Průvod poselstva vévody Štěpána II. z Berouna

Průvod poselstva vévody Štěpána II. z Berouna

V sobotu 4. června vyrazí průvod z Berouna na Karlštejn, námětem opřen o poselstvo bavorského vévody Štěpána II. Průvod vyjede z Berouna, kde bude přivítán představiteli města a první den zakončí na Tetíně. Zde bude připraveno přivítání jak ze strany města, tak také církve. A to díky významu Tetína jako místa, kde byla zavražděna sv. Ludmila, první Přemyslovna a předek Karla IV. Na Tetíně bude přichystán kulturní program nejen pro účastníky průvodu.

Druhý den, tedy v neděli 5. června, vyrazí průvod do Srbska. Vévoda Štěpán zde bude přivítán představiteli obce. Ti se pak společně, také s delegací Lužických Srbů z obce Bošice, vydají na Karlštejn. Do města Karlštejn průvod dorazí okolo 15 hodiny, tedy krátce před příchodem průvodu císaře Karla IV.

Program a trasa – sobota 4. 6. 2016 

1. Beroun – náměstí Joachima Barranda
2. Beroun – pivovar Berounský medvěd 
3. Tetín – před farou (ulice Na Parkáně )

Program a trasa – neděle 5. 6. 2016

1. Tetín
2. Srbsko
3. Karlštejn – louka u nádraží
4. hrad Karlštejn

 

   4.5.2006 015

 

Pořádá: Královský průvod 2016 pořádá město Dobřichovice ve spolupráci s agenturou Alotrium a Dobřichovickou divadelní společností. 

Další informace na stránkách Královského průvodu.

Organizátorem Průvodu poselstva vévody Štěpána II. je za obec Tetín T. Hampejs. 

 

 

Plakát průvodu

pruvod beroun 2016 plakat nahled final 4 zmenšený

Program na Tetíně

KAREL IV

 

 

< ZPĚT