Spolky sv. Ludmily mají v Čechách tradici již od 19. století

Spolky sv. Ludmily mají v Čechách tradici již od 19. století

Sv. Ludmila bývá již tradičně spojována s postavou matky, manželky, vdovy, babičky a učitelky. Stejně tak ji vnímaly i ženy v 19. století, které založily několik charitativních spolků nesoucí její jméno.

První Spolek sv. Ludmily byl založen v Praze v roce 1851 a byl tehdy jedinou organizací, která pečovala o vdovy. Organizace jako taková byla velmi potřebná i vzhledem k tomu, že Evropu na počátku století ničily napoleonské války, které po sobě, kromě ztrát na životech, zanechaly i velké množství vdov a sirotků. Spolek poměrně záhy po svém vzniku rozšířil svou činnost například i na pořádání kurzů šití pro nemajetné dívky. V čele spolku stála hraběnka Kristina Schönbornová. V roce 1864 do Spolku sv. Ludmily vstoupila i Marie Riegrová-Palacká (dcera Františka Palackého a manželka F. L. Riegra). Marie Riegrová-Palacká se rozhodla spolek reorganizovat a z kurzů šití vytvořila školu ženských povolání. Počátkem roku 1865 započala tato škola svou činnost. Dívky se učily šití, kreslení, rytectví, emailérství a účetnictví.

Další spolek spojovaný se sv. Ludmilou byl založen roku 1870 v Rokycanech a jmenoval se Spolek dam sv. Ludmily. Kromě jiného dámy ze spolku obdarovávaly chudé děti na Vánoce. Mezi další spolky spojené se sv. Ludmilou patří Spolek sv. Ludmily na pomoc chudým, který byl založen v roce 1878 v Rychnově nad Kněžnou.

Nám ve spolku Svatá Ludmila 1100 let je velkou ctí, že pokračujeme v tradici spolků spojených se svatou Ludmilou a doufáme, že svou prací budeme dělat čest jejímu jménu. 

< ZPĚT