Od svaté Ludmily k dnešku

Od svaté Ludmily k dnešku

Program pořadu

Moderátorem akce bude prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D. (*1965). Historik a politolog specializující se na dějiny českého a středoevropského politického myšlení moderní éry. Dlouhodobě přednáší na FF UK (Ústav politologie a Ústav českých dějin); je členem Oborové rady Ústavu politologie a členem Vědecké rady FF UK.

16:00 | Přednáška Michala Lutovského: Tetín, kněžna Ludmila a počátky křesťanství v Čechách

Přednáška přiblíží nejnovější archeologické poznatky o tetínském hradišti v raném středověku, ale i osudy jeho nejslavnější obyvatelky kněžny Ludmily. Manželka prvního historicky doloženého přemyslovského knížete Bořivoje se výrazně zasadila o prosazování křesťanství v Čechách. Část přednášky bude tedy věnována i christianizaci Čech a počátkům státu.

PhDr. Michal Lutovský je český archeolog a historik specializující se na raně středověkou archeologii. Pracuje v Ústavu archeologické památkové péče středních Čech v Praze. Je autorem velkého množství odborných i populárních knih a více než stovky studií otištěných v domácím i zahraničním odborném tisku.

17: 00 | Přednáška Marka Orko Váchy: Svatí a svět roku 2018

Všechna náboženství mají své svaté muže, fakíry či jogíny. Židovství jako první náboženství provede demokratizaci svatosti, “budete národem svatým”, a prohlásí, že každý z nás, bez ohledu na to, co máme za sebou, jsme pozváni ke svatosti, k životu, který má smysl. Být svatým tedy není esoterická kuriozita, nýbrž zadání života každého člověka. Svatí, o kterých se učíme v hodinách dějepisu, nebyli ani inteligentnější, ani hloupější než my, ani neměli menší nebo větší pokušení. Byli to lidé jako my – a jen zvedli výzvu.
P. Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. je český římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel. Slouží jako farář lechovické farnosti a farní vikář Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora. Na akademické půdě působí ve funkci přednosty Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde je i předsedou akademického senátu. Specializuje se na otázky evoluční biologie, lékařské a environmentální etiky.

18:00 | Beseda s Angelikou Ivanou Pintířovou

Beseda se „sestrou v akci“ o výzvách dnešní doby, svobodě, nejistotě, umění naslouchat a věřit. Ivana Pintířová – sestra Angelika je česká řeholnice, boromejka. Pracuje jako diecézní ředitelka pro Papežská misijní díla. Je vychovatelkou ve výchovném ústavu v Křešíně na Pelhřimovsku a jedním z moderátorů pořadu Jak to vidí… v Českém rozhlase. Zároveň vyučuje dramatickou výchovu na VOŠ pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou.

19:00 | Diskuze a setkávání

20:00 | Schola Gregoriana Pragensis – Čeští světci v nebeském Jeruzalémě

Zpěvy v kostele sv. Jakuba oslavující nejvýznamnější české světce, které vycházejí z bohaté české chorální tradice. Schola Gregoriana Pragensis je mužský pěvecký sbor, založený již roku 1987 Davidem Ebenem. Soubor se řadí mezi přední světové interprety středověké duchovní hudby. Často koncertuje doma i v zahraničí (Itálie, Španělsko, Francie, Belgie, Nizozemí, Německo, Rakousko, Švýcarsko,
Norsko, Švédsko, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Izrael). Jejich nahrávky získaly již řadu ocenění (Choc du Monde de la Musique, 10 de Répertoire, „Zlatá Harmonie” za nejlepší českou nahrávku roku).

< ZPĚT