Zpět na všechny akce

Výstava: Svatá Ludmila - Žena na rozhraní věků

Akademie věd České republiky pořádá na Národní třídě výstavu o kněžně, světici a matce národa - Ludmile. Výstava bude pro veřejnost k dispozici od 15.6.2021.

Kde:
Kdy:
Konec události:
Pořadatel:

Stěžejním záměrem výstavy je prostřednictvím několika vybraných témat představit osobnost svaté Ludmily a důstojným způsobem tak připomenout 1100. výročí její násilné smrti. Ústředním tématem projektu a doprovodných akcí bude problematika vzniku českého státu, christianizace jeho obyvatel, role a význam kněžny Ludmily v českých dějinách. Život a působení sv. Ludmily totiž úzce souvisí se vznikem českého raně středověkého státu. Zrod státního zřízení na území Čech a Moravy lze následně srovnávat se vznikem dalších středoevropských státních celků, zejména Polského a Uherského království.

Výstavní exponáty, které budou formou katalogových hesel zařazeny také do plánované publikace k výstavě, divákovi přiblíží kulturu raně středověkého českého státu. Osobnost Ludmily – posléze zemské světice – bude sledována z hlediska řady společenskovědních disciplín v dlouhém časovém horizontu od raného středověku až prakticky do současnosti. Pozornost bude věnována také tzv. druhému životu sv. Ludmily (ve vědomí předbělohorské a pobělohorské společnosti – příběh Palladia; v národním obrození; v kultuře a umění 19. a 20. století). Půjde zejména o prezentaci humanitních oborů, nicméně v posledních letech roste také význam aplikací přírodních věd v historickém výzkumu (archeobotanika, rozbory DNA, C 14 apod.). V tomto směru se nabízí vhodná příležitost upozornit na nutnou spolupráci humanitních a přírodních věd při výzkumu minulosti.

Doprovodný program:

  • literární pásma
  • ukázky výroby dobových šperků

Garanti výstavy:

  • Archeologický ústav AV ČR
  • Středisko společných činností AV ČR

Časosběrné video z instalace výstavy můžete zhlédnout zde.

Další informace naleznete v článku týkající ho se výstavy - zde.

Přečtěte si více o Ludmile

Zobrazit příběh
--_mixed 00414321C12586F4_--