APLIKACE SKRYTÉ PŘÍBĚHY

Aplikace Skryté příběhy je geolokační mobilní hrou, která přibližuje zvídavým dětem a hravým rodičům historii naší země. Trasy se skrytými příběhy jsou rozmístěny po celém území naší republiky.

V roce 2017 navázal kontakt spolek Svatá Ludmila 1100 let se společností Tripeduca s.r.o., která tuto aplikaci vyvíjí. Následná jednání se pak uskutečnila na jednotlivých svatoludmilských místech, která měla zájem o trasu na svém území. Postupně tak vznikly čtyři unikátní Skryté příběhy navázané přímo na svatou Ludmilu či na její dobové souputníky.

 

VRAŽDA KNĚŽNY LUDMILY

Skrytý příběh Tetín

Obě dámy byly velmi ctižádostivé a zároveň neústupné. Jejich nepřátelství mělo hned několik chapadel. Ludmile bylo šedesát let a Drahomíře zhruba třicet. Jejich rody stály proti sobě v bojích o moc v oblastech kolem Labe na území dnešního Německa. Jen si to představ. Drahomíra měla bohatství a Ludmila zase dlouhodobý vliv a autoritu. Divíš se, že se nesnášely? Jak to u lidí bývá, s časem se nevraživost zvětšovala a zvětšovala. Kněžna Drahomíra nesouhlasila s tím, že babička Ludmila učila Václava žalmy a jiné křesťanské texty. Později se říkalo, že Drahomíra byla pohanka a že jí vadilo, že byl Václav vychováván ke křesťanství. Podle mě však jde spíše o postup typu: „Ať děláš, co děláš, stejně budu říkat, že to děláš špatně.“ Ludmila zase bojovala proti rozhodnutí Drahomíry upevňovat vztahy se Sasy a chtěla zachovat dosavadní spojenectví s Bavory. Protože neměly náš stroj času, nemohly správně posoudit, co se více vyplatí. Chudák Václav je mezi nimi jako mezi dveřmi od výtahu. Na rozdíl od svého mladšího bráchy stiskne tlačítko do nejvyšších pater a bude řešit věc s pomocí boží. Před tím mu ale musíme pomoci i my.

FALEŠNÝ KNÍŽE

Skrytý příběh Roztoky u Prahy

Znáte tu pověst o kněžně Libuši, která chtěla Čechům sehnat knížete, a tak se zahleděla do dálky a poslala své lidi, aby přivedli jistého Přemysla oráče od Stadic? Tak tenhle Přemysl byl údajně prvním rodu knížat, kteří si pak podle něj říkali Přemyslovci. Po bájném Přemyslovi pak byl celý zástup jiných bájných knížat včetně Nezamysla a jiných nesmyslů, až se jednoho dne objevil Bořivoj I., který měl to štěstí, že jej nějací mniši zapsali do knih, a tak mu zajistili titul, o kterém se mu ani nesnilo: „první historicky doložený kníže“. Bořivoj to však neměl vůbec lehké. České kmeny byly rozhádané. Na západ od našeho území byli Frankové a na východě byla tak zvaná Velkomoravská říše knížete Svatopluka. Většina Čechů byla v té době pohany uctívajícími slovanské bohy a bohyně a Frankové s Moravany se předháněli, kdo dřív prosadí mezi Čechy křesťanství a získá na ně vliv. Bořivoj měl z nějakého nezjištěného důvodu blíž k Moravanům a byl pokřtěn samotným Metodějem (bráchové Cyril a Metoděj ze Soluně, co přivezli žížalové písmo hlaholici). Takových „výhodně věřících“ tu však moc nebylo, a tak měl Bořivoj zprvu těžkou pozici. O jeho začátcích se toho v knihách moc nedočtete, a tak by se mohl hodit drobný výlet do roku 870, kdy byl Levý Hradec větší než Praha a kdy byl Bořivoj sotva osmnáctiletý mladík. Bude potřebovat pomoci ukončit neutuchající boje mezi slovanskými kmeny v české kotlině.

 

OBLEŽELÉ HRADIŠTĚ

Skrytý příběh Zákolany

Už 1100 let stojí na kopci nad obcí Zákolany rotunda Petra a Pavla. Je to nejstarší dodnes stojící stavba u nás a pamatuje i mladého knížete Václava, kterému dnes nikdo neřekne jinak než „svatý Václav”, a jeho bratra Boleslava, kterému nikdo zase neodpáře přezdívku bratrovrah. Oba tito hoši z prvních řádků z přehledu českých křesťanských panovníků se zde učili psát. Podle legendy je zde jejich babička Ludmila (další z českých svatých) učila, co znamená být křesťanem. Když jim vysvětlovala křesťanské desatero bohumilého člověka, oba se zřejmě pošťuchovali u 4. a 5. zásady, protože Václav nějak nepochytil 4. zásadu „cti otce svého i matku svou” a matku později vyhnal ze země a Boleslav zase vůbec nepobral 5. přikázání „nezabiješ” (což nejvíc ze všech asi mrzí právě Václava). V téhle misi jde o to, že se ocitáme v ranních hodinách 29. září 935 a od Staré Boleslavi přijíždí do údolí pod Budčí ozbrojení jezdci na koních. Uplynulo 24 hodin od chvíle, kdy byl kníže Václav zákeřně zavražděn a novým vládcem se stal ten, kdo vraždu zosnoval: jeho bratr Boleslav. Ti přijíždějící jezdci jsou Boleslavovi muži a jedou obsadit hradiště na Budči, aby dokončili mocenský převrat a obsadili další z důležitých míst knížectví. Boleslavovi vojáci ještě netuší, že posádka na Budči je tvořena těmi nejvěrnějšími Václavovi muži, a tak jim ještě nedochází, že budou bojovat do posledního dechu a nevzdají se nikomu. Naším úkolem není zabránit bitvě, protože ta je asi nevyhnutelná. My musíme ochránit dceru velitele hradiště Liběnu. Jen ona může proklouznout z obležení a varovat další hradiště.