Zpět na všechny akce

Otevření poutní cesty Via Ludmila

Mše svatá s požehnáním poutníkům, kteří se vydají po nově vznikající poutní cestě Via Ludmila po stopách našeho společného duchovního dědictví.

Kde:
Kdy:
Konec události:
Pořadatel:

Pozvání na pontifikální mši svatou, konanou v návaznosti na 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily a otevření poutní cesty Via Ludmila s požehnáním jejím poutníkům. Současně bude připomenuto 100. výročí úmrtí blahoslaveného císaře a českého krále Karla I., 1280. výročí narození císaře Karla Velikého, 645. výročí vysvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého. Mši svatou bude celebrovat Jeho Eminence arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka OP, který přijal nad projektem Via Ludmila záštitu.

Přečtěte si více o Ludmile

Zobrazit příběh
--_mixed 00414321C12586F4_--