SVATOLUDMILSKÉ AKTUALITY

číslo 9, červen 2018

Slovo úvodem

Vážení příznivci spolku Svatá Ludmila 1100 let, 

po čtvrt roce Vám opět přinášíme Svatoludmilské aktuality. Za tak krátkou dobu se toho událo poměrně hodně, doufáme, že Vás naše novinky zaujmou.

S přáním všeho dobrého,

projektový tým Nina Weissová & Eliška Švandová 

Lebka svaté Ludmily na Velehradě

Lebka svaté Ludmily je národní kulturní památkou a jedním z nejvzácnějších předmětů Svatovítského pokladu. Původně byla lebka vystavována pouze na zdobném dřevěném podstavci. K podstavci patří ještě herma (busta) ze zlaceného stříbra, která bývá většinou vystavována samostatně. Celý tento původní relikviář z první poloviny 14. století je součástí Svatovítského Pokladu. V roce 2017 se spolek Svatá Ludmila 1100 let podílel velkou mírou na financování nového relikviářového krytu, které bylo možné díky sbírce roztockých farníků. K té se vyjádřil roztocký farář Petr Metoděj Bubeníček:

Lidé z Roztok slyšeli na téma našeho projektu a mezi sebou vybrali peníze, tak jako se to dělávalo dříve, jako v případě Národního divadla.“

Václav Hájek z Libočan na Tetíně

Již je tomu nějaký čas, co se konala vernisáž panelové výstavy Václav Hájek z Libočan v kostele sv. Jana Nepomuckého na Tetíně. Václav Hájek z Libočan byl český spisovatel, kronikář a kněz, který proslul svým literárním dílem Kronika česká. Valnou část této významné památky českého písemnictví vytvořil právě na Tetíně, když tam pobýval v letech 1533 až 1539 jako farář.

Návštěvník výstavy se dozví informace o životě Václava Hájka a jeho působení na Tetíně a také o jeho Kronice české, její interpretaci a Hájkových pokračovatelích. Autorem výstavy je Jan Linka, autorem fotografií Jan Linka a Martin Majer. Výstava pokračuje až do října 2018 včetně výstavy doprovodného cyklu fotografií Karla Neuberta. Veřejnosti je přístupná o víkendech a svátcích od 10 do 18 hodin nebo po domluvě s farností Beroun, vstupné je 20 Kč mimo prohlídkový okruh.

Výstavu pořádá Sdružení sv. Ludmily na Tetíně, Římskokatolická farnost Beroun a obec Tetín za podpory spolku Svatá Ludmila 1100 let.

Přednášková činnost

V měsíci květnu jsme úspěšně zahájili přednáškovou činnost. Ve spolupráci s Mgr. Jakubem Izdným (Filosofická fakulta Univerzity Karlovy) jsme navštívili celkem tři obce, začínali jsme jak jinak než na Tetíně.

Přednáška na Tetíně se týkala pouze svaté Ludmily a nesla název "Život svaté Ludmily: Nové objevy - nové souvislosti," ve Svatém Janu pod Skalou pohovořil Mgr. Izdný o christianizaci v Čechách vztažené k sv. Ivanovi a prvnímu historicky doloženému přemyslovskému páru ("Ivan, Bořivoj a Ludmila: První křesťané v Čechách"). Poslední přednáška se konala v obci Lety, kde se přednáška v rámci letošních oslav 100. let od založení ČSR týkala národních patronů a nesla název "Nejstarší svatí patroni Čech: Počátek Českých dějin."

Přednášky se těšily pozornosti místních a sklidily úspěch. O tom svědčí i poděkování, které uvedlo Sdružení svaté Ludmily na Tetíně na své facebookové stránce:

"Velmi dobře prezentovaná a lidsky stravitelná přednáška o sv. Ludmile ústy a obrazem Mgr. Jakuba Izdného. Děkujeme jemu samotnému za věnovaný čas a také spolku Svatá Ludmila 1100 let za zavinění, zprostředkování a vykonání jednoznačného úmyslu zorganizovat a spáchat takovýto netrestný kulturní počin."

Přednášky budou pokračovat v září (Tmaň, Králův Dvůr, Srbsko a Roztoky), sledujte naše stránky. 

Poselstvo vévody Štěpána II.

První červnový víkend se již po třetí uskutečnila odnož Královského průvodu s názvem Poselstvo vévody Štěpána II. Tato druhá větev Královského průvodu vznikla z iniciativy starosty obce Tetína a projektu Svatá Ludmila 1100 let, námětem opřena o historickou postavu vévody Bavorského Štěpána II., u nás známou z filmu Noc na Karlštejně. Poselstvo tradičně vyšlo z Králova Dvora a pokračovalo přes Beroun, Tetín a Srbsko až na Karlštejn.

Letošní novinkou byla relikviářová truhla (foto: Vladimír Kasl) inspirovaná středověkými ostatkovými relikviáři, ve které byla uložena replika hedvábné látky nalezené v hrobce sv. Ludmily.  Tento relikviář svaté Ludmily, který upomínal na jednu ze zakladatelek české panovnické dynastie a babičku svatého Václava, byl v průvodu slavnostně nesen na zdobných nosítkách a vystavováván na všech zastávkách.

České kněžny a královny v historii královského věnného města Mělník

Jedná se o projekt Základní umělecké školy Mšeno, který se uskutečnil v rámci grantu města Mělník. Žákyně výtvarného oboru vytvořily deset půlmetrových textilních panenek pod vedením ředitele ZUŠ Mšeno Čeňka Hlavatého. Panenky jsou vystaveny v Turistickém informačním centru Mělník od jara 2016.

Jednou z panenek je i sv. Ludmila, kterou nám TIC Mělník laskavě zapůjčilo a my jsme se rozhodli s panenkou cestovat. Již navštívila Tetín, jak jste mohli vidět na naší facebookové stránce. A dále jsem panenku vzali na Audienci císaře Karla I., která se konala v sobotu 28. dubna. Svatá Ludmila je totiž pramáti císaře Karla I. a proto tam nemohla chybět.

Prezentace veřejnosti

V dubnu byl spolek a projekt Svatá Ludmila 1100 let prezentován široké veřejnosti hned na dvou akcích. jednalo se o veletrh Regiony České republiky 2018 v Lysé nad Labem (12. - 14. dubna) a o Audienci u císaře Karla I. na zámku v Brandýse nad Labem (28. dubna). Začátkem června se také zástupce spolku vypravil na Dny slovanské kultury do Hodonína (31. května - 3. června), které se letos soustředily na Lužické Srbsko - možné rodiště kněžny Ludmily.

Na všech akcí vzbudil spolek a projekt zájem návštěvníků. Rozdali jsme mnoho letáčků a často také s návštěvníky hovořili o svaté Ludmile a svatoludmilských místech. Naši účast jsme doplnili vždy o prodej svatoludmilských předmětů, největší oblibu si získaly mince. Tímto děkujeme pořadatelům akcí, jsme velmi rádi, že jsme se mohli zúčastnit!

Kde nás bude vidět?

4.—5. července     

Dny lidí dobré vůle (Velehrad), stánek společně s Evropskou kulturní stezkou sv. Cyrila a Metoděje

Na těchto akcích budeme propagovat spolek a projekt. Doufáme, že díky tomu budeme mít možnost oslovit širokou veřejnost!

Co se chystá za akce? 

22.—24. června

Svatojánská pouť ve Svatém Janu pod Skalou

23. června                         

Pochod Patera Karla Dvorského z Tetína do Svatého Jana pod Skalou

Čas prázdnin přeje dětem! 

30. července —8. srpna

Prázdninové putování za svatou Ludmilou (příměstský tábor pro děti z Roztok a okolí)

1. — 16. září

Dětští průvodci na Levém Hradci (přípravný kurz pro malé průvodce)

Bližší informace o jednotlivých akcích naleznete na našich webových stránkách. O tradičních svatoludmilských poutích Vás budeme informovat v newsletteru na začátku září.

Kontakty

Chcete se zapojit a spolupracovat s námi? Či nám napsat jen tak?

Předseda rady spolku Ing. Martin Hrdlička: martin.hrdlicka@svataludmila.cz

Projektová manažerka Mgr. Nina Weissová: nina.weissová@svataludmila.cz

Asistentka Bc. et Bc. Eliška Švandová: eliska.svandova@svataludmila.cz

 

Sledujte nás i na Facebooku!