Navštívení Domu pokojného stáří svaté Ludmily v Chabařovicích

Navštívení Domu pokojného stáří svaté Ludmily v Chabařovicích

Opět se potvrzuje, že osobnost svaté Ludmily propojuje, a za to jsme velmi rádi! V nedávné době se spojila pracovnice Domu pokojného stáří svaté Ludmily v Chabařovicích Ivana Krejčová s tetínským průvodcem Ladislavem Peckou. Měla na něj prosbu, sháněla obraz svaté Ludmily, a tak ji pan Pecka propojil s právě s naším spolkem.

Rozhodli jsme se proto Chabařovice  a Dům pokojného stáří svaté Ludmily navštívit. Shodou okolností naše návštěva proběhla v den, kdy jejich klientka paní Kydličková oslavila 100. narozeniny. Zástupci našeho spolku Martin Hrdlička a Nina Weissová ji srdečně poblahopřáli, poté si prohlédli vybavení Domova. Následně proběhlo předání fotoobrazu, na němž je mistrem Theodorikem vyobrazená sv. Ludmila.

Oblastní charita Ústí nad Labem, která Dům zřizuje a provozuje, se v současnosti potýká s nedostatkem financí. Přáli by si vybudovat výtah, tak aby došlo ke zpřístupnění podkroví a rozšíření prostor Domu. Velice rádi bychom jim pomohli a proto se na setkání hovořilo také o budoucí spolupráci v duchu benefičních akcích. Velmi nás potěšilo, že Dům každoročně pořádá zahradní slavnost, která je svým způsobem svatoludmilskou poutí. Doufáme tedy v budoucí spolupráci ve svatoludmilském duchu!

< ZPĚT