Malířské kurzy na Tetíně a výstava obrazů

Malířské kurzy na Tetíně a výstava obrazů

Plakatek%20kurzy%20Tetin%20(leto%202016)%20A4 s logem

Přijďte se podívat na díla účastníků tetínských kurzů krajinomalby, kteří zachytili genius loci Tetína, jednoho ze svatoludmilských míst.

Malby jsou vystaveny ve vestibulu Obecního úřadu Tetín (8.00 – 16.00). Obsah výstavy je denně doplňován.

www.mariesmetanova.cz
Výstava+obrazů

< ZPĚT