Známé Ludmily: Ludmila Přemyslovna

Známé Ludmily: Ludmila Přemyslovna

Začínáme náš blogový seriál, dnešní příspěvek se bude věnovat středověké ženě, která je v současnosti významná zejména pro bavorské dějiny. Ludmila Přemyslovna se narodila pravděpodobně okolo roku 1070 v Olomouci a byla přímým potomkem svaté Ludmily v desáté generaci. Jejím otcem byl přemyslovský kníže Bedřich a arpádovská princezna Alžběta, zároveň byla neteří Přemysla Otakara I. Svůj životní osud spojila v polovině 80. let 12. století s hrabětem Albrechtem z Bogenu z bavorského Podunají a stala se jeho manželkou. Albrecht však zakrátko zemřel a Ludmila vstoupila roku 1204 do manželské svazku s bavorským vévodou Ludvíkem. Stala se tak matkou Oty II. z Wittelsbachu a vlastně matkou celé wittelbachské linie, jejíž potomci vládli v Bavorsku až do konce první světové války.

Ludmila následovala v jistém ohledu stopy své jmenovkyně a předkyně. Byla hluboce pobožná a výrazně se snažila ovlivňovat bavorskou politiku. Její manžel byl náhle roku 1231 zavražděn, vraha se nikdy nepodařilo dopátrat, avšak za podezřelého byl považován císař Fridrich II. Štaufský, s nímž měl Ludvík na počátku 13. století vážné rozpory. Po smrti svého manžele se Ludmila přiklonila ještě více k církevní oblasti života a hned v roce 1232 nechala založit ve městě Landshut klášter Panny Marie, který byl později pojmenován Seligenthal (dnešní podoba na fotce). Jako první přivedla do Bavorska ženský řád cisterciaček.

Poslední léta svého života Ludmila strávila právě v tomto klášteře, kde zemřela zhruba v sedmdesáti letech života roku 1240. V Seligenthale je dodnes dochovaná hrobka rodiny Wittelsbachů, kde je pohřbeno několik generací spolu se samotnou zakladatelkou Ludmilou.

Zajímavostí je, že Ludmilu Přemyslovnu ve 21. století oživila stejnojmenná spisovatelka Ludmila Vaňková, která z ní udělala jednu z postav románů Kdo na kamenný trůn a Cestou krále.

Pokud Vás zajímá více podrobností o Ludmile Přemyslovně doporučujeme tuto bakalářskou práci.

Zdroj obrázků:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ludmila_P%C5%99emyslovna_(1170%E2%80%931240)#/media/File:Ludmilaof_Bohemia.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Michael_Wening_Kloster_Seligenthal_Landshut.jpg

http://fachakademie.seligenthal.de/typo3temp/_processed_/csm_01_05_46502592a8.jpg

 

Autor: Eliška Švandová

< ZPĚT