Významné ženy, které formovaly českou státnost

Významné ženy, které formovaly českou státnost

Nezisková organizace Horizont HG 2014 se sídlem ve Ville Hrdlička se mimo jiné zabývá projekty, které připomínají kořeny naší země. Proto se uskutečnil i tento tematický pořad o významných ženách v rámci celonárodního projektu Svatá Ludmila 1100 let v návaznosti na již proběhlou přeshraniční akci s Lužickými Srby o svaté Ludmile v roce 2016. Letos jsme chtěli navázat a pokračovat dále v připomínání žen, které stály u zrodu naší identity. Nesmíme zapomínat, kam až sahají naše kořeny, kde se zrodila a začala psát naše historie.

Pan Izdný z  Filozofické fakulty Karlovy Univerzity se zaměřil na české světice v mezinárodním kontextu. Jeho přednáška byla  o sv. Ludmile, bl. Mladě, sv. Anežce nebo sv. Zdislavě. Podrobněji jsme pokračovali zaměřením na svatou Zdislavu, patronku Libereckého kraje, o které velmi zaujatě vyprávěl strážce jejího hrobu otec Pavel Mayer z Jablonného v Podještědí. Svou přítomností a vlídným slovem přenesl na přítomné klid obdiv k jejím činům.  Dále historik Ladislav Smejkal velmi děkoval, že se může podílet na prezentaci této významné ženy a šířit její odkaz.

Doprovodný program akce obohatil nejen dospělé, ale i děti, které se mohly hravou formou dozvědět nemálo o českých světicích, památkou si odnesly své vybarvené obrázky. Ukázky knih zapůjčené z městské knihovny v České Lípě nabídly návštěvníkům přehled titulů k tématu. Texty, obrazy a další předměty propůjčené s Centra svaté Zdislavy dodaly komplexní pohled na svatou Zdislavu.

Završením pořadu byl komentovaný výlet na státní zámek Lemberk, který vedl právě zmíněný historik Ladislav Smejkal. Během krásné procházky v přírodě jsme poslouchali zajímavý výklad o historii. Navštívili jsme Zdislavinu světničku a poslechli si varhanní koncert v podání Evy Navrátilové. Tímto bych chtěla též poděkovat kastelánce paní Renatě Černé, která nám umožnila vstup do již uzavřených prostor.

Akce se uskutečnila s laskavou podporou Libereckého kraje a osobně paní radní Ing. Jitky Volfové

 

autor textu: Kateřina Skočdopole

< ZPĚT