Zpět na všechny akce

Akce členů spolku v roce 2024

Sledujeme za vás aktivity členů spolku Svatá Ludmila, abyste věděli, kde se co děje. Častokrát nás tam můžete i potkat nebo když tam budete vy, tak nám o tom podejte zprávu.

Kde:
Kdy:
Konec události:
Pořadatel:

Leden 2024:

Praha 2 - středa 17. 1. 2024, 18:00 - cyklus komorní hudby Tóny Vinohrad - Trubkový recitál - praha2.cz

Benátky nad Jizerou - neděle 28. 1. 2024, 10:00 - slavnostní požehnání nově opravených varhan v kostele sv. Máří Magdalény - farnostbenatky.cz

Svatá Hora - středa 31. 1. 2024, 17:30 - Příběhy ze svatohorských ambitů I - svata-hora.cz

Únor 2024:

Stará Boleslav - neděle 4. 2. 2024, 9:00 - požehnání nového Staroboleslavského Svatováclavského piva - staraboleslav.com

Benátky nad Jizerou - neděle 11. 2. 2024, 17:00 - masopustní varhanní koncert "Ozvěny varhan v průběhu staletí" - farnostbenatky.cz

Praha 2 - středa 14. 2. 2024, 18:00 - cyklus komorní hudby Tóny Vinohrad - Večer české hudby - praha2.cz

Benátky nad Jizerou - sobota 17. 2. 2024, 6:30 - VIII. pouť mužů do Staré Boleslavi - farnostbenatky.cz

Dobřichovice - úterý 20. 2. 2024, 18:00 - přednáška o poutních místech Česka s Michalem Bařinkou + křest nového průvodce - poutnimistaceska.cz

Beroun - středa 21. 2. 2024, 17:30 - přednáška o poutních místech Česka s Michalem Bařinkou - knihovnaberoun.cz

Vestec - neděle 25. 2. 2024, 14:50 - křížová cesta farnosti Sázava-Černé Budy - sazavskyklaster.cz

Svatá Hora - středa 28. 2. 2024, 17:30 - Příběhy ze svatohorských ambitů II - svata-hora.cz

Březen 2024:

Kostelní Střimelice - neděle 3. 3. 2024, 14:50 - křížová cesta farnosti Sázava-Černé Budy - sazavskyklaster.cz

Praha 2 - středa 6. 3. 2024, 18:00 - cyklus komorní hudby Tóny Vinohrad - Večer české hudby - praha2.cz

Benátky nad Jizerou - neděle 10. 3. 2024, 14:30 - postní křížová cesta - farnostbenatky.cz

Sázava - neděle 10. 3. 2024, 14:50 - křížová cesta farnosti Sázava-Černé Budy - sazavskyklaster.cz

Praha 2 - pátek 15. 3. 2024, 19:00 - koncert Stabat Mater - ludmilavinohrady.cz

Svatá Hora - pátek 22. 3. 2024, 16:15 - křížová cesta s varhanní hudbou - svata-hora.cz

Jablonné v Podještědí - neděle 17. 3. 2024, po nedělní mši svaté - přednáška o sv. Zdislavě - jablonnevp.cz

Nepomuk - neděle 24. 3. 2024, 10:45 - Jarní svatojánská pouť s procesím - nepomuk.cz

Sázava - neděle 24. 3. 2024, 14:50 - křížová cesta farnosti Sázava-Černé Budy - sazavskyklaster.cz

Svatá Hora - středa 27. 3. 2024, 17:30 - Příběhy ze svatohorských ambitů III - svata-hora.cz

Tetín - čtvrtek 28. 3. 2024, 10:30 - komentovaná prohlídka okolím Tetína - mesto-beroun.cz

Beroun - pátek 29. 3. 2024, 15:00 - křížová cesta berounské farnosti - facebook.com

Tetín - pátek 29. 3. 2024, 15:30 - křížová cesta na Tetíně - ludmila-tetin.cz

Duben 2024:

Lety - čtvrtek 4. 4. 2024, 18:00 - přednáška o poutních místech s Michalem Bařinkou - obec-lety.cz

Jablonné v Podještědí - pátek 5. 4. 2024, 19:00 - jarní koncert v kapli sv. Antonína v Heřmanicích - jablonnevp.cz

Jablonné v Podještědí - neděle 7. 4. 2024, po nedělní mši svaté - přednáška o sv. Zdislavě - jablonnevp.cz

Praha 2 - středa 10. 4. 2024, 18:00 - cyklus komorní hudby Tóny Vinohrad - Líbezné tóny harfy a flétny - praha2.cz

Benátky nad Jizerou - neděle 14. 4. 2024, 17:00 - velikonoční varhanní koncert Michala Novenka - facebook.com

Praha 2 - pondělí 15. 4. 2024, 19:00 - velikonoční koncert v kostele sv. Ignáce z Loyoly - praha2.cz

Svatá Hora - středa 24. 4. 2024, 17:30 - Příběhy ze svatohorských ambitů IV - svata-hora.cz

Květen 2024:

Jablonné v Podještědí - středa 1. 5. 2024, 10:00 a 15:00 - slavnostní otevření obnovené baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy (mše a koncert) - zdislava.cz

Tetín - sobota 18. 5. 2024 - pouť sv. Jana Nepomuckého a vymetání půdy - ludmila-tetin.cz

Benátky nad Jizerou - neděle 19. 5. 2024, 17:00 - svatodušní varhanní koncert Michala Hanuše - facebook.com

Svatá Hora - středa 22. 5. 2024, 17:30 - Příběhy ze svatohorských ambitů V - svata-hora.cz

Praha 2 - středa 22. 5. 2024, 18:00 - cyklus komorní hudby Tóny Vinohrad - Do tance - praha2.cz

Jablonné v Podještědí - sobota 25. 5. 2024, 9:00 a 11:00 - slavnostní pouť ke sv. Zdislavě (mše) - zdislava.cz

Lety - čtvrtek 27. 5. 2024, 18:00 - přednáška o Santinim s Monikou Švec Sybolovou - obec-lety.cz

Červen 2024:

po celé ČR - pátek 7. 6. 2024 - Noc kostelů - nockostelu.cz

Praha 2 - středa 22. 5. 2024, 18:00 - cyklus komorní hudby Tóny Vinohrad - Operní árie v průběhu staletí - praha2.cz

Tetín a Svatý Jan pod Skalou - sobota 29. 6. 2024 - Pochod pátera Karla Dvorského - ludmila-tetin.cz

Září 2024:

Tetín - sobota 21. 9. 2024 - Svatoludmilská pouť

Listopad 2024:

Benátky nad Jizerou - sobota 30. 11. 2024 - Zahájení adventu v Dražicích - benatky.cz

Informace průběžně aktualizujeme.

Přečtěte si více o Ludmile

Zobrazit příběh
--_mixed 00414321C12586F4_--