Zpracování osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Svatá Ludmila 1100 let z.s., se sídlem Za Lužinami 1084/33, 155 00 Praha 5, IČ: 04924479, zapsané ve veřejném rejstříku spolků vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka L 65220 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • E-mail 
 1. E-mail je nutné zpracovat za účelem rozesílání newsletteru a pozvánek na akce spolku Svatá Ludmila 1100 let . Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.
 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@svataludmila.cz nebo na Svatá Ludmila 1100 let, za Lužinami 1084/33, 155 00, Praha 5.
 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 1. Provozovatel domény společnost Active 24
  Sokolovská 394/17 186 00 Praha 8
  IČO: 25115804
  DIČ: CZ25115804
  Městský soud v Praze, Spis. zn.: C.51029
 2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.