Průvod vévody Štěpána Bavorského

Průvod vévody Štěpána Bavorského

V sobotu Tetínem prošel průvod vévody Štěpána Bavorského, který mířil na hrad Karlštejn. Vévoda bavorský, který byl přivítán zástupci obce Tetín, se zde poklonil sv. Ludmile a sv. Kateřině, ochránkyním Karla IV. Více o tomto setkání a fotogalerii naleznete zde.

Průvod vévody Štěpána Bavorského
Sv. Ludmila při Noci kostelů

Sv. Ludmila při Noci kostelů

I během noci kostelů můžete potkat sv. Ludmilu. Program nejen tetínského kostela sv. Ludmily naleznete zde.

Na Levém Hradci pak můžete vyslechnout povídání o sv. Ludmile, které od 19 hod. přednese Marie Opatrná, viz program zde.

Sv. Ludmila při Noci kostelů
Setkání u kulatého stolu

První setkání

Minulý týden proběhlo úvodní setkání u kulatého stolu Kněžna a světice Ludmila. Úvodní slovo pronesl pražský arcibiskup Dominik Duka, OP a předseda spolku Ing. Hrdlička. První část, kterou moderoval prof. Sommer, se zaměřila na život sv. Ludmily a nejen archeologické nálezy, které lze s její osobou spojit. Mezi účastníky panelové diskuze byli prof. Sláma, dr. Bravermanová a dr. Profantová, dr. Frolík a doc. Kubín.

V druhé části se hovořilo o druhém životě kněžny Ludmily, o její úctě a ohlasu ve výtvarném umění. Účastníky panelu byli prof. Royt, prof. Hledíková, dr. Kuchyňka, Mgr. Gottfried a Mgr. Špačková. Závěr konference patřil duchovní části projektu, o které pohovořil P. Bubeníček.  

Foto: V. Mikešová, více zde

Setkání u kulatého stolu

Svatá Ludmila 1100 let

Projekt Svatá Ludmila 1100 let se souvisle věnuje památce svaté Ludmily od roku 2015. Jeho vyvrcholením  bude připomenutí výročí 1100 let od zavraždění Svaté Ludmily na Tetínském hradišti, které proběhne v roce 2021.

Sv. Ludmila je patronkou rodin, první českou i slovanskou světicí, jejíž jméno nesou kostely či instituce skoro po celém světě. Rozhodli jsme se proto připravit projekt Svatá Ludmila 1100 let, který bude této světice hoden. A v rámci příprav na toto výročí tak také připomenout její slávu.

Projekt Svatá Ludmila 1100 let je zastřešen stejnojmenným spolkem. Jeho zakládajícími členy jsou obec Tetín, město Mělník, město Roztoky, farnost Beroun a farnost Roztoky. Spolek je však otevřen všem dalším zájemcům, kteří se chtějí na projektu spolupodílet. Staňte se jeho členy! Právnické osoby za roční poplatek 3000 Kč a fyzické osoby za 500 Kč/ročně.

Budeme rádi, pokud se rozhodnete na projekt finančně přispět či se zapojit do příprav. Nebo se jednotlivých akcí jen osobně zúčastníte. Projekt Svatá Ludmila 1100 let si zaslouží nadregionální, celonárodní a snad i nadnárodní pozornost. 

Přihláška do spolku – fyzické osoby

Přihláška do spolku – právnické osoby

Stanovy spolku

Projektový plán spolku Svatá Ludmila 1100 let

Svatá Ludmila

O Svaté Ludmile

Život známé české světice, babičky svatého Václava, je inspirující i po 1100 letech.

I když historické informace o sv. Ludmile čerpáme především z pozdějších legend, základní obrys jejího života je znám. Narodila se pravděpodobně v roce 860. Díky manželskému svazku s prvním historicky doloženým přemyslovským knížetem Bořivojem stála u samých počátků konstituování českého státu a formování národů budoucí střední Evropy.

Nebyla jen manželkou a ochránkyní rodinného krbu, která přivedla na svět šest dětí. Stala se zakladatelskou vládnoucí dynastie a snažila se ovlivňovat i soudobou politickou situaci za vlády svých synů Spytihněva a Vratislava. Významnou roli sehrála také při výchově vnuka, budoucího knížete Václava, kdy kladla důraz na chlapcovo vzdělání. Právě předáváním moudrosti a zkušeností zralého věku budoucímu knížeti ovlivnila náš stát na tisíc let dopředu.

15. září 921 byla z příkazu snachy Drahomíry zavražděna na tetínském hradišti Tunnou a Gommonem. Písemné prameny uvádějí, že k tomu došlo nejspíše z politických a náboženských důvodů. Ludmila byla původně pohřbena na Tetíně. Roku 925 nechal kníže Václav přenést její ostatky do svatojiřské baziliky na Pražském hradě. Kult sv. Ludmily tak byl zpočátku spjat především s klášterem sv. Jiří. Ve 12. století se pak začíná šířit po celé zemi.

Sv. Ludmila může v dnešní době inspirovat tím, jak přirozeně naplňovala svou úlohu ženy a vychovatelky v rodině, byť pozice ženy v raném středověku byla jiná než dnes. Její život byl v minulosti inspirací i pro výtvarné umění. Především středověká a barokní ikonografie si vybrala motiv babičky jako vychovatelky budoucího sv. Václava. Vždy je zobrazována jako starší žena s atributem šátku, tedy nástrojem své mučednické smrti.

 

Svatá Ludmila ve středověku

Od: 18/09/2015

Do: 18/09/2021

Místo: Tetín

Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc., český historik specializující se na dějiny pozdního středověku, zvláště husitství a na historiografii, nás seznámí se svatou Ludmilou manželkou prvního historicky doloženého Přemyslovce, knížete Bořivoje I., matkou knížete Vratislava, otce sv. Václava a chronologicky první českou svatou historickou postavou našich dějin z pohledu středověku.    

Jde o mimořádné setkání předznamenávající událost “Svatá Ludmila 1100 let”.

Sejdeme se v kostele svaté Ludmily v Tetíně 18.9.2015 v 19.00.

Pouť ke Svaté Ludmile 2015

Od: 19/09/2015

Do: 19/09/2021

Místo: Tetín

Zveme Vás na každoroční pouť ke svaté Ludmile, která se bude konat na Tetíně v sobotu 19. zaří 2015. Poutní mše začíná v 11 hodin a celebruje ji generální vikář arcidiecéze pražské Mons. Michael Slavík, Th.D.

Více informací o odpoledním programu najdete zde.

Vigilie svátku sv. Ludmily na Levém Hradci

Pouť ke sv. Ludmile 17.9.

Datum: 17/09/2016

Místo: Tetín a Levý Hradec

I v tomto roce se budou konat poutě ke svátku sv. Ludmily, který je 16. září. Poutě jsou plánovány na nadcházející sobotu, tedy 17. září. Proběhnou mimo jiné na Tetíně a Levém Hradci. Bližší informace a programy jednotlivých míst budou upřesněny.

 

kostel sv. Ludmily

Celoroční průvodcovská služba

Od: 01/01/2016

Do: 31/12/2016

Místo: Tetín

Prohlídka kostelů, návštěva galerie výtvarných děl i malebného okolí s průvodcem, který provede pamětihodnostmi Tetína a seznámí s jeho historií 

Doba provázení průvodcem: soboty, neděle a svátky 10:00-18:00

cena: 40 Kč/os., děti do 10-ti let zdarma, kontakt na průvodce: +420 732 508 097, 723 005 648

Služba je finančně podpořeno obcí Tetín. Informace ke stažení zde.

 

Pořádá: Sdružení sv. Ludmily na Tetíně, z.s.

 

Akce na tento rok se připravují.

Akce na tento rok se připravují.

Akce na tento rok se připravují.

Akce na tento rok se připravují.

Akce na tento rok se připravují.

pruvod beroun 2016 plakat nahled final 4 zmenšený

Průvod poselstva vévody Štěpána II. z Berouna

Od: 04/06/2016

Do: 05/06/2016

Místo: Beroun - Tetín - Srbsko - Karlštejn

Průvod  poselstva vévody Štěpána II. vyrazí z Berouna na Karlštejn. Námětem je opřen o poselstvo bavorského vévody Štěpána II. Průvod vyjede z Berouna na Tetín kde bude připraveno přivítání jak ze strany města, tak také církve. A to díky významu Tetína jako místa, kde byla zavražděna sv. Ludmila, první Přemyslovna a předek Karla IV. Na Tetíně bude přichystán kulturní program nejen pro účastníky průvodu. V neděli 5. června, vyrazí průvod do Srbska a dále na Karlštejn.

Pořádá: Královský průvod 2016 pořádá město Dobřichovice ve spolupráci s agenturou Alotrium a Dobřichovickou divadelní společností

Organizátorem Průvodu poselstva vévody Štěpána II. je za obec Tetín T. Hampejs. 

plakat Ludmila s obrysem

Kněžna a světice Ludmila: Lokalita – Region – Svět

Datum: 02/06/2016

Čas: 13:30

Místo: Sál kardinála Berana, Hradčanské nám. 56/16

Kněžna a světice Ludmila: Lokalita – Region – Svět

Úvodní setkání u kulatého stolu

Čtvrtek 2.6. 2016, 13:30 , Sál kardinála Berana, Hradčanské nám. 56/16      

 

Pořádá: spolek Svatá Ludmila 1100 let

 

SvJan2016 čb JPG

Pouť ke sv. Janu 21.5.

Datum: 21/05/2016

Místo: Kostel sv. Ludmily na Tetíně

Kostel sv. Jana Nepomuckého byl vystavěn v roce 1357 jako farní chrám sv. Michaela Archanděla. A i tato památka se váže ke kultu sv. Ludmily. Stojí na místě, kde byl pravděpodobně první hrob sv. Ludmily. Původní kostel sv. Michaela Archanděla je právě ten, který dle legendy nechala vystavět Drahomíra z důvodu, aby zázraky zde projevené, nemohly být přičítány sv. Ludmile.                                     

Pořádá: Římskokatolická farnost Beroun a Sdružení svaté Ludmily na Tetíně

 

ZAKLADAJÍCÍ ČLENOVÉ

ZÁŠTITY

PARTNEŘI

Ing. Martin Hrdlička
Předseda spolku a starosta Obce Tetín

martin.hrdlicka@svataludmila.cz

Spolek Svatá Ludmila 1100 let, z.s.
Za Lužinami 1084/33, CZ 155 00 Praha 5

IČO
04924479
Číslo účtu
115-2243000207/0100

info@svataludmila.cz

+420 235 521 131

PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D.
Ředitelka a projektová manažerka

marie.opatrna@svataludmila.cz

+420 725 867 696

Náš pravidelný newsletter

Zůstaňte informováni a odebírejte pravidelné novinky
o chystaných akcích k 1100 výročí Svaté Ludmily.

Sledujte nás

scripts

scripts