zpět na všechny aktuality

Mezinárodní konference Svaté ženy slovanského světa

Na začátku prosince se uskuteční v Moskvě konference Svaté ženy slovanského světa

24.11.2021

Diskutovaná témata:


• svaté manželky ve slovanské historii a kultuře;
• uctívání svatých manželek v dějinách Církve na Západě a Východě;
• svaté ženy v hagiografii a literatuře;
• svaté ženy v hymnografii a liturgických textech;
• svaté ženy a jejich interpretace v umění, hudbě a filmu;
• svaté manželky v kontextu mezikulturního slovanského dialogu.

Konference se bude konat ve smíšeném formátu (prezenční i vzdálená účast) 8. prosince 2021 od 16:30 do 19:30 moskevského času.


Jazyky konference: ruština, angličtina, čeština, srbština.


K účasti na mezinárodní vědecké konferenci jsme pozvali duchovní, teology, historiky, kulturní vědce, filology, filozofy. Budeme rádi za účast doktorandů, vysokoškoláků a studentů.


Chcete-li se zúčastnit mezinárodní vědecké konference, odešlete přihlášku ve formuláři uvedeném níže do 1. prosince 2021 (včetně) na e-mailovou adresu lancev86@mail.ru (název přiloženého souboru musí být napsán latinkou a obsahovat úplné znění název aplikace: například Ivanov SI-zayavka).


Délka projevu každého účastníka je 15 minut.

Sv. Ludmila byla velká žena. Přečtěte si její příběh.

Zobrazit příběh
--_mixed 00414321C12586F4_--