zpět na všechny aktuality

Cyklus přednášek o sv. Ludmile

Cyklus přednášek o sv. Ludmile připravila v malém předstihu Katolická teologická fakulta UK.

29.6.2020

Přední odborníci na jednotlivé úseky a témata dějin představí jednak život a jednak kult sv. Ludmily od počátků v 10. století přes dlouhých tisíc let až k současnosti.

Hodinová dotace: 7 x 2 h (90 min.) Termín výuky: Čtvrtek, 17:00-18:30 hod. Místo: učebna KTF UK Cena: 700 Kč (senioři mají možnost přihlášení v rámci U3V: 600 Kč) Přihlašování od 30.3.2020 do 13.9.2020 na webe KTF UK: https://www.ktf.cuni.cz/KTF-2302.html

Sv. Ludmila byla velká žena. Přečtěte si její příběh.

Zobrazit příběh
--_mixed 00414321C12586F4_--