Zpět na všechny akce

Kněžna a světice: Lokalita - Region - Svět

Setkání u kulatého stolu „Kněžna a světice Ludmila: Lokalita – Region – Svět“ je jednou z úvodních akcí nově založeného spolku Svatá Ludmila 1100 let.

Kde:
Kdy:
Konec události:
Pořadatel:

Sv. Ludmila byla a stále je inspirativní osobností díky jejímu obsažnému životu. Byla zakladatelkou významné české panovnické dynastie, je spojována s počátky českého státu, byla vychovatelkou významné osobnosti našich dějin sv. Václava a také první českou světicí. Její život tedy může inspirovat i dnes.

Setkání je rozděleno na tři panelové diskuze. První bude zaměřeno na jednotlivé lokality spojené přímo s životem sv. Ludmily. Druhá se bude věnovat regionálním místům vztahujícím se ke kultu sv. Ludmily a jejímu „druhému životu“ a bude sledovat odraz postavy sv. Ludmily v kultuře. V třetí části se budou účastníci panelu zamýšlet nad současným přínosem sv. Ludmily dnešnímu světu, v čem ji můžeme následovat a jak úcta k této světici v historii dnes ovlivňuje nás?

Úvodní slovo při setkání pronese pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka, OP. Účast
na panelových diskuzích přislíbili přední čeští archeologové, historikové a kunsthistorikové, výběrem Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc, Prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc., Mgr. Libor Gottfried, PhDr. Milena Bravermanová, doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. a další. Zastoupeni budou i představitelé regionů a regionálních muzeí, například ředitel Sládečkova vlastivědného muzea PhDr. Z. Kuchyňka. O duchovní části projektu bude hovořit například p. Petr Bubeníček.

Cílem spolku Svatá Ludmila 1100 let je uctění výročí 1100 let od mučednické smrti této ženy, které proběhne v roce 2021. Projekt však není omezen pouze na toto výročí, které proběhne v roce 2021. Prostřednictvím kulturních akcí, výstav, tvorbou audiovizuálních či jiných uměleckých děl, ale i péčí o krajinu a památky nejen středočeského kraje si projekt klade za cíl posílit úctu k této významné ženě, podpořit národní identitu současné společnosti a vytvářet hodnotnější prostředí kulturní i životní pro současné generace. Věříme, že toto setkání upozorní na nosná témata vztahující se ke sv. Ludmile a umožní navzájem obohatit všechny přítomné.

Přečtěte si více o Ludmile

Zobrazit příběh
--_mixed 00414321C12586F4_--