Město Beroun členem

Město Beroun členem

Město Beroun členem

S radostní oznamujeme, že se náš spolek opět rozrůstá! Ve středu 19. 12. 2018 schválilo zastupitelstvo města Beroun vstup do spolku Svatá Ludmila 1100 let s platností od 1. 1. 2019. Město Beroun již v minulosti organizovalo svatoludmilské aktivity či náš spolek na základě memoranda o spolupráci podporovalo. Za zmínku stojí zejména letošní tematický pořad Od svaté Ludmily k dnešku, který byl uspořádán velmi profesionálně. Těšíme se na další spolupráci!

Touto radostnou aktualitou se s Vámi pro tento rok loučíme. Přejeme poklidné svátky a mnoho štěstí do nového roku!

< ZPĚT