KE STAŽENÍ

V první části sekce naleznete materiály týkající se spolku Svatá Ludmila 1100 let, z.s.. V druhé části sekce budou umísťovány různorodé materiály, které se ke sv. Ludmile vztahují. Tato část sekce je zamýšlena jako prostor pro poskytnutí materiálů pro jejich volné využití na svatoludmilských místech.

 

P.-Claudel_Ludmila_A.-M.-Machourek-2Materiály spolku Svatá Ludmila 1100 let, z.s.

Stanovy spolku

Přihláška do spolku – fyzické osoby

Přihláška do spolku – právnické osoby

Projektový záměr Svatá Ludmila 1100 let

Výroční zpráva za rok 2019

Účetní závěrka za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Účetní závěrka za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Účetní závěrka za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Účetní závěrka za rok 2016

 

Materiály ke sv. Ludmile

báseň Svatá Ludmila, kněžna a mučednice, Paul Claudel, zde
Litanie ke sv. Ludmile, zde
Genealogický přehled potomků sv. Ludmily v české šlechtě, autor Petr Nohel, zde
Genealogický přehled potomků sv. Ludmily v Evropě-výběr, autor Petr Nohel, zde
Genealogický přehled svatých potomků sv. Ludmily, autor Petr Nohel, zde

 

Newsletter

Newsletter č. 12, březen 2019, zde

Newsletter č. 11, prosinec 2018, zde

Newsletter č. 10, říjen 2018, zde

Newsletter č. 9, červen 2018, zde

Newsletter č. 8, duben 2018, zde

Newsletter, č. 7, prosinec 2017, zde

Newsletter, č. 6, září 2017, zde

Newsletter, č. 5, červen 2017, zde

Newsletter č. 4, duben 2017, zde

Newsletter č. 3, prosinec 2016, zde

Newsletter č. 2, září 2016, zde

Newsletter č. 1, květen 2016, zde