číslo 10, říjen 2018

| Slovo úvodem

Vážení příznivci spolku Svatá Ludmila 1100 let, 

opět Vám přinášíme  Svatoludmilské aktuality, avšak trochu později než bývá zvykem. Léto a první podzimní měsíc byly velmi rušné, pojďte si proto přečíst, co se událo.

S přáním všeho dobrého,

projektový tým Nina Weissová & Eliška Švandová 

| Svatoludmilské poutě 2018

První a druhý a zářijový víkend se po mnoha místech v České republice konaly tradiční svatoludmilské poutě. Opět jsme poutě sjednotili na souhrnném plakátu pod grafickou identitou spolku a podali pomocnou ruku organizátorům, kteří si to přáli. 

Program poutí byl bohatý. Velmi nás těží, že oživený kostel sv. Martina v Dražicích slouží nadále jako místo pro potkávání. Letos jsme se tam 15. září vypravili s naším přednášejícím Mgr. Jakubem Izdným, který v rámci slavnosti Den Dražic a sv. Ludmily vystoupil s přednáškou.

Na Levý Hradec byl letos z Mělníka zapůjčen relikviář sv. Ludmily ve tvaru ruky. Oslavy začali již v pátek 14. září vigilií a bděním se svatou Ludmilou. Následující poutní den celebroval mši svatou biskup Václav Malý. Pro děti byly připraveny různé aktivity - oživlá historie, dětské průvodcování či divadelní představení.

| Lebka sv. Ludmily na Tetíně

Letos již podruhé opustila lebka sv. Ludmily Svatovítskou pokladnici a putovala na Tetín.

Tetínská pouť byla letos opravu výjimečná, zapůjčení vzácné relikvie přilákalo velký počet poutníků. Poutní mši celebroval děkan vyšehradské kapituly Michal Němeček. Počasí bylo krásné a celá akce byla více než vydařená!

Přítomnost lebky byla provázena přísnými bezpečnostními opatřeními. Tímto jako spolek chceme poděkovat Čestné stráži AČR, která byla důstojnou a pietní ochranou národní kulturní památky.

Lebka byla na Tetín dovezena v relikviářovém krytu, na jehož pořízení se spolek podílel a o němž jsme Vás informovali v minulých Svatoludmilských aktualitách. Fotografie z akce naleznete na našem Facebooku.

| Tematický pořad: Od    svaté Ludmily k dnešku

Ve čtvrtek 12. září se uskutečnil tematický pořad Od svaté Ludmily k dnešku v Kulturním domě Plzeňka v Berouně.

Dopolední blok byl zaměřen na berounské základní školy. Pro děti byla vytvořena sada pracovních listů, které je seznamovali jednak se svatou Ludmilou a jednak s národními patrony.

Odpolední blok byl věnován široké veřejnosti. Se svou přednáškou vystoupil  Michal Lutovský a Marek Orko Vácha. Závěrem v Plzeňce s přítomnými diskutovala sestra Ivana Angelika Pintířová. Celým odpoledním blokem provázel Vratislav Doubek.

Pořad byl ukončen večerním koncertem uskupení Schola Gregoriana Pragensis v kostele sv. Jakuba. Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde

| Významné ženy, které formovaly českou státnost

Na začátku října se v České Lípě uskutečnila kulturně-společenská akce s názvem Významné ženy, které formovaly českou státnost. Do České Lípy se proto vypravil náš lektor, aby i on přispěl svou přednáškou k bohatému programu a pohovořil o svaté Ludmile a dalších významných světicích, jejichž dějinná role měla státotvorný význam. 

| Dvořákova Praha 2018

Letošní ročník mezinárodního hudebního festivalu se uskutečnil ve dnech 7. až 21. září. V rámci oslav 100 let od založení ČSR bylo do programu na 15. září zařazeno Oratorium sv. Ludmila, které zaznělo v Praze po dlouhých 14 letech a v nezkrácené verzi. Někteří členové spolku měli tu čest zúčastnit se tohoto nádherného večeru. Pro ty, kteří takové štěstí, je tu Ohlédnutí za Dvořákovou Prahou 2018.

| Prezentace spolku

V průběhu letních měsíců jsme připravili nový projektový leták a nově i samolepku k označení svatoludmilských míst.

V září jsme byli opět akční a vyrazili prezentovat spolek a projekt Svatá Ludmila 1100 let mezi širokou veřejnost. Zúčastnili jsme se 15. září Mělnického vinobraní. V rámci této akce se uskutečnil průvod alegorických vozů, z nichž jeden patřil Ludmile. Spolu s figurantkou Ludmily jel na voze i náš předseda rady spolku.

Dále jsme se zúčastnili Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi 28. září. Na této akci jsme zaujali velký počet příznivců a rozdali mnoho letáčků, což nás velmi těší. Mnohokrát děkujeme jak městu Mělník, tak městu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, že jsme se mohli účastnit!

| Co se chystá za akce? 

25. října     přednáška Život svaté Ludmily: Nové objevy - nové souvislosti

                    Klub seniorů na zámku Králův dvůr od 17:00        

| Kontakty

Chcete se zapojit a spolupracovat s námi? Či nám napsat jen tak?

Předseda rady spolku Ing. Martin Hrdlička: martin.hrdlicka@svataludmila.cz

Projektová manažerka Mgr. Nina Weissová: nina.weissová@svataludmila.cz

Asistentka Bc. et Bc. Eliška Švandová: eliska.svandova@svataludmila.cz

 

Sledujte nás i na Facebooku!