Геопортал о городах со Святой Людмилой

Геопортал о городах со Святой Людмилой является местом, которое ясно и четко информирует о пунктах, связанных со Святой Людмилой и местами ее почитания в Чехии и во всем мире.

Обозначение мест разделено на категории: места жизни Святой Людмилы, духовные объекты, остальные интересные места (интерьер/экстерьер), колокол

1-ludmila_tlusta_modra 3-ludmila_b_verzetlusta 2-ludmila_barevna

На карте вы можете найти не только название места, но и его подробное описание, ссылки на другие источники. Верим, что геопортал вам не только получить информацию о княжне Людмиле, но и поможет запланировать интересную прогулку или путешествие.


Живете в месте, связанным со Святой Людмилой? Знаете о месте, которое бы могло получить обозначение?

Заполните форму и расширьте карту мест связанных со Святой Людмилой

 

Místa ČR

ВИЗИТ САЙТА SVATOLUDMILSKÁ

Místa Svět

 
Název místa
Druh místa
Popis místa
Další informace k místu
Bohoslužby
1 Tetín - hradiště Tetín 1-ludmila_tlusta_modra Místo dřívějšího opevněného hradiště, kde pobývala na konci života sv. Ludmila a kde byla také zavražděna. link-hand-drawn-interface-symbol -
2 Tetín - kostel Svaté Ludmily 3-ludmila_b_verzetlusta Kostel zasvěcený sv. Ludmile link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
3 Tetín - kostel Svatého Jana Nepomuckého 3-ludmila_b_verzetlusta Kostel sv. Jana Nepomuckého byl původně zasvěcen archandělu Michaelovi. Zde byl pravděpodobně první hrob sv. Ludmily. link-hand-drawn-interface-symbol  -
 4 Levý Hradec - hradiště Levý Hradec 1-ludmila_tlusta_modra Předpokládané sídlo knížete Bořivoje a jeho ženy Ludmily.  link-hand-drawn-interface-symbol  -
Levý Hradec - kostel sv. Klimenta 3-ludmila_b_verzetlusta Rotunda sv. Klimenta byla založena knížetem Bořivojem, manželem sv. Ludmily. Je to první křesťanský kostel v Čechách. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
 6 Mělník - hradiště Pšov 1-ludmila_tlusta_modra Předpokládané místo původu sv. Ludmily  link-hand-drawn-interface-symbol  -
 7 Mělník - kostel sv. Ludmily 3-ludmila_b_verzetlusta  Kostel zasvěcený sv. Ludmile link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
Praha - Bazilika svatého Jiří na Pražském hradě 3-ludmila_b_verzetlusta Místo dnešního uložení ostatků sv. Ludmily 

link-hand-drawn-interface-symbol

christian_fish_symbol_red

9

Praha 2 - kostel sv. Ludmily 3-ludmila_b_verzetlusta   Novogotický kostel postavený na konci 19. století na Náměstí Míru na Praze 2. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
10 Chrósćicy / Crostwitz 2-ludmila_barevna   Charitní dům sv. Ludmily link-hand-drawn-interface-symbol
11 Budeč - hradiště a rotunda sv. Petra a Pavla  1-ludmila_tlusta_modra  Budečské hradiště Přemyslovců patřilo k hlavním místům jejich středočeské domény. Po roce 895 zde zbudoval kníže Spytihněv I. rotundu sv. Petra a Pavla. Dle legend zde byl vyučován mladý kníže Václav. Uvažuje se zde tedy i o pobytu sv. Ludmily. link-hand-drawn-interface-symbollink-hand-drawn-interface-symbol  christian_fish_symbol_red
 12  Zdíkov - kostel sv. Ludmily  3-ludmila_b_verzetlusta   Kostel zasvěcený sv. Ludmile. Vystavěn v letech 1921-1922. Oltář sv. Ludmily a sv. Václava je dílem J. Hübsche z roku 1922. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
13 Praha 20 - kostel sv. Ludmily  3-ludmila_b_verzetlusta   Kostel sv. Ludmily vznikl přestavbou staršího kostela na konci 18. století. V 19. století byla přistavěna novorománská věž. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
14 Zadní Zborovice - kostel sv. Ludmily  3-ludmila_b_verzetlusta  Novogotický kostel zasvěcený sv. Ludmile. Postaven 1935 na místě původní kaple.  link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
15 Kamenný Přívoz - kostel sv. Ludmily  3-ludmila_b_verzetlusta   Kostel zasvěcený sv. Ludmile. Postaven roku 1681. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
16 Suchá Loz - kostel sv. Ludmily  3-ludmila_b_verzetlusta   Kostel zasvěcený sv. Ludmile. Postaven v letech 1990 - 1999. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
17 Horní Libochová - kaple sv. Ludmily  3-ludmila_b_verzetlusta  Kaple sv. Ludmily. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
18 Babice - kaple sv. Ludmily  3-ludmila_b_verzetlusta   Kaple zasvěcená sv. Ludmile. Postavena v letech 1993 - 1994. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
19 Andělská Hora - kaple sv. Ludmily  3-ludmila_b_verzetlusta  Kaple sv. Ludmila postavená v roce 2006 občanským sdružením Andělská Hora.  link-hand-drawn-interface-symbol
20 Přední Kopanina - kaple sv. Marty a sv. Ludmily  2-ludmila_barevna  Kaple vznikla na počátku 18. století. Nyní je kaple využívána jako vlastivědné muzeum.  link-hand-drawn-interface-symbol  -
21 Štěnovický Borek - obecní kaple sv. Ludmily  3-ludmila_b_verzetlusta  Kaple sv. Ludmily vznikla v 19. století.  link-hand-drawn-interface-symbol  -
22 Litoměřice - kostel sv. Ludmily  3-ludmila_b_verzetlusta   Kostel sv. Ludmily je bývalým řádovým kapucínským kostele. Byl postaven v polovině 17. století. link-hand-drawn-interface-symbol  -
23 Brno, Lesná - kaple sv. Ludmily  3-ludmila_b_verzetlusta   Kaple sv. Ludmily je umístěna v rámci Domova pro seniory Okružní.  - christian_fish_symbol_red
24 Třebíč - kostel sv. Václava a sv. Ludmily  3-ludmila_b_verzetlusta   Pravoslavný chrám sv. Václava a sv. Ludmily, který byl postaven roku 1940. link-hand-drawn-interface-symbol
25 Chodouň - kaple sv. Ludmily  3-ludmila_b_verzetlusta  Kaple sv. Ludmily vznikla v 19. století.  -
26 Zalešany - kaple sv. Ludmily  3-ludmila_b_verzetlusta  Kaple sv. Ludmily byla postavena roku 1811.  - -
27 Neuměřice - kaple P. Marie Svatohorské a sv. Ludmily  3-ludmila_b_verzetlusta  Kaple byla postavena roku 1800. Patrocinium sv. Ludmily však kaple získala až roku 2007.  link-hand-drawn-interface-symbol  -
28 Chotouchov - kaple sv. Ludmily  3-ludmila_b_verzetlusta   Kaple sv. Ludmily byla postavena v roce 1907. link-hand-drawn-interface-symbol  -
29 Cedar Rapids - kostel sv. Ludmily  3-ludmila_b_verzetlusta   Farnost sv. Ludmily zde vznikla roku 1916. První kostel vznikl v roce 1926. Roku 2000 byl nahrazen kostelem současným. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
30 Cedar Rapids - Základní škola sv. Ludmily  2-ludmila_barevna   Základní škola ve měste Cedar Rapids, ve státě Iowa. link-hand-drawn-interface-symbol
31 Shiner - Základní škola sv. Ludmily  2-ludmila_barevna  Základní škola ve městě Shiner, ve státě Texas.  link-hand-drawn-interface-symbol
32 Prakovce - kostel sv. Ludmily  3-ludmila_b_verzetlusta  Kostel sv. Ludmily, který byl vystavěn roku 1883.  link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red

33

Oděsa - pravoslavný kostel sv. Vladimíra a sv. Ludmily 3-ludmila_b_verzetlusta Pravoslavný kostel sv. Vladimíra a sv. Ludmily české, který byl vystavěn v roce 2010.  link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
34 Praha - Pražský hrad 1-ludmila_tlusta_modra Opevněné přemyslovské hradiště v místech dnešního Pražského hradu vybudoval pravděpodobně Ludmilin syn Spytihněv na přelomu 9. a 10. století. Lze tedy uvažovat o pobytu sv. Ludmily i na Pražském hradě.  link-hand-drawn-interface-symbol -
35 Nové Sedlo - monastýr sv. Václava a sv. Ludmily 3-ludmila_b_verzetlusta Pravoslavný klášter sv. Václava a sv. Ludmily - christian_fish_symbol_red
36 Loděnice - monastýr sv. Václava a sv. Ludmily 3-ludmila_b_verzetlusta Pravoslavný klášter sv. Václava a sv. Ludmily v Loděnicích u Berouna. Budova bývalého zámku byla na monastýr přestavěna v roce 2010. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
37 Brno - Husovice - monastýr sv. kněžny české Ludmily 3-ludmila_b_verzetlusta Pravoslavný klášter sv. Ludmily.  link-hand-drawn-interface-symbol -
38 Řimice - pravoslavný chrám sv. Ludmily 3-ludmila_b_verzetlusta Pravoslavný chrám sv. Ludmily, který byl postaven v letech 1933-1934. link-hand-drawn-interface-symbol -
39 Praha 6 - pravoslavný chrám sv. Ludmily 3-ludmila_b_verzetlusta Pravoslavný chrám sv. Ludmily, který byl vysvěcen v roce 2012. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
40 Mělník - pravoslavná kaple sv. Ludmily 3-ludmila_b_verzetlusta Pravoslavné bohoslužby se v kapli sv. Ludmily začaly konat v roce 2015. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
41 Hradec nad Moravicí - základní škola sv. Ludmily 2-ludmila_barevna Základní škola sv. Ludmily link-hand-drawn-interface-symbol -
42 Friesoythe-Gehlenberg - kostel sv. Prospera a sv. Ludmily 3-ludmila_b_verzetlusta Kostel sv. Prospera a sv. Ludmily byl postaven v letech 1829-1831. Jeho stavba  částečně vznikla na náklady vévody Prospera Ludwiga von Arenberg a jeho ženy Marie Ludmily Rosy von Lobkowitz. Z tohoto důvodu bylo pro kostel zvoleno toto patrocinium. link-hand-drawn-interface-symbol -
43 Chicago - kostel sv. Ludmily, zbořen  3-ludmila_b_verzetlusta Kostel sv. Ludmily byl vystavěn na konci 19. století. Stržen byl v 90. letech 20. století. - -
44 Dražice - kostel sv. Martina 3-ludmila_b_verzetlusta Kostel sv. Martina byl původně zasvěcen sv. Ludmile. Byl vystavěn roku 1340 biskupem Janem IV. z Dražic, který byl velkým ctitelem sv. Ludmily. V 17. století byl kostel přestavován a zasvěcen sv. Martinovi.  link-hand-drawn-interface-symbol -
45 Praha, Trojická ulice - socha sv. Ludmily 2-ludmila_barevna Socha sv. Ludmily na fasádě neorenesančního domu z 19. století. link-hand-drawn-interface-symbol
46 Praha, Vyšehrad - kaple sv. Ludmily 3-ludmila_b_verzetlusta Kaple byla postavena kolem roku 1880 podle návrhu Antonína Bauma. Sochu vytvořil asi M. J. J. Brokoff v  první polovině 18. století. Socha byla původně umístěna v zahradě Na Slupi pod kostelem sv. Apolináře.  link-hand-drawn-interface-symbol -
47 Praha, Karlův most - socha sv. Ludmily 2-ludmila_barevna Socha vznikla po roce 1720 pravděpodobně v dílně M.B.Brauna. Původně byla umístěna na rampě Pražského hradu. V 18. století byla přemístěna na Karlův most. Zde se nyní nachází kopie z roku 1999. Originál je v sále Gorlice na Vyšehradě.  link-hand-drawn-interface-symbol -
48 Praha, Vyšehrad, sál Gorlice - socha sv. Ludmily 2-ludmila_barevna Socha vznikla po roce 1720 pravděpodobně v dílně M.B.Brauna. Původně byla umístěna na rampěn Pražského hradu. V 18. století byla přemístěna na Karlův most. Zde je nyní kopie z roku 1999. Originál je v sále Gorlice na Vyšehradě.  link-hand-drawn-interface-symbol -
49 Červený Kostelec - socha sv. Ludmily 2-ludmila_barevna Socha vznikla v roce 1933. Jejím autorem je sochař Břetislav Kafka.  link-hand-drawn-interface-symbol -
50 Stochov - Svatováclavský dub 2-ludmila_barevna Dle legendy vysadila dub sv. Ludmila na památku narození sv. Václava. link-hand-drawn-interface-symbol -
51 Moskva - socha sv. Ludmily 2-ludmila_barevna Socha vznikla roku 2012 u kostela sv. Mikuláše, kde sídlí "zastupitelství" pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku. Jejím autorem je Michal Moravec. - -
52 Praha, Václavské náměstí - socha sv. Ludmily 2-ludmila_barevna Socha sv. Ludmily je součástí pomníku sv. Václava. Sv. Ludmila stojí po pravici knížete, v přední části. Celý pomník vznikal v letech 1894-1924. Oficiálně byl pomník odhalen roku 1913. Jeho autorem je J. V. Myslbek.  link-hand-drawn-interface-symbol -
53 Blatce, Houska - socha sv. Ludmily 2-ludmila_barevna Socha sv. Ludmily pochází z roku 1758. Její umístění u hradu Houska je dáváno  do souvislosti s bájným založením hradu. Ten měl podle pověsti založil Slavibor, kníže Pšovanů a otec sv. Ludmily roku 878. link-hand-drawn-interface-symbol -
54 Kaplička sv. Ludmily 3-ludmila_b_verzetlusta Kaplička sv. Ludmily u obce Volyně. link-hand-drawn-interface-symbol -
55 Socha sv. Ludmily 2-ludmila_barevna Socha sv. Ludmily z poloviny 19. století se nachází mezi obcemi Medonosy a Chudolazy. link-hand-drawn-interface-symbol -
56 Chlum nad Berounkou - kaple sv. Ludmily 3-ludmila_b_verzetlusta Kaple sv. Ludmily vznikla v době baroka. V roce 1869 byla přestavěna.  link-hand-drawn-interface-symbol -
57 Středokluky - socha sv. Ludmily 2-ludmila_barevna Barokní socha sv. Ludmily a sv. Václava je obměnou sochy sv. Ludmily na Karlově mostě.  link-hand-drawn-interface-symbol -