Pouť ke sv. Janu 21.5.

Pouť ke sv. Janu 21.5.

Zveme Vás na pouť ke sv. Janu na Tetín, kterou pořádá Římskokatolická farnost Beroun a Sdružení svaté Ludmily na Tetíně

21.5.2016

kostel sv. Ludmily na Tetíně

 

Kostel sv. Jana Nepomuckého byl vystavěn v roce 1357 jako farní chrám sv. Michaela Archanděla. A i tato památka se váže ke kultu sv. Ludmily. Stojí na místě, kde byl pravděpodobně první hrob sv. Ludmily. Původní kostel sv. Michaela Archanděla je právě ten, který dle legendy nechala vystavět Drahomíra z důvodu, aby zázraky zde projevené, nemohly být přičítány sv. Ludmile. 

Program:

11:00 mše svatá ke sv. Janu

14:00 přednáška Marka Orko Váchy: Tvůrce tvoří tvůrce /Stvořitel a jeho stvoření/

SvJan2016 čb JPG

< ZPĚT