zpět na všechny aktuality

Spolek podepsal memorandum na podporu rozvoje poutního turismu ve Středních Čechách

Spolek bude své aktivity dále vyvíjet v poutním turismu a projektu Putování za kořeny

22.3.2022

Středočeský kraj jako kolébka české státnosti a národních patronů, také to je obsahem Memoranda o spolupráci, které dnes podepsal Středočeský kraj se spolkem Svatá Ludmila 1100 let. Společně se dohodli na podpoře rozvoje poutního turismu, který má podpořit poutnictví jako fenomén mající v naší civilizaci staletou tradici. Důraz bude kladen na soulad s krajinou a kulturou, vnitřní prožitek a udržitelné formy cestování.

Spolupráci se spolkem Svatá Ludmila 1100 let z.s. navázal Středočeský kraj již v minulých letech, kdy si veřejnost připomínala výročí Svaté Ludmily. „Převážná část aktivit spolku se realizovala na území Středočeského kraje, který je jak domovem sv. Ludmily, tak také kolébkou české státnosti a národních patronů. Spoluprací se spolkem chceme pomoci s navracením poutní turistiky mezi atraktivní způsoby trávení volného času a zejména podpořit atraktivitu Středočeského kraje pro pěší turistiku,“ vysvětluje přínosy memoranda radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda a doplňuje: „Naším záměrem je rovněž zvýšení povědomí o českých světcích, významných osobnostech českých a evropských dějin a o historickém významu Středočeského kraje.“

Produkt poutního turismu není určen výlučně na věřící. Klade si za cíl propojovat tradiční poutní stezky a poutní místa na území Středočeského kraje a nabízet turistům další program v okolí tras nebo ubytování v lokalitě. Spolek bude zaštiťovat a koordinovat aktivity v rámci rozvoje poutního turismu na území Středočeského kraje, a to vždy v souladu se zájmy Středočeského kraje: „Pro spolek Svatá Ludmila 1100 let je Středočeský kraj klíčovým partnerem od počátku své činnosti (roku 2016). Pro myšlenku připomínat kořeny české státnosti a hledat kořeny naší národní identity jsme našli podporu napříč politickým spektrem středočeských politiků. Vážíme si skutečnosti, že jsme jako Češi schopni přeci jen nalézat témata, na kterých se shodneme. Životaschopnost projektu Svatá Ludmila 1100 let a vytvořené věcné a přátelské vztahy nás vedly k myšlence projekt v roce 2021 neuzavírat a pokračovat v činnosti v přetransformované podobě. Chceme se věnovat nadále sv. Ludmile jako babičce a učitelce a pravděpodobně pod názvem České nebe se věnovat i dalším českým světcům a historickým osobnostem a připomínat jejich dílo a odkaz. Největším tématem pro spolupráci se Středočeským krajem bude poutní turistika – produkt poutního turismu Putování za kořeny. Toto téma reflektuje rozvoj destinačního managementu v Česku, popularitu poutních stezek a také snahu nejen mladých lidí nalézat v české krajině doposud neznámá sakrální místa. Středočeský kraj bude, věříme, společně s námi, důležitým koordinátorem těchto aktivit,“ uvádí Martin Hrdlička, předseda spolku Svatá Ludmila 1100 let.

Konkrétními kroky k naplnění spolupráce bude úzká komunikace se Středočeskou centrálou cestovního ruchu, Klubem českých turistů, Svazem měst a obcí, atd. Dále také realizace nového webu produktu – Putování za kořeny a vytvoření databáze poutních míst, která budou pokrývat místa nejen ve Středočeském kraji. Produkt bude propojovat poutní stezky a poutní místa na území Středočeského kraje a nabízet turistům ve spolupráci s destinačními agenturami program v okolí tras nebo ubytování v lokalitě. V nabídce budou též programy jednodenních nebo vícedenních výletů pro školy s cílem pomáhat vytvářet nebo podněcovat kulturní aktivity. Následovat bude celá řada marketingových aktivit, které budou propojovat příběhy a historii poutních míst.

Reportáž z akce ZDE.

Sv. Ludmila byla velká žena. Přečtěte si její příběh.

Zobrazit příběh
--_mixed 00414321C12586F4_--