První Pěší Pouť Praha – Tetín 2018

V pátek 21. září proběhla první pěší pouť z Prahy na Tetín. Tato poutní akce se konala letos poprvé a byla vyzkoušena trasa Stodůlky – Ořech – Mořina – Karlštejn – Srbsko – Tetín o délce 28 km. Ačkoli byly osloveny všechny farnosti, jimiž trasa pouti vedla, skupinku poutníků letos tvořili jen zkušení poutníci z tradiční poutní akce – Cyrilometodějská pouť Levý Hradec Velehrad (i když dva z nich byli ze Řeporyj, takže přímo z

Čtěte více

Významné ženy, které formovaly českou státnost

Nezisková organizace Horizont HG 2014 se sídlem ve Ville Hrdlička se mimo jiné zabývá projekty, které připomínají kořeny naší země. Proto se uskutečnil i tento tematický pořad o významných ženách v rámci celonárodního projektu Svatá Ludmila 1100 let v návaznosti na již proběhlou přeshraniční akci s Lužickými Srby o svaté Ludmile v roce 2016. Letos jsme chtěli navázat a pokračovat dále v připomínání žen, které stály u zrodu naší identity. Nesmíme zapomínat, kam až sahají naše kořeny, kde se

Čtěte více

Od svaté Ludmily k dnešku

Program pořadu Moderátorem akce bude prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D. (*1965). Historik a politolog specializující se na dějiny českého a středoevropského politického myšlení moderní éry. Dlouhodobě přednáší na FF UK (Ústav politologie a Ústav českých dějin); je členem Oborové rady Ústavu politologie a členem Vědecké rady FF UK. 16:00 | Přednáška Michala Lutovského: Tetín, kněžna Ludmila a počátky křesťanství v Čechách Přednáška přiblíží nejnovější archeologické poznatky o tetínském hradišti v raném středověku, ale i osudy

Čtěte více

Královský průvod – Poselstvo vévody Štěpána II.

První červnový víkend se uskutečnil již tradiční třetí ročník Královského průvodu a jeho odnože Poselstva vévody Štěpána II.! V sobotu 2. června v ranních hodinách se vévoda Štěpán s úzkým doprovodem vydal do kostela Nanebevzetí P. Marie v Počaplech,  kde navštívil hrob krále Václava a poklonil se jeho památce. Po tomto krátkém zastavení se připojil ke své družině a slavnostně vyjede od městského úřadu v Králově Dvoře na zámek v Králově Dvoře, poté do Berouna na Husovo náměstí, dále

Čtěte více

Noc kostelů 2018

Tento pátek 25. května 2018 se bude konat již 10. ročník Noci kostelů. Tradiční akce umožňuje široké veřejnosti nezávazné setkávání s křesťanstvím prostřednictví církevních památek a bohatého programu jako jsou například prohlídky, přednášky, koncerty, workshopy a další. Mottem letošního ročníku je Zůstávali přes NOC v blízkosti Božího domu. (srov. 1 Pa 9,27). Některá svatoludmilská místa se do Noci kostelů zapojují také, zde si můžete přečíst program jednotlivých kostelů a kaplí. Tetín  kostel sv. Jana Nepomuckého –

Čtěte více

Panenka Sv. Ludmila a Audience u císaře Karla I.

České kněžny a královny v historii královského věnného města Mělník Jedná se o projekt Základní umělecké školy Mšeno, který se uskutečnil v rámci grantu města Mělník. Žákyně výtvarného oboru vytvořily deset půlmetrových textilních panenek pod vedením ředitele ZUŠ Mšeno Čeňka Hlavatého. Panenky jsou vystaveny v Turistickém informačním centru Mělník od jara 2016. Jednou z panenek je i sv. Ludmila, kterou nám TIC Mělník laskavě zapůjčilo a my jsme se rozhodli s panenkou cestovat. Již navštívila

Čtěte více

Navštívení Domu pokojného stáří svaté Ludmily v Chabařovicích

Opět se potvrzuje, že osobnost svaté Ludmily propojuje, a za to jsme velmi rádi! V nedávné době se spojila pracovnice Domu pokojného stáří svaté Ludmily v Chabařovicích Ivana Krejčová s tetínským průvodcem Ladislavem Peckou. Měla na něj prosbu, sháněla obraz svaté Ludmily, a tak ji pan Pecka propojil s právě s naším spolkem. Rozhodli jsme se proto Chabařovice  a Dům pokojného stáří svaté Ludmily navštívit. Shodou okolností naše návštěva proběhla v den, kdy jejich klientka

Čtěte více

ZNÁMÉ LUDMILY: LUDMILA VANČUROVÁ

První novoroční příspěvek na našem blogu bude věnován seriálu, který jsme v nedávné době začali psát. A jak je Vám asi již jasné, se bude týkat Ludmily Vančurové, manželce Vladislava Vančury. Ludmila Vančurová se narodila v Praze v roce 1897. Byla druhorozeným dítětem a jedinou dcerou v rodině pražského učitele. Její dětství a dospívání poznamenala první světová válka, ačkoli se její otec velmi snažil rodinu zaopatřit. V roce 1916 nastoupila na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Během svého prvního

Čtěte více

Svatá Ludmila na Radhošti

Radhošť je sedmým největším vrcholem Moravskoslezských Beskyd s nadmořskou výškou 1129 metrů. Podle pověstí byla tato hora sídlem slovanského boha Radegasta (boha slunce, války a vítězství) a místem pohanských oslav. S počátky christianizace však údajně svatý Cyril a Metoděj nechali strhnout modlu Radegasta a postavit zde kříž. Současný kříž, který se na hoře nachází však pochází až z roku 1805. Mimo něj je na vrcholku sousoší sv. Cyrila a Metoděje od sochaře Albína Poláška a také kaple, zasvěcená

Čtěte více

Dar pro kněžnu Ludmilu

Palladium země české je malým kovovým reliéfem Madony s dítětem. Jedná se o unikátní středověké umělecké dílo, které bylo prohlášeno za národní kulturní památku v roce 2015. Podle legendy reliéf přinesl svatý Cyril a Metoděj z Řecka. Svatý Metoděj pak reliéf věnoval kněžně Ludmile v rámci jejího křtu. Nicméně výkladů je více, podle další legendy kněžna Ludmila po svém křtu odevzdala Metodějovi všechny své pohanské kovové bůžky, z jejichž části byl reliéf zhotoven. Po Ludmilině mučednické smrti reliéf zdědil její vnuk

Čtěte více
Page 1 of 41234