Podpořte nás!

Spolek Svatá Ludmila 1100 let je neziskovou organizací, jeho činnost je umožněna především díky dobrovolnické práci a vůli komunity v jednotlivých městech a obcích, ať už jsou členy spolku či ne. Náš spolek je financován členskými příspěvky,  ale zejména dary podnikatelů ze soukromého sektoru.

Chcete podpořit dobrou věc, zviditelnit svou firmu a rozšířit řady našich partnerů? Podpořte nás! Sponzorství projektu probíhá formou darovací smlouvy (buď se jedná o jednorázový dar nebo o podporu po celou dobu trvání projektu) nebo smlouvy o reklamě. Pokud Vás zaujala konkrétní z našich akcí či projektu, kterou byste rádi podpořili, můžeme Váš příspěvek použít výhradně na ni. Nezapomínejte také, že výši svého sponzorského daru si můžete odečíst z daní.

Další možností podpory je zakoupení některého svatoludmilského předmětu na našem e-shopu.

 

Darovací smlouva - 1 rok
Darovací smlouva - 5 let