zpět na všechny aktuality

Náměstí na Tetíně má nové jméno

Zastupitelé obce Tetín schválili záměr na přejmenování současného nám. 9. května na náměstí Kněžny Ludmily.

16.9.2023

Zastupitelstvo obce Tetín o změně názvu uvažovalo po Sametové revoluci již několikrát. Nikdy se ale celá věc nedotáhla do konce.

Na veřejném zasedání obce Tetín dne 19. 6. 2023 byl ale konečně zastupiteli jednomyslně schválen záměr na přejmenování tetínského náměstí ze současného názvu „Nám. 9. května“.

Citujeme Tetínský zpravodaj:

„Je dobře, že současný název bude změněn, protože příliš připomíná negativní minulost České republiky. Konec 2. světové války byl 8. května 1945, nikoliv 9. května 1945. A dalším důvodem je i fakt, že první nedemokratická, komunistická ústava nesla název datum svého přijetí, a to 9. května 1948. Tyto názvy jsou již přežitkem a v České republice nemají obdoby, proto bylo rozhodnuto o jeho přejmenování.  

Obec Tetín je úzce spjata se vznikem české státnosti, na což bychom měli být jako tetínští srdcaři náležitě hrdí. Jaké obce v České republice toto mohou říct a pochlubit se? Tetín je prostě historicky významným místem. Důležitou roli u zrodu české státnosti hrála sv. Ludmila, první historicky doložená křesťanská kněžna. Další historické osobnosti již mají na Tetíně své ulice – Bořivoj, Vojáčkovi, Hájek z Libočan, nebo samotný název obce po kněžně Tetě. A tak by dávalo logiku, aby se hlavní náměstí jmenovalo právě po Ludmile.“

Od 15. 9. 2023 tedy nese rozhodnutím zastupitelstva obce náměstí jméno nové - „náměstí Kněžny Ludmily“. 

Tento historický okamžik byl oslaven v rámci oslav tetínské Svatoludmilské poutě. Odhalení názvu proběhlo v sobotu 16. 9. po poutní mši, před tetínským zámkem.

Přejeme, aby tento nový název náměstí přinesl Tetínu další příval inspirativní energie.

Zdroj: Obec Tetín

Sv. Ludmila byla velká žena. Přečtěte si její příběh.

Zobrazit příběh
--_mixed 00414321C12586F4_--