Noc kostelů 2018

Noc kostelů 2018

Tento pátek 25. května 2018 se bude konat již 10. ročník Noci kostelů. Tradiční akce umožňuje široké veřejnosti nezávazné setkávání s křesťanstvím prostřednictví církevních památek a bohatého programu jako jsou například prohlídky, přednášky, koncerty, workshopy a další. Mottem letošního ročníku je Zůstávali přes NOC v blízkosti Božího domu. (srov. 1 Pa 9,27).

Některá svatoludmilská místa se do Noci kostelů zapojují také, zde si můžete přečíst program jednotlivých kostelů a kaplí.

Tetín 

kostel sv. Jana Nepomuckého – kostel sv. Kateřiny Alexandrijské – kostel sv. Ludmily

19:30 Přivítání návštěvníků před zvonicí kostela sv. Kateřiny. Pro děti začne tajuplná hra o poklad sv. Ludmily. Procházka ke kostelu sv. Jana Nepomuckého s aktuální výstavou o životě a díle Václava Hájka z Libočan.

20:15 Vystoupení souboru dobových nástrojů Ritornello na hřbitůvku před kostelem sv. Kateřiny, umělecký vedoucí M.Pospíšil. Prohlídka kostelu sv. Kateřiny s výkladem.

21:00 Kostel sv. Ludmily, prohlídka a výklad, varhanní hudba střídaná se čtením z kronik o sv. Ludmile. Meditativní chvíle ticha. Po programu závěrečné společné setkání s malým pohoštěním v průchodu zvonice u sv. Kateřiny.

Zákolany (Budeč)

rotunda sv. Petra a Pavla (Budeč)

20:00 – 21:00 Koncert Ondřej Fencl TRIO

21:00 – 22:30 Barenboim: Smetana – Má vlast. Unikátní dokument o přípravě a realizaci cyklu Má vlast Bedřicha Smetany věhlasným dirigentem a orchestry Staatskapelle Berlin a Wiener Philharmoniker. Režie M. Suchánek

Mělník

chrám sv. Petra a Pavla

19:00 – 19:05  Zvonění na zahájení Noci kostelů

19:05 – 20:10 Koncert žáků ZUŠ Mělník

20:15 – 20:50 Ukázky ručního zvonění. Setkání se zvoníky ve věži… Přijďte se podívat, zeptat se na vše, co Vás zajímá ohledně zvonění, zvonů, zvoníků. Ukázka ručního zvonění 20:15 ,20:30 a 20:45.

20:50 – 21:00 Ukončení Noci kostelů – zvonění.

evangelický kostel

18:00 – 18:05 Zvonění na zahájení

18:05 – 20:00 Zamyšlení nad mottem Noci kostelů. Ztišení, písně.

18:30 – 20:00 Tajenka. Akční hra pro děti – historie a současnost kostela.

20:00 – 21:00 Koncert komorního pěveckého sboru Chrapot

21:05 – 22.35 Promítání filmu exodus, scénář Leon Urise, v hlavní roli Paul Newmann.

23:00 – 23:05 Ztišení, modlitba, závěrečné slovo.

kostel sv. Vavřince

19:00 – 21:00 Prohlídka kostela bez komentáře.

 

Svatý Jan pod Skalou

poutní areál s kostelem Narození sv. Jana Křtitele

18:00 – 22:00 Prohlídka některých částí poutního areálu.

19:00 – 20:00 Přednáška Ivan Bořivoj a Ludmila: První křesťané v Čechách, přednáší Mgr. Jakub Izdný. Následuje koncert.

 

 

 

 

Králův Dvůr – Počaply

hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie

18:00 – 18:40 Koncert orchestru Musica Alternativa

19:00 – 19:30 Výstup do věže a prohlídka varhan. V průběhu noci kostelů bude paní varhanicí proveden výklad a ukázka hry na varhany (dle zájmu návštěvníků). Určeno pro malé i velké návštěvníky.

Dobřichovice

zámecká kaple sv. Judy Tadeáše

18:00 – 19:00 Slavnostní vyzvánění zvonů a vystoupení ZUŠ.

19:00 – 20:00 Jan Burian – publicista, cestovatel, průvodce, hudebník. Přednáška o Portugalsku

20:00 – 20:30 Přednáška o Varhanech, přednáší varhanář Ondřej Pechar z Litně.

20:30 – 21:00 Varhanní hudba (Pavol Pekný).

21:00 – 21:30 Autorské čtení Jana Neuberta ( modrý salonek na zámku)

21:00 – 22:00 Hudební vystoupení. Lucie Laubová (soprán), Petr Strnad (tenor), Jaroslav Šaroun (klavír), Kristina Archer (soprán).

22:00 – 22:10 Závěrečná modlitba.

Litoměřice

kostel sv. Ludmily a klášter

18:00 -19:00 ZUŠ Litoměřice – flétny a violoncella

18:00 – 21:00 Dílničky pro děti – výtvarná soutěž v rámci Noci kostelů, téma vitráže.

18:00 – 21:00 Prohlídka nádvoří kláštera. Volné prohlídky nádvoří bývalého kapucínského kláštera

19:30 – 20: 00 Varhanní minivystoupení žáka ZUŠ Šimona Matouška (10 let) a sólový zpěv.

20: 00 – 21:15 Spisovatel Josef Formánek krátce promluví o laskavosti jako o pokojné cestě životem. Současně s vyprávěním a povídáním bude hrát varhanní hudba (p. Landová).

21:15 – 22:15 Modlitba chval s hudbou Litoměřické Scholy – mladí křesťané naší farnosti.

22:30 – 23:30 Modlitba Breviáře, do které se mohou zapojit všichni přítomní.

Benátky nad Jizeru – Dražice

kostel sv. Martina

19:00 – 19:15 Komentovaná prohlídka kostela.

21:00 – 21:15 Komentovaná prohlídka kostela.

Praha 2 – Vinohrady

kostel sv. Ludmily

16:30 – 17:15 Mše svatá

17:15 – 17:30 Májová pobožnost

18:00 – 18:05 Zahájení Noci kostelů – zvonění zvonů.

18:05 – 19:00 Komentovaná prohlídka kostel.

19:00 – 19:40 Ženská gregoriánská schola od sv. Ludmily.

20:00 – 21:00 Komentovaná prohlídka kostela.

21:00 – 21:35 Duchovní písně k poslechu i rozjímání. Farní schola od sv. Ludmily.

22:00 Zakončení.

Praha 20 – Horní Počernice

kostel sv. Ludmily

18:30 – 19:15 Mše svatá

19:30 – 20:00 Vystoupení dětské scholy.

20:00 – 20:30 Pohled do minulosti Chval a chvalského kostela – přednáška.

20:30 – 21:00 Minikoncert.

Třebíč

chrám sv. Václava a Ludmily

18:00 – 18:50 Večerní bohoslužba

19:00 – 20:00 Poutníkem na Svaté Hoře Athos v Řecku Aneb osobní zážitky z posvátného místa pravoslavné duchovnosti. Přednášející: Michal Dvořáček, doktor teologie

20:30 – 21:15 Zpěv byzantských hymnů (řecké a církevně-slovanské) a českých pravoslavných zpěvů – jer. Jakub Rojek a mezosopranistka Sofie Dana Dubová, absolventka Brněnské konzervatoře a pražské AMU, stáž na The Royal Conservatory v Haagu.

< ZPĚT