Poutě ke sv. Ludmile 2016

Poutě ke sv. Ludmile 2016

I v tomto roce se budou konat poutě ke sv. Ludmile, jejíž svátek připadá na 16. září. Poutě jsou v jednotlivých farnostech plánovány mezi 15. a 17. zářím. Níže naleznete jejich přehled.

Svatá Ludmila byla zabita 15. září 921 na hradišti Tetín. Nad jejím hrobem byl záhy postaven kostel sv. Archanděla  Michaela (dnešní kostel sv. Jana Nepomuckého). Již roku 925 však byly ostatky kněžny Ludmily na příkaz jejího vnuka sv. Václava přeneseny do Prahy, do baziliky sv. Jiří, kde spočívají dodnes. Den přenosu ostatků 10. listopadu se poté začal slavit jako druhý svátek sv. Ludmily. Sv. Ludmila tak byla záhy ctěna jak na Tetíně, v místech její smrti, tak na Pražském hradě. Později se její kult rozšířil po celé zemi, i když nejvíce byla uctívána vždy ve středních Čechách.

Plakat_SvLud_Pout_2016_v4V současné době se slaví svátek sv. Ludmily pouze 16. září. Sv. Ludmila byla sice zabita 15. září, ale až ve večerních hodinách. Dle katolické tradice se předvečer počítá již do nového dne, v tomto případě tedy do 16. září. Poutě ke sv. Ludmile se konají pravidelně a v každém svatoludmilském místě mají svou konkrétní tradici. Často jsou slaveny až nadcházející sobotu. Tento rok byly farnosti a poutní mše, které se chtěly připojit, sjednoceny pro přehlednost na jeden plakát.

Každá farnost poutě organizuje sama za přispění místního společenství. A každá farnost je svým slavením specifická. Výběrem u sv. Jiří na Pražském hradě bude slavností mši sloužit pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka, OP. Tetín ožije svatoludmilskou poutí na celou sobotu 17. září, během které je připraven bohatý doprovodný program. V kostele sv. Ludmily na Praze 2 bude sloužena 15. září řeckokatolická liturgie sv. Jana Zlatoústého. Mělnická poutní mše se bude konat v zámecké kapli sv. Ludmily. A na Levém Hradci bude sloužena mše pod širým nebem s návštěvou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana. Každá pouť je tedy vskutku jedinečná.

 

Přehled poutí

 

Kamenný Přívoz

 

17.9.

poutní mše svatá v kostele sv. Ludmily v 16.00
celebruje P. Mgr. Krystof Henriko OMI

www.jiloveuprahy.farnost.cz

Levý Hradec

16.9.

vigilijní liturgie v kostele sv. Klimenta v 19.00
celebruje P. Mgr. Petr Bubeníček

 

17.9.

slavnostní mše svatá na louce u kostela sv. Klimenta v 10.00
celebruje P. Mgr. Petr Bubeníček

www.farnostroztoky.cz

Litoměřice

16.9.

poutní mše svatá v kostele sv. Ludmily v 18.00
celebruje litoměřický děkan R.D. ICLic. Mgr. Józef Szeliga

www.farnost-litomerice.cz

Mělník 15.9.

poutní mše svatá v zámecké kapli sv. Ludmily v 18.00
vystavení ostatků sv. Ludmily, slavnostní požehnání

www.saletini.cz

Praha 2

15.9.

 

16.9.

řeckokatolická liturgie sv. Jana Zlatoústého v 16.30
celebruje Mons. PhDr. JCLic. Milan Hanuš, generální vikář (protosyncel) apoštolského exarchátu v Praze

poutní mše svatá v kostele sv. Ludmily v 16.30 
celebruje P. ThLic. Vít Uher, Th.D., administrátor Římskokatolické farnosti u kostela sv. Prokopa Praha – Žižkov

www.ludmilavinohrady.cz

Pražský hrad 16.9.

poutní mše svatá v bazilice sv. Jiří v 18.00
celebruje Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský

www.apha.cz

Tetín 17.9.

poutní mše svatá v kostele sv. Ludmily v 11.00
celebruje generální vikář arcidiecéze pražské Mons. ThLic. Ing. Zdeněk Wasserbauer, Th.D.

program celé pouti zde 

www.facebook.com/SpolekLudmilaTetinwww.tetin.cz

Zadní Zborovice 17.9.

poutní mše svatá v kostele sv. Ludmily v 18.00

www.farnost-strakonice.cz

Zdíkov  

poutní mše svatá v kostele sv. Ludmily – bude upřesněno

www.vimperk.farnost.cz

 

Plakáty – programy poutí a doprovodný program

 

Fotogalerie

 

* změna programu vyhrazena
* hlavní plakát ke stažení zde

< ZPĚT