Přidejte se k modlitbě za vlast

Přidejte se k modlitbě za vlast

Přidejte se k modlitbě za vlast

Matko českého národa, milá Svatá Ludmilo.

Oroduj za nás.

První křesťanská kněžno, svatým Metodějem pokřtěná, vévody Bořivoje manželko bohabojná.

Kněžno bedlivá duchovního i tělesného blaha svých poddaných.

Svatá Ludmilo, ochraňuj naši vlast ode všech nesvárů a nemocí.

Oroduj za nás.

< ZPĚT