číslo 10, říjen 2018

| Slovo úvodem

Vážení příznivci spolku Svatá Ludmila 1100 let, 

dvanáct měsíců uteklo jako voda a my se opět posouváme o něco blíž k výročnímu roku 2021. Tento předvánoční čas je pro nás charakteristický bilancováním. Vzpomínáme na minulé měsíce a pracujeme na výroční zprávě, abyste se i Vy mohli ohlédnout za uplynulým rokem.

A právě v tomto období klidnějším období došlo ke změně v managementu spolku. O tom se však více dočtete níže.

Nyní mi dovolte, abych Vám všem popřála krásné a poklidné vánoční svátky a šťastný nový rok 2019!

S přáním všeho dobrého,

za projektový tým Eliška Švandová 

| Město Beroun je členem spolku!

S radostí oznamujeme, že město Beroun se stane od 1. ledna 2019 členem spolku Svatá Ludmila 1100 let. Ve středu 19. 12. 2018 to schválilo zastupitelstvo - zde se můžete podívat  (čas zhruba 3:03:50). Beroun již v tomto roce velice profesionálně dokázal uspořádat tematický pořad Od svaté Ludmily k dnešku. Těšíme se na další spolupráci!

| Představuje se nová       projektová manažerka

Pěkný den, jmenuji se Miroslava Janičatová a jsem novou projektovou manažerkou.

Velmi si vážím důvěry, kterou mi dala rada spolku přijetím na tuto pozici do projektu a spolku Svatá Ludmila 1100 let a těším se na další kroky, které v tomto směru pracovně podniknu.

Tematika projektu mi je blízká jak z pracovního, tak z osobního hlediska. Vystudovala jsem Filmovou a divadelní teorii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a studium ukončila magisterským titulem. Už v průběhu studia a následně i po něm, jsem působila na řadě mezinárodních pozicích a prezentovala instituce navenek. A to např. jako vedoucí industry oddělení Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm v Třeboni nebo MFF Karlovy Vary.Pracuji rovněž projektová manažerka, aktuálně jsem ukončila spolupráci s rodinou slavného animátora Jiřího Trnky, kde jsem vedla projekt na restaurování loutek z jeho filmů.

| Ohlédnutí za tetínskou poutí

Pojďme si společně připomenout neopakovatelnou atmosféru svatoludmilské poutě, která se 22. září 2018 odehrála na Tetíně za přítomnosti nejvzácnější relikvie - lebky sv. Ludmily.

Tak trochu znovuprožít pouť můžete díky sestříhanému videozáznamu, který je nejen ze země, ale i ze vzduchu! Zároveň děkujeme panu Zvonkovi, které pro nás video vytvořil.

| Spolupráce se zahraniční umělkyní

Svatá Ludmila 1100 let je mezinárodní projekt, který propojuje různé státy a různé národnosti. Dokazuje to spolupráce s německou umělkyní Iris Hefele, která pro spolek připravila sadu lustrací nejen pro děti. 

V nejbližší době budou na Stezce sv. Ludmily instalovány nové cedule od Berouna, přes Tetín až po Srbsko, kde budou využity právě ilustrace od Iris.

 podoba cedule

| Obci Tetín uděleno vyznamenání

Pravoslavná církev v českých zemích - Pražská pravoslavná eparchie - udělila obci Tetín u příležitosti konání pravoslavné poutní mše ke svaté Ludmile na Tetíně dne 29. září 2018 medaili Svaté mučednice Ludmily, kněžny české.

Medaili osobně předal arcibiskup pražský a českých zemí Jeho Vysokopřeosvícenost Michal, doprovod na návštěvě Tetína mu dělal například biskup ze Santa Rosy z Americké Pravoslavné církve Jeho přeosvícenost Daniel spolu s mitr. prot. Danielem Adreyukem

Arcibiskup Michal ocenil přístup obce Tetín k osobnosti Ludmily a ocenil projekt Svatá Ludmila 1100 let a jeho přínos pro českou a evropskou společnost.

| Rozšíření grafické identity

Ještě na konci tohoto roku začínáme pracovat na rozšíření naší grafické identity, která je založena na pestrobarevné mozaice.

Mozaika je inspirovaná ikonami kostelů, do kterých pronáší pestré světlo. Ikony jsou nadčasové, najdeme je jak v kostelích velmi historických, tak i moderních. Mozaika má v této grafice mezi jednotlivými střípky bílé mezery, protože tak působí čistě a pozitivně.

Logo je pak tvořeno tváří Ludmily a jejím šálem. Obsahuje také název spolku a projektu s číslovkou jubilea a kříž.

Mimo to, že se budeme věnovat rozšiřování grafické identity, zaměříme se také na práci s prvky a symboly slovanství a pokusíme se o vytvoření slovanské identity, která by byla hodna sv. Ludmily.

| Na co se příští rok těšit? 

•  Svatoludmilská konference

• Výstava o národních patronech

• Svatoludmilské poutě

• Nová vyhlídka sv. Ludmily

• Dětská kniha o svaté Ludmile

• Pokračování přednášek

• Nové svatoludmilské předměty

... a mnoho dalšího!  

| Kontakty

Chcete se zapojit a spolupracovat s námi? Či nám napsat jen tak?

Předseda rady spolku Ing. Martin Hrdlička: martin.hrdlicka@svataludmila.cz

Projektová manažerka Mgr. Miroslava Janičatová: miroslava.janicatova@svataludmila.cz

Asistentka Bc. et Bc. Eliška Švandová: eliska.svandova@svataludmila.cz

 

Sledujte nás i na Facebooku!