Podpořte nás!

Spolek Svatá Ludmila 1100 let je neziskovou organizací, jeho činnost je umožněna především díky dobrovolnické práci a vůli komunity v jednotlivých městech a obcích, ať už jsou členy spolku či ne. Náš spolek je financován členskými příspěvky,  ale zejména dary podnikatelů ze soukromého sektoru.

Chcete podpořit dobrou věc, zviditelnit svou firmu a rozšířit řady našich partnerů? Podpořte nás! Sponzorství projektu probíhá formou darovací smlouvy (buď se jedná o jednorázový dar nebo o podporu po celou dobu trvání projektu) nebo smlouvy o reklamě. Pokud Vás zaujala konkrétní z našich akcí či projektu, kterou byste rádi podpořili, můžeme Váš příspěvek použít výhradně na ni. Nezapomínejte také, že výši svého sponzorského daru si můžete odečíst z daní.

Další možností podpory je zakoupení některého svatoludmilského předmětu na našem e-shopu.

 

Darovací smlouva - 1 rok
Darovací smlouva - 5 let

O Svaté Ludmile

Život známé české světice, babičky svatého Václava, je inspirující i po 1100 letech.

I když historické informace o sv. Ludmile čerpáme především z pozdějších legend, základní obrys jejího života je znám. Narodila se pravděpodobně v roce 860. Díky manželskému svazku s prvním historicky doloženým přemyslovským knížetem Bořivojem stála u samých počátků konstituování českého státu a formování národů budoucí střední Evropy.

Nebyla jen manželkou a ochránkyní rodinného krbu, která přivedla na svět šest dětí. Stala se zakladatelkou vládnoucí dynastie a snažila se ovlivňovat i soudobou politickou situaci za vlády svých synů Spytihněva a Vratislava. Významnou roli sehrála také při výchově vnuka, budoucího knížete Václava, kdy kladla důraz na chlapcovo vzdělání. Právě předáváním moudrosti a zkušeností zralého věku budoucímu knížeti ovlivnila náš stát na tisíc let dopředu.

15. září 921 byla z příkazu snachy Drahomíry zavražděna na tetínském hradišti Tunnou a Gommonem. Písemné prameny uvádějí, že k tomu došlo nejspíše z politických a náboženských důvodů. Ludmila byla původně pohřbena na Tetíně. Roku 925 nechal kníže Václav přenést její ostatky do svatojiřské baziliky na Pražském hradě. Kult sv. Ludmily tak byl zpočátku spjat především s klášterem sv. Jiří. Ve 12. století se pak začíná šířit po celé zemi.

Sv. Ludmila může v dnešní době inspirovat tím, jak přirozeně naplňovala svou úlohu ženy a vychovatelky v rodině, byť pozice ženy v raném středověku byla jiná než dnes. Její život byl v minulosti inspirací i pro výtvarné umění. Především středověká a barokní ikonografie si vybrala motiv babičky jako vychovatelky budoucího sv. Václava. Vždy je zobrazována jako starší žena s atributem šátku, tedy nástrojem své mučednické smrti.

Střední Čechy, kde Ludmila zřejmě nejvíce i kolem řeky Vltavy pobývala, se dají nazývat kolébkou české národní identity.

Náš pravidelný newsletter

Zůstaňte informováni a odebírejte pravidelné novinky
o chystaných akcích k 1100 výročí Svaté Ludmily.

Zpracováni osobních udajů

Kdo nás již podpořil

This carousel is empty, please add some logos.