Zpět na všechny akce

Chrámové koncerty - dvě sopránové árie z oratoria sv. Ludmila

V chrámu sv. Petra a Pavla se uskuteční v září koncert v rámci Českých doteků hudby a Dvořákova festivalu, na počest kněžně a světici, svaté Ludmile.

Kde:
Kdy:
Konec události:
Pořadatel:

Mimořádný koncert při příležitosti 1 100. výročí od smrti sv. Ludmily a 180 let od narození A. Dvořáka.

11.9. 2021 – sobota, 17:00

Mělník – CHRÁM  Sv. Petra a Pavla

ANTONÍN DVOŘÁK – SVATÁ LUDMILA

Mimořádný koncert při příležitosti 1 100. výročí od smrti  sv. Ludmily a 180 let od narození A. Dvořáka.

Koncert se koná pod záštitou starosty města Mělníka, MVDr. Ctirada Mikeše a je poděkováním za úsilí zdravotníků v boji s pandemií.

Spolupořadatelé, podporovatelé, partneři:  Město Mělník,  Středočeský kraj, Chäteau Mělník, Nemocnice Mělník, Braunensis Art productions s.r.o., společnost, Čepro a.s.,  Římskokatolická farnost – Probošství Mělník, České přístavy.

Antonín  Dvořák (1841-1904): Svatá  Ludmila. Oratorium pro sóla, sbor a orchestr  op.71

„Na nádvoří hradu mělnického“

Markéta Böhmová – soprán

Václava Krejčí Housková – alt

Jaroslav Březina – tenor

Jaroslav Patočka – bas

Jaroslav Kyzlink –  dirigent

Orchestr a sbor Opery Národního divadla v Praze

I. část – Na nádvoří hradu mělnického

Spolupořadatel: Město Mělník, za podpory Středočeského kraje

Markéta Klaudová Böhmová – soprán

Václava Krejčí Housková – alt

Jaroslav Březina – tenor

Jaroslav Patočka – bas

Jaroslav Kyzlink –  dirigent

Orchestr a sbor Opery Národního divadla v Praze

Oratorium sv. Ludmila se odehrává na nádvoří hradu mělnického, v berounských lesích (Tetín) a dále na Velehradě. A. Dvořáka dílo sám premiéroval v Leedsu.  Přímo se vybízí realizovat a prezentovat toto vokálně instrumentální dílo na původním místě svého děje

a provede historickými událostmi a připomene autentický příběh babičky sv. Václava sv. Ludmily. Bořivojův a Ludmily  syn, kníže Vratislav I. pojal za ženu Drahomíru a tehdy přesídlila Ludmila na Mělník, druhý syn Boleslava II. měl dceru Doubravku a pojala za muže knížete Polanů Měška I. Polsko tehdy přijalo křest od Čechů a misionáře.

I. část – Na nádvoří hradu mělnického

Introduzione e coro (Tmy vrátily se v skrýše skal a lesů)

Coro (Svaté jitro jest)

Recitativo — soprano solo (Mé srdce chví se tlukem bouřným dnes)

Aria — soprano solo (Od dětství ku oltáři mne vodil svatý cit)

Aria (basso solo) e coro (Do prachu s vámi! Jeden jest Bůh!)

Aria — soprano solo (Ó dovol abych zlíbat směla tvých nohou prach)

Recitativo — basso solo (Vstup v nitro své, mým domem není země)

II. část – V lesích berounských

Introduzion, recitativo ed aria alto solo (Ó, v jaké šeré lesní stíny)

Duetto — soprano ed alto solo (Teď ptám se tě: co najít chceš?)

Aria — basso solo (Já neklamal se, buď vítána, dcero!)

Tenore solo e coro (Ó jaký obraz oku mému se v stínu lesním otvírá!)

Recitativo — basso solo (Já bludné duše světlu vracím)

Recitativo — tenore e basso solo (Ach, ona, po níž srdce moje prahne)

Recitativo — soprano solo (Ó, kterak mohu zvednout k tobě zraku)

Recitativo — tenore e basso solo (Jak z krásného snu náhle procitlý)

Quartetto e cori (Já hledala jsem září toho jitra)

III. část – Děj v chrámu Velehradském

Introduzione e coro (Hospodine, pomiluj ny!)

Recitativo — tenore e basso solo (Nuž přistupte, mnou víře vyučení)

Duetto — soprano e tenore solo (Ó, nech juž skanout nad našimi čely)

Recitativo — soprano e basso solo (U cíle stojím snahy své a tužby)

Basso solo e coro (Duchu svatý, sestup v nachu)

Alto e basso solo e coro (Ó zněte, písně, zněte k nebes báni)

Soli e choro (Hospodine, pomiluj ny!)

                                                                                                                                                     

                                                                                                              Dramaturgie a výběr z částí oratoria: Jaroslav Kyzlink a Jakub Hrubý

Přečtěte si více o Ludmile

Zobrazit příběh
--_mixed 00414321C12586F4_--