O nás

Projekt Svatá Ludmila se souvisle věnuje památce sv. Ludmily od roku 2015

SVATÁ LUDMILA, z. s.

1100. výročí smrti sv. Ludmily realizoval spolek Svatá Ludmila, který zaštiťoval oslavy a všechny akce zaměřené na připomínku odkazu sv. Ludmily, které proběhly v roce 2021 na národní i mezinárodní úrovni.

Vznik spolku

Spolek Svatá Ludmila vznikl v roce 2015 a od té doby se kontinuálně věnuje odkazu sv. Ludmily. Zaštiťoval aktivity na celostátní i mezinárodní úrovni, které směřovaly k významnému 1100. výročí smrti svaté Ludmily, které proběhlo v roce 2021. Vizí spolku a stejnojmenného projektu Svatá Ludmila je propojovat svatoludmilská místa (nejen) v České republice a pečovat o odkaz sv. Ludmily, jeho uchovávání, šíření a prezentování široké veřejnosti. Poslání naplňujeme skrze kulturní, společenské, odborné a duchovní aktivity jako svatoludmilské poutě, vydávání publikací, či pořádání výstav. Všechny aktivity spolku směřují k posílení úcty ke sv. Ludmile, podpoření národní identity současné společnosti a k vytváření hodnotnějšího kulturního a životního prostředí pro současné generace.

Naše poslání

Po úspěšném výročním roce jsme se rozhodli v projektu dále pokračovat a na jeho půdorys navázat připomínkou dalších českých a moravských světců jako pilířů křesťanské víry v našich zemích a udržovat tak kulturně historické dědictví naší země. Rádi bychom veřejnost také více seznámili s místy spojenými s českými světci v rámci poutního turismu, jenž se stává fenoménem současné doby a nabízí zpomalení i cestu k vlastní identitě. K této příležitosti jsme spustili dva nové weby Putování za kořeny a Naši světci.

Moc doufáme, že se nám díky našim projektům podaří obohatit český prostor něčím pozitivním a pomoci lidem nalézt prostor a místa k odpočinku těla i duše.

stanovy spolku

Rada spolku

Ing. Martin Hrdlička, obec Tetín
Mgr. Stanislav Boloňský, město Roztoky u Prahy
Mgr. Petr Bubeníček, farnost Roztoky u Prahy
Karel Jakub Berka, Farnost u kostela sv. Ludmily, Praha - Vinohrady
Václav Česák, Matice Svatého Jana Nepomuckého
Karel Maria Mayer, klášter Dominikánů Jablonné v Podještědí
Libor Bulín, Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi

Kontrolní komise spolku

Mgr. Dušan Tomčo, město Beroun
Ing. Pavel Jiran, Matice Svatého Jana Nepomuckého
Ing. Josef Rendl, obec Velký Chlumec

Zakládající členové

Členové

Záštity

Chcete se stát členem spolku?

MOŽNOSTI členství
--_mixed 00414321C12586F4_--