Zpět na všechny akce

Mezinárodní konference Svaté ženy slovanského světa

V Moskvě se začátkem prosince uskuteční další mezinárodní konference Svaté ženy slovanského světa věnovaná výročí mučednické smrti svaté Ludmily.

Kde:
Kdy:
Konec události:
Pořadatel:

Zveme Vás k účasti na mezinárodní vědecké konferenci SVATÉ ŽENY SLOVANSKÉHO SVĚTA, věnované 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily České.

Diskutovaná témata:


• svaté manželky ve slovanské historii a kultuře;
• uctívání svatých manželek v dějinách Církve na Západě a Východě;
• svaté ženy v hagiografii a literatuře;
• svaté ženy v hymnografii a liturgických textech;
• svaté ženy a jejich interpretace v umění, hudbě a filmu;
• svaté manželky v kontextu mezikulturního slovanského dialogu.

Konference se bude konat ve smíšeném formátu (prezenční i vzdálená účast) 8. prosince 2021 od 16:30 do 19:30 moskevského času.

Jazyky konference: ruština, angličtina, čeština, srbština.


K účasti na mezinárodní vědecké konferenci jsme pozvali duchovní, teology, historiky, kulturní vědce, filology, filozofy. Budeme rádi za účast doktorandů, vysokoškoláků a studentů.


PROGRAM:

8. prosince 2021 16:00-19:30 (14:00 -17:30 českého času)


Odkaz pro připojení online ZDE

ID konference: 889 4137 9639
Přístupový kód: 941984


16:00 - uvítací řeč:

- Ridel Ivan Petrovich - historik,přední specialista Centra slovanských kultur, VGBIL pojmenovaný po M.I.Rudomino

- Lantseva Anna Mikhailovna -kandidátka kulturních studií, bohemistka, vedoucí iniciativní skupiny prokulturní akce věnované památce sv. Ludmily Chesh

- Michaela Eržábková, ředitelka Českéhokulturního centra v Moskvě

- Snezana Pavlovic, vrchní radaVelvyslanectví Republiky Srbsko v Ruské federaci


- Martin Hrdlička, předseda "Spolku sv. Ludmily 1100 let", starostaTetína


- Miroslava Janičatová, ředitelka "Spolku sv. Ludmily 1100 let"


- Alexander Maksimovič Gnyp, diecézní poradce, kněz a kostelník svatoludmilskéfarnosti stejné víry v Petrohradě na nádvoří kláštera Alexandra Svirského

16.50 - Sekce I: Svaté manželky vzápadoslovanské historické a kulturní tradici.

- Kurátorka sekce: Lantseva AnnaMikhailovna


• Jakub Izdný, Univerzita Karlova (Praha) - Ludmila mezi východem a západem

• Pozhidaeva Galina Andreevna, Vyššídivadelní škola (Institut) - Zpěvy ze služby svaté princezně Olze v ručně psanétradici X-XVII století: počáteční problémy studia


• Melnikov Georgij Pavlovič. Vedoucí vědecký pracovník Ústavu slavistiky Ruskéakademie věd, kandidát historických věd -Svatá Anežka Česká, význam svatékrálovny Jadwigy a světice Faustiny Kowalské pro křesťanské poslání

• Fedyukina Elena Vladimirovna, Ruskástátní univerzita A.N. Kosygina, kandidátka kulturních studií, docent - Práceve jménu Krista: o jeptišce ​​a astronomce Eleně Kazimirchak-Polonské

• Gapanyuk Anton Evgenievich. RPU St.Jana Teologa, docenta.
Mnišská tradice západních křesťanů jako příklad ženských duchovních řádů

Diskuse. Přerušte 10-15 minut.

 
18.30 - Sekce II: Svaté manželky vevýchodní a jihoslovanské historické a kulturní tradici.

- Kurátor sekce: Ridel Ivan Petrovich


• Podolinský Vladimír Alekseevič. Běloruská státní univerzita (Minsk), vedoucíkatedry dějin Běloruska starověku a středověku na Fakultě historie, kandidáthistorických věd, docent - Sociálně-politické dějiny polotského knížectví na stránkách„Života Eufrosyny z Polotska“ (k formulaci problému)
• Hieromonk Ignatius (Shestakov). Redaktor portálu Pravoslavie.ru, obyvatelSretenského stavropegického kláštera - Typologie ženské svatosti na Balkáně

• Njegoš Manojlovič. Ruská státní univerzita pojmenovaná po A.N. Kosygina,kandidát politologie, docent - Politický a duchovní boj za zachování MoravskéhoSrbska jako státu srbského, slovanského a pravoslavného charakteru

• Postternak Andrey Vladimirovich,kněz. Ortodoxní humanitní univerzita St. Tikhon, děkan Fakulty historie afilologie, kandidát historických věd, docent - Obrazy diakonek v hagiografickébyzantské literatuře

• Smirnov Alexander Georgievich.Moskevská státní pedagogická univerzita, kandidát kulturních studií, docent -Obrazy Svátosti žen v Rusku v předsynodálním období

• Jan Royt. Univerzita Karlova (Praha)- Ikonografie sv. Ludmily v průběhu staletí


• Chernysheva Margarita Ivanovna. Ústav ruského jazyka pojmenovaný po V.V.Vinogradov Ruské akademie věd, vedoucí vědecký pracovník oddělení studialingvistických pramenů a dějin ruského spisovného jazyka, doktor filologie,profesor - Pojmenování Matky Boží ve starém slovansko-ruském písmu

• Efremov Alexander Valentinovič.Moskevská státní pedagogická univerzita, kandidát historických věd, docent -Abatyše Evgeniya (Meshcherskaya), zakladatelka kláštera Borisoglebsk v Anosinu


• Konenková Alla Kirillovna. Ruská státní univerzita pojmenovaná po A.N.Kosygina, PhD v oboru dějin umění, docentka - Obraz velkokněžny AlžbětyFjodorovny v dílech sochaře P.P. Trubetskoy

• Sloistov Sergej Michajlovič. Mladývědecký pracovník Institutu slavistiky Ruské akademie věd, kandidáthistorických věd -Stránky dějin Kongregace sester rodiny Panny Marie: Problémykomparativního přístupu

• Gerasimová Světlana Valentinovna.Ruská státní univerzita pojmenovaná po A.N. Kosygina, kandidát filologie,docentka - Obraz manželky v poezii Andreje Michajloviče Golova

• Beresneva Žanna Alexandrovna. Ruskástátní univerzita pojmenovaná po A.N. Kosygina, docentka - Obrazy myrhových žena tradice jejich úcty na území Moskvy

• Lantseva Anna Mikhailovna.Iniciativní skupina pro kulturní akce věnované památce svaté Ludmily České,Ph.D., kulturologie, bohemistika - Uctění prvního slovanského světce v Rusku vXXI. Například sociokulturní aktivity iniciativní skupiny pro kulturní akcevěnované památce sv. Ludmily České

Diskuse, konec konference.

Přečtěte si více o Ludmile

Zobrazit příběh
--_mixed 00414321C12586F4_--