zpět na všechny aktuality

Probíhá sbírka na Stezku sv. Ludmily

Poutní Stezka sv. Ludmily chce propojit místo rodiště, s místem smrti první české světice a kněžny Ludmily

1.10.2023

Svaz měst a obcí inicioval sbírku na prodloužení Stezky sv. Ludmily, která povede z Tetína do Mělníka. Stezka bude volně navazovat na již existující cyklotrasu Tetín-Beroun-Srbsko a realizátorem projektu je spolek Svatá Ludmila. Sbírka proběhla díky terminálům České spořitelny a v rámci Svatoludmilské pouti na Tetíně se vybralo 8584 Kč a na Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi 1194 Kč. Všem dárcům děkujeme!


Poutní Stezka sv. Ludmily chce propojit místo rodiště (Mělník), s místem smrti první české světice a kněžny Ludmily (Tetín) a inspirativním způsobem vyzdvihnout jednotlivé fáze Ludmilina života tak, aby se mohl poutník zamyslet rovněž nad svým vlastním životem. Otevření stezky se plánuje na rok 2025 a to na 1100. výročí od translace sv. Ludmily.

Sv. Ludmila byla velká žena. Přečtěte si její příběh.

Zobrazit příběh
--_mixed 00414321C12586F4_--