Prezentace na veletrzích cestovního ruchu

Prezentace na veletrzích cestovního ruchu

Veletrhy cestovního ruchu

V ohledech cestovního ruchu, který umožňuje rozvíjet potenciál svatoludmilských míst, spolupracujeme s portálem Církevní turistika. Díky této spolupráci jsme měli možnost prezentovat spolek a projekt na dvou významných veletrzích cestovního ruchu! Jednalo se o REGIONTOUR v Brně, který se konal ve dnech 16. až 19. ledna a o nedávný HOLIDAY WORLD, který se konal na výstavišti v Praze – Holešovicích ve dnech 21. a 24. února.

Za prezentaci velmi děkujeme dámám z Církevní turistika!

< ZPĚT