zpět na všechny aktuality

Vyjádření Rady spolku k dění na Ukrajině

Rada spolku se v rámci otevřeného dopisu vyjadřuje k aktuálnímu dění na Ukrajině

7.3.2022


Otevřený dopis


Vážení ruští bratři ve víře,


rádi jsme s Vámi spolupracovali na projektu Svatá Ludmila 1100 let, který připomínal mučednickou smrt sv. Ludmily, její svatý života její poselství dnešku. Rusko jsme nemohli ani nechtěli pominout, protože světice Ludmila Česká se těší velké úctě i ve Vaší zemi.


Jsme rádi, že spolu s Vámi můžeme sdílet nejzákladnější hodnoty, na kterých stojí křesťanství a o něž se opírá současná transatlantická civilizace, a které čerpají z pevných postojů a ušlechtilých činů významných osobností našich dějin, mezi které patřili kněžna sv. Ludmila a její vnuk kníže sv. Václav. Těmito hodnotami jsou láska k bližnímu a snaha pomáhat lidem dobré vůle.  Bohužel jsme nyní rozhořčenými svědky pošlapávání těchto hodnot na území Ukrajiny vojsky ruského státu a jeho totalitně zaměřených spojenců.


Máme v živé paměti, jaké to je čelit ozbrojené přesile, vedené zaslepenými politiky. Před více než padesáti lety použilo sovětské Rusko násilí také proti Československu. O to více obdivujeme statečný odpor ukrajinských bojovníků proti obdobné snaze„ velkého bratra“, reprezentovaného zločinným prezidentem Putinem o dosažení imperiální nadvlády. Také si uvědomujeme, jak těžké je vzdorovat této primitivní, militantní a bezohledné politice. Chápeme proto, že se jako křesťané neodvažujete otevřeně postavit vražednému počínání Vašeho prezidenta, vysmívajícího se všem nám blízkým křesťanským hodnotám. Snažně Vás proto prosíme, abyste se alespoň nepodíleli na současné ruské propagandě, namířené proti svobodné Ukrajině i proti Vašemu vlastnímu národu.


Náš spolek se v této nelehké době soustřeďuje na humanitární pomoc uprchlíkům a na zmírnění utrpení statisíců ukrajinských žen a dětí, kteří uprchli do Česka a dalších sousedních států. Jsme jednoznačně na straně trpícího a statečně se bránícího ukrajinského národa. Budeme hrdí na to, když se dozvíme, že jste se pokusili nějakou formou přispět k zastavení tohoto nesmyslného krveprolití.


Současně vyzýváme Vašeho prezidenta Putina, aby změnil patrocinium kapliček sv. Ludmily a sv. Václava, které má ve svém paláci. Jeho současné počínání je zcela v rozporu s poselstvím těchto světců, kteří také stáli v čele státu, ale volili vždy mírumilovnou cestu.


Doplňte prosím své modlitby za mír také aktivní pomocí těžce zkoušené Ukrajině.


V Praze dne 2. 3. 2022                                                   Rada spolku Svatá Ludmila 1100 let

Sv. Ludmila byla velká žena. Přečtěte si její příběh.

Zobrazit příběh
--_mixed 00414321C12586F4_--