Zpět na všechny akce

Svatoludmilská pouť na Tetíně

Mši bude celebrovat apoštolský nuncius Mons. Charles Daniel Balvo.Budou vysvěceny nové zvony a bude přítomen i novogotický relikviář s ostatky sv. Ludmily a sv. Václava,

Kde:
Kdy:
Konec události:
Pořadatel:

Mši bude celebrovat apoštolský nuncius Mons. Charles Daniel Balvo a v rámci ní budou vysvěceny nové zvony a bude přítomen i novogotický relikviář s ostatky sv. Ludmily a sv. Václava. Ten pak bude veřejnosti vystaven v kostele sv. Ludmily.

Přečtěte si více o Ludmile

Zobrazit příběh
--_mixed 00414321C12586F4_--