První Pěší Pouť Praha – Tetín 2018

První Pěší Pouť Praha – Tetín 2018

V pátek 21. září proběhla první pěší pouť z Prahy na Tetín. Tato poutní akce se konala letos poprvé a byla vyzkoušena trasa Stodůlky – Ořech – Mořina – Karlštejn – Srbsko – Tetín o délce 28 km.
Ačkoli byly osloveny všechny farnosti, jimiž trasa pouti vedla, skupinku poutníků letos tvořili jen zkušení poutníci z tradiční poutní akce – Cyrilometodějská pouť Levý Hradec Velehrad (i když dva z nich byli ze Řeporyj, takže přímo z trasy pouti). Celkem putovalo 11 poutníků, z toho jeden jako doprovodné vozidlo (pro popovážení spacáků) a dva z nich se připojili dodatečně až na Karlštejně. Začátek pouti byl stanoven letos na Stodůlky (stanice metra) – ale v příštím roce se může začátek trasy mírně pozměnit, hlavně kvůli tomu, aby se poutníci vyhnuli frekventované silnici (a trasa se přitom příliš neprodloužila).
Úmyslem této pouti je jednak napodobit cestu, jíž svatá Ludmila „prchala“ na Tetín z Prahy, a jednak připomenout i kající pouť čtvrté manželky Karla IV. Alžběty Pomořanské z Karlštejna do Prahy v roce 1371 (tehdy v obráceném směru), která se tak modlila za uzdravení císaře z otravy. Aby ovšem byla délka pouti zvládnutelná (i pro starší poutníky), není možné vyrážet už od svatého Víta na Hradčanech, protože se nekončí na Karlštejně, ale až na Tetíně, a proto se vychází z okraje dnešní Prahy.

Letos bylo vynikající pozdně letní počasí, takže se velmi dobře putovalo, ale pouť se bude konat v příštích letech za každého počasí, a to vždy den před velkou poutí na Tetíně.
Už letos někteří poutníci pak přespali na sobotní den pouti se spacáky v tetínské sokolovně, a tak tomu bude i v příštím ročníku. Doufáme se se pouť ujme – a vedle poutí z Berouna a ze Svatého Jana pod Skalou bude tvořit jakoby třetí paprsek budoucích poutí na Tetín ze všech stran – a že její tradice dožije nejen roku 2021, ale i let dalších. Protože my, kteří ještě pamatujeme skromné „rodinné“ pouti na sv. Ludmilu na Tetín za faráře Karla Dvorského, konečně vidíme, že je tu opravdová snaha mnoha nadšenců pozvednout tradici poutí na Tetín a vytvořit z Tetína důstojnou předehru národní svatováclavské pouti do Staré Boleslavi a vyzdvihnout historickou památku a duchovní význam sv. Ludmily pro český národ a český stát. Ať nám k tomu svatá Ludmila – která zde byla dokonce přítomna fyzicky relikvií své lebky – žehná a přimlouvá se za nás.

Jako poutníci jsme ocenili i akci „celosvětový sraz Ludmil a Bořivojů“, protože s námi putoval i jeden z těchto čtyř Bořivojů, co se tam letos poprvé sešli. Takže je možné i do budoucna využít pěší pouť na Tetín i jako osobní putování na sraz Ludmil a Bořivojů. Děkujeme za milé přijetí poutníků v Tetíně a za všechny lidi, kteří se o organizaci a zabezpečení poutě jakkoli zasloužili.

Budeme rádi za propagaci této nové pěší pouti ve Vašich farnostech a obcích a za všechny poutníky, kteří se příště přidají.

Libor Gottfried
ze společenství Cyrilometodějských poutníků

 

obrázek: mapy.cz

< ZPĚT