Seminář Výroční rok kněžny Ludmily

Seminář Výroční rok kněžny Ludmily

Seminář Výroční rok kněžny Ludmily

28. května proběhl na půdě Senátu Parlamentu ČR seminář s názvem Výroční rok kněžny Ludmily, který se uskutečnil díky obnovené záštitě od předsedy Jaroslava Kuberyk níž nám dopomohl místopředseda Jiří Oberfalzer, který seminář rovněž zahájil: „Nad projektem důstojného uctění a připomenutí jubilea a mučednické smrti kněžny Ludmily převzal záštitu předseda Senátu parlamentu ČR, aby tak podtrhl význam kněžny Ludmily nejen jako první české světice, ale zejména jako zakladatelky české státnosti. V jubilejním roce 2021 budeme v prostorách Senátu hostit významné akce spjaté s celonárodními oslavami.“

TZ, fotografie a pozvánku k naleznete zde!

< ZPĚT