číslo 4, duben 2017

Vážení příznivci svaté Ludmily,

spolek Svatá Ludmila 1100 let vstupuje po dlouhém zimním období do jara, které ze své přirozenosti přeje novému růstu a životu. 

Jaro probouzí k životu i spolek Svatá Ludmila 1100 let, který Vám v tomto vydání aktualit přináší informace o svatoludmilských akcích, které v nejbližších měsících plánujeme. 

Za spolek Svatá Ludmila 1100 let i za mě osobně bych Vám všem ráda poděkovala za Vaši přízeň, kterou projektu projevujete ať už pořádáním svatoludmilských akcí, svou účastí na těchto akcích či Vaší podporou na (internetovou) dálku. 

S přáním poklidných velikonočních svátků

                                                                                                           Nina Weissová

 

Noví členové spolku Svatá Ludmila 1100 let

V roce 2017 do našeho spolku vstoupili noví členové - obec Svatý Jan pod Skalou a také město Dobřichovice. Ve spolupráci se Svatým Janem pod Skalou budeme tento rok pořádat pochod pátera Karla Dvorského a město Dobřichovice je pořadatelem královského průvodu, jehož větev nesoucí název Průvod vévody Štěpána Bavorského prochází Tetínem a dalšími svatoludmilskými místy. 

Exkurze studentů Arts managementu na svatoludmilská místa 

Studenti Vysoké školy ekonomické, katedry Arts managementu navštíví 5. dubna svatoludmilská místa. Jejich exkurze začne na Tetíně, kde je přivítá starosta a absolvují prohlídku po tetínských kostelech. Dále budou pokračovat na Levý Hradec, kde k nim za duchovní osu projektu promluví páter Bubeníček a budou si moci prohlédnout kostel sv. Klimenta. Po prohlídce kostela bude mít pro studenty připravenou přednášku zástupkyně ředitelky a vedoucí odborného oddělení roztockého muzea, paní doktorka Ivana Kubečková. Studentská exkurze má být prvním kontaktem studentů s projektem Svatá Ludmila 1100 let. Doufáme v úspěšnou spolupráci!

Slavnostní otevření stezky svaté Ludmily

V neděli 9. dubna od 12:30 proběhne na Tetíně mezi rybníkem a farou otevření stezky svaté Ludmily, která byla vybudována z iniciativy obce Tetín a bude propojovat město Beroun, obec Tetín a obec Srbsko. Těšit se můžete na posvěcení stezky, křest knihy a program pro děti v podobě závodů na nově otevřené stezce.  

 

Průvod vévody Štěpána bavorského

O víkendu 3.— 4. června proběhne již druhý ročník průvodu vévody Štěpána bavorského. Průvod bude zahájen v Králově Dvoře, bude pokračovat přes Beroun a Tetín, kde se vévoda bavorský pokloní památce svaté Ludmily a bude pokračovat přes Srbsko na Karlštejn. Přijďte se podívat na průvod v historických kostýmech, zažít nejen dobovou zábavu, ale i doprovodný program pro děti.

 

Průvod vévody Štěpána bavorského je součástí Královského průvodu, který začíná v Radotíně a pokračuje přes Černošice do Dobřichovic, kde se odehraje představení Noc na Karlštejně. Druhý den průvod vyjde z Dobřichovic a bude pokračovat na hrad Karlštejn, kde císař Karel IV. slavnostně uloží korunovační klenoty do Kaple svatého Kříže. Více informací o průvodu a jeho harmonogramu naleznete na webu: http://www.pruvodkarlaiv.cz/

Pochod pátera Karla Dvorského

Karel Dvorský (19182000), který působil jako farář na Tetíně a ve Svatém Janu pod Skalou přecházel mezi oběma obcemi na mši, kterou sloužil, osm kilometrů pěšky. Na jeho památku vznikla akce pod názvem Pochod pátera Karla Dvorského.

V sobotu 24. června proběhne druhý ročník tohoto pochodu z Tetína do Svatého Jana pod Skalou. Ve Svatém Janu se mohou nejen účastníci pochodu mohou přidat k tradiční svatojánské pouti, která bude v obci probíhat. 

 

A co dál v roce 2017?

Zapište si do kalendáře!

15.17.září       Poutě ke svaté Ludmile (Tetín, Levý Hradec, Pražský hrad, Mělník)

3. října               Konference Svatá Ludmila, její doba a odkaz (Mělník)

17. listopadu      Konference Václav Hájek z Libočan na Tetíně (Tetín)

 

 

Sledujte nás na facebooku