku

Rada spolku

Ing. Martin Hrdlička, obec Tetín
Mgr. Petr Volf, město Mělník
Jan Jakob, město Roztoky
Mgr. Petr Bouška, farnost Beroun
Mgr. Petr Bubeníček, farnost Roztoky

Kontrolní komise spolku

Ing. Petr Šír
Mgr. Zuzana Syrová, město Mělník
Mgr. Dušan Tomčo, město Beroun

Zakládající členové

Členové

Záštity

Chcete se stát členem spolku?

MOŽNOSTI členství
--_mixed 00414321C12586F4_--