zpět na všechny aktuality

Muzeum Antonína Dvořáka vystavuje originály Dvořákových partitur

Mezi vystavenými originály bude i oratorium Svatá Ludmila, a to v období od 1. do 29. února 2024.

13.9.2023

Při příležitosti zápisu Archivu Antonína Dvořáka do Mezinárodního registru Paměti světa UNESCO Muzeum Antonína Dvořáka vystavuje a bude vystavovat rukopisné originály partitur tohoto českého a světového skladatele. Vzhledem k citlivosti archiválií budou partitury vystavovány jednotlivě a postupně. Svatá Ludmila přijde na řadu v únoru.

Kromě rukopisů budou vystaveny originály Dvořákových osobních předmětů a kopie dalších dokumentů ze sbírek Národního muzea – Muzea Antonína Dvořáka jako jsou fotografie, korespondence, notové tisky, osobní dokumenty apod.

Více informací naleznete na nm.cz.

Svatá Ludmila, autografní partitura, inv. č. S 76/1444

Sv. Ludmila byla velká žena. Přečtěte si její příběh.

Zobrazit příběh
--_mixed 00414321C12586F4_--