Dar pro kněžnu Ludmilu

Dar pro kněžnu Ludmilu

Palladium země české je malým kovovým reliéfem Madony s dítětem. Jedná se o unikátní středověké umělecké dílo, které bylo prohlášeno za národní kulturní památku v roce 2015.

Podle legendy reliéf přinesl svatý Cyril a Metoděj z Řecka. Svatý Metoděj pak reliéf věnoval kněžně Ludmile v rámci jejího křtu. Nicméně výkladů je více, podle další legendy kněžna Ludmila po svém křtu odevzdala Metodějovi všechny své pohanské kovové bůžky, z jejichž části byl reliéf zhotoven. Po Ludmilině mučednické smrti reliéf zdědil její vnuk kníže Václav.

Po smrti svatého Václava byl reliéf odcizen a ztracen, respektive pohřben v zemi, než ho o dvě století později vyoral neznámý rolník v poli. Na tomto místě kanovníci boleslavští nechali posléze vystavět kapli, do níž reliéf umístili. Stará Boleslav se tak stala poutním místem a vůbec nejstarším mariánským poutním místem u nás.

Další osudy reliéfu souvisí s jeho přetvořením do podoby, jak ho známe dnes. Někdy mezi 80. lety 14. století a polovinou 15. století neznámý umělec vytvořil z dochované hmoty reliéf nový. Do jaké míry nový reliéf respektoval původní podobu nám není známo. Podstatné však bylo, že kontinuita duchovního mariánského odkazu ve Staré Boleslavi zůstala zachována.

Na počátku 17. století nedostačoval poutní kostelík, a tak došlo ke stavbě barokního chrámu Nanebevzetí Panny Marie (viz fotografie v záhlaví článku). V tomto období, po vydání Rudolfova majestátu (1609), dochází k oficiálnímu prohlášení staroboleslavského reliéfu za Palladium země české – za záštitu a ochranu  vlasti. Během třicetileté války bylo Palladium odcizeno saským velitelem, naštěstí však zanedlouho došlo k jeho vykoupení a reliéf se tak navrátil do Staré Boleslavi. Tím však dramatický příběh nekončí, Palladium se pak v dějinách ještě několikrát přesunulo a posléze navrátilo zpět do Staré Boleslavi, dělo se tak zejména z důvodů válečného ohrožení.

Historie Palladia země české je velmi bohatá a obsáhlá, pokud Vás zajímá více přečtěte si o něm článek PhDr. Milana Nováka, který byl vydán k 400. letému výročí prohlášení reliéfu za Palladium země české. V současnosti je Palladium uchováváno v pokladnici v presbytáři chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve speciální schránce.

 

Zdroj obrázků:

http://www.staroboleslavske-palladium.cz/wp-content/uploads/2014/05/index_html_m2c1ebd73-e1399549840540.jpg

http://static.panoramio.com/photos/original/97414447.jpg

 

Autor: Eliška Švandová

< ZPĚT