Pochod pátera Karla Dvorského do Sv. Jana pod Skalou

Pochod pátera Karla Dvorského do Sv. Jana pod Skalou

Je to již skoro 20 let, kdy Karel Dvorský skončil v roli Tetínského faráře. Ti, kdo ho osobně poznali, vědí, že to byl neuvěřitelně skromný, duchovní člověk, muzikant, skladatel. Komunistická hrůzovláda vždy věděla dobře, jak knězi život zkomplikovat, a tak ho poslala z Prahy, kde měl fungující farnost, plnou mladých lidí. Poslali ho na Tetín. Nádherné poutní místo, kde ale vládli komunisti a farnost se skládala tehdy z několika babiček. Sloužil přesto Mši svatou každý den. Leckomu mohl připadat jako takový tichý osamocený boží voják v poli. Nelze nevzpomenout ani Marii Brožovou, která před několika lety zemřela a roky se o Karla Dvorského starala, hrála při mších na varhany, starala se o nádhernou zahradu, ale hlavně byla pro pana faráře takovým spojníkem s praktickým světem.

V roce 2015 byla Tetínským Sdružením sv. Ludmily uspořádána v kostele sv. Jana výstava jeho fotografií „Jeden den venkovského faráře“ od fotografa Petra Velkoborského. V roce 2016 člen Sdružení sv. Ludmily, Zdeněk Zvonek, uspořádal první ročník Pochodu. Karel Dvorský vnímal silně posvátnost místa, kde sloužil jako kněz a jeho spojení se sv. Ludmilou jako světicí bylo známé. Koneckonců i stará legenda mluvila o tom, že Ludmila a Bořivoj putovali do sv. Jana za poustevníkem Ivanem, kde předtím Bořivoj dle legendy Ivana objevil při lovu, kdy raněná laň ho dovedla až k jeho jeskyni.

A tak sv. Ludmila a páter Dvorský propojili obě obce Tetín a Svatý Jan pod Skalou a Pochod pátera Karla Dvorského se tak stal jednou z akcí projektu Svatá Ludmila 1100 let. I letos se tedy vydalo dne 24.června asi dvacet poutníků z Tetína do sv. Jana, kde byla Svatojánská pouť s vlastním programem.  Obec Svatý Jan v zrekonstruované hřbitovní kapli zřídila nově výstavní síň, kam se přestěhovala výstava fotografií Karla Dvorského z roku 2015 z Tetína. Tetínští poutníci byli přítomni jejímu otevření. Tetínský starosta předal starostovi obce Svatý Jan Boučkovi slavnostně obraz kněžny Ludmily od mistra Theodorika.

Svatá Ludmila spojuje.

Autor: Martin Hrdlička, předseda spolku Svatá Ludmila 1100 let, starosta obce Tetín

Foto: Petr Velkoborský

< ZPĚT