zpět na všechny aktuality

Představení nových projektů na tiskové konferenci

V rámci tiskové konference, která se uskutečnila v pondělí 5. června, byly představeny nové projekty a weby.

4.6.2023

Na tiskové konferenci spolku Svatá Ludmila byly zmíněny již probíhající projekty - Putování za kořeny a Naši světci, a byly tam také představeny připravované projekty - prodloužení Vintířovy stezky a oslavy výročí svatého Vojtěcha.

Předseda spolku Martin Hrdlička vyjádřil radost nad pokračováním spolku i rozšířením jeho aktivit a spolu s ředitelkou spolku Miroslavou Janičatovou zdůraznili, že spolek Svatá Ludmila chce pomáhat lidem i obcím, aby více vnímali a oceňovali prostor, kde žijí, a také chce poutníkům ukázat, že i Česká republika má místa, na kterých se dá nalézt klid nebo která můžou pomoct v seberozvoji.

Historik Jakub Izdný nám povyprávěl o svatém Vojtěchovi a svatém Vintířovi, českých světcích, kterým se v blízké době budeme nejvíce věnovat, a předsedkyně spolku Ultreia, Lucie Luňáčková, nám připomněla o čem poutníctví je.

Po skončení konference nás legát opata Antonín Rückl provedl po Břevnovském klášteře, ukázal nám podzemí , kostel sv. Markéty a upozornil na místa, která jsou spojena se svatým Vintířem i svatým Vojtěchem.

Sledujte naše nové webové stránky, kde naleznete vždy aktuální informace:

www.putovanizakoreny.cz

www.nasisvetci.cz

Antonín Rückl, legát břevnovského opata, přivítal spolek Svatá Ludmila, jejich přátele a novináře v Břevnovském klášteře
Předseda spolku Ing. Martin Hrdlička
Podzemí Břevnovského kláštera
Náhrobní deska sv. Vintíře v bazilice sv. Markéty
Ředitelka spolku Mgr. Miroslava Janičatová
Prohlídka pokračovala v zahradě opatství
Povídání o Břevnově bylo zakončeno u pramene Vojtěšky

Foto: Petr Tomaides

Sv. Ludmila byla velká žena. Přečtěte si její příběh.

Zobrazit příběh
--_mixed 00414321C12586F4_--