SVATOLUDMILSKÁ MÍSTA

Geoportál Svatoludmilská místa je prostorem, který by měl jasně a přehledně informovat o lokalitách spojených se sv. Ludmilou a její úctou v České republice i ve světě.


Žijete na místě spjatém se Svatou Ludmilou? Víte o místě, které by toto označení mělo mít?


Vyplňte formulář a rozšiřte mapu svatoludmilských míst!

 

MAPY - NAVŠTIVTE SVATOLUDMILSKÁ MÍSTA

Mapa Čech

Mapa svět

 

Vysvětlivky míst na mapě
Označení míst je rozděleno do pěti skupin: místa působnosti sv. Ludmily, náboženský objekt, ostatní body zájmu (interiér/exteriér), zvony:

1-ludmila_tlusta_modra 3-ludmila_b_verzetlusta 2-ludmila_barevna

V mapě naleznete krom názvu místa i jeho stručný popis a odkaz na další informace. Věříme, že Vám geoportál bude sloužit jak k získání informací o kněžně Ludmile, tak i k inspiraci pro zajímavou procházku či výlet.

Místa ČR

Místa SvětSeznam míst

Pro zobrazení seznamu míst zaškrtněte zvolenou oblast zájmu

1-ludmila_tlusta_modraMísta působnosti sv. Ludmily
3-ludmila_b_verzetlustaNáboženský objekt
2-ludmila_barevnaOstatní body zájmu - exterier
2-ludmila_barevnaOstatní body zájmu - interiér
2-ludmila_barevnaZvony

Místa působnosti Sv. Ludmily

 
Název místa
Popis místa
Další informace k místu
Bohoslužby
1 Budeč - hradiště a rotunda sv. Petra a Pavla Budečské hradiště Přemyslovců patřilo k hlavním místům jejich středočeské domény. Po roce 895 zde zbudoval kníže Spytihněv I. rotundu sv. Petra a Pavla. Dle legend zde byl vyučován mladý kníže Václav. Uvažuje se zde tedy i o pobytu sv. Ludmily. link-hand-drawn-interface-symbollink-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
2 Levý Hradec - hradiště Levý Hradec Předpokládané sídlo knížete Bořivoje a jeho ženy Ludmily.  link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
3 Mělník - hradiště Pšov Předpokládané místo původu sv. Ludmily. link-hand-drawn-interface-symbol  -
4 Tetín - hradiště Tetín Místo dřívějšího opevněného hradiště, kde pobývala na konci života sv. Ludmila a kde byla také zavražděna. link-hand-drawn-interface-symbol  -
5 Praha - Pražský hrad Opevněné přemyslovské hradiště v místech dnešního Pražského hradu vybudoval pravděpodobně Ludmilin syn Spytihněv na přelomu 9. a 10. století. Lze tedy uvažovat o pobytu sv. Ludmily i na Pražském hradě.  link-hand-drawn-interface-symbol  -

Náboženské objekty vztahující se ke sv. Ludmile

 
Název místa
Druh místa
Další informace k místu
Bohoslužby
1 Andělská Hora - kaple sv. Ludmily Kaple sv. Ludmila postavená v roce 2006 občanským sdružením Andělská Hora.  link-hand-drawn-interface-symbol -
2 Babice - kaple sv. Ludmily Kaple zasvěcená sv. Ludmile. Postavena v letech 1993 - 1994. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
3 Bradlecká Lhota - Kaple sv. Ludmily Kaple sv. Ludmily byla postavena roku 1901 v historizujícím slohu. link-hand-drawn-interface-symbol -
4 Brno - Husovice - monastýr sv. kněžny české Ludmily Pravoslavný klášter sv. Ludmily.  link-hand-drawn-interface-symbol -
5 Brno, Lesná - kaple sv. Ludmily Kaple sv. Ludmily je umístěna v rámci Domova pro seniory Okružní. - christian_fish_symbol_red
6 Cedar Rapids - kostel sv. Ludmily Farnost sv. Ludmily zde vznikla roku 1916. První kostel vznikl v roce 1926. Roku 2000 byl nahrazen kostelem současným. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
7 Dražice - kostel sv. Martina Kostel sv. Martina byl původně zasvěcen sv. Ludmile. Byl vystavěn roku 1340 biskupem Janem IV. z Dražic, který byl velkým ctitelem sv. Ludmily. V 17. století byl kostel přestavován a zasvěcen sv. Martinovi.  link-hand-drawn-interface-symbol -
8 Friesoythe-Gehlenberg - kostel sv. Prospera a sv. Ludmily Kostel sv. Prospera a sv. Ludmily byl postaven v letech 1829-1831. Jeho stavba  částečně vznikla na náklady vévody Prospera Ludwiga von Arenberg a jeho ženy Marie Ludmily Rosy von Lobkowitz. Z tohoto důvodu bylo pro kostel zvoleno toto patrocinium. link-hand-drawn-interface-symbol -
9 Horní Libochová - kaple sv. Ludmily Kaple sv. Ludmily. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
10 Charkov - kaple svaté mučednice Ludmily Kaple je bohatě zdobená malbami. link-hand-drawn-interface-symbol -

11

Chicago - kostel sv. Ludmily, zbořen  Kostel sv. Ludmily byl vystavěn na konci 19. století. Stržen byl v 90. letech 20. století. - -
12 Chlum nad Berounkou - kaple sv. Ludmily Kaple sv. Ludmily vznikla v době baroka. V roce 1869 byla přestavěna.  link-hand-drawn-interface-symbol -
13 Chodouň - kaple sv. Ludmily Kaple sv. Ludmily vznikla v 19. století.  - -
14 Chotouchov - kaple sv. Ludmily Kaple sv. Ludmily byla postavena v roce 1907. link-hand-drawn-interface-symbol -
15  Jasynuvata - kaple svaté mučednice Ludmily Kaple postavena v roce 2005. link-hand-drawn-interface-symbol -
16 Javorník u Vlašimi - kaple sv. Ludmily  Kaple svaté Ludmily z roku 1893. V roce 1993 prošla rekonstrukcí. link-hand-drawn-interface-symbol - 
17 Jihlava - domovní kaple svatých Václava a Ludmily  Domovní kaple svatých Václava a Ludmily v Jihlavě. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
18  Kamenný Přívoz - kostel sv. Ludmily Kostel zasvěcený sv. Ludmile. Postaven roku 1681. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
19 Kapsova Lhota - kaple sv. Ludmily Kaple sv. Ludmily byla vystavěna v první polovině 20. století. link-hand-drawn-interface-symbol -
20 Levý Hradec - kostel sv. Klimenta Rotunda sv. Klimenta byla založena knížetem Bořivojem, manželem sv. Ludmily. Je to první křesťanský kostel v Čechách. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
21 Litoměřice - kostel sv. Ludmily Kostel sv. Ludmily je bývalým řádovým kapucínským kostele. Byl postaven v polovině 17. století. link-hand-drawn-interface-symbol -
22 Loděnice - monastýr sv. Václava a sv. Ludmily Pravoslavný klášter sv. Václava a sv. Ludmily v Loděnicích u Berouna. Budova bývalého zámku byla na monastýr přestavěna v roce 2010. link-hand-drawn-interface-symbol -
23 Mělník - kostel sv. Ludmily Kostel zasvěcený sv. Ludmile link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
24 Mělník - pravoslavná kaple sv. Ludmily Pravoslavné bohoslužby se v kapli sv. Ludmily začaly konat v roce 2015. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
25 Městec - Kaple sv. Ludmily Kaple sv. Ludmily v obci Městec u Nahořan. - -
26 Mičurinsk - kaple na počest svaté mučednice Ludmily, kněžny české Kaple byla postavena v roce 2014 a zasvěcena sv. Ludmile 29. září 2014. link-hand-drawn-interface-symbol -
27 Miřenice - kaple sv. Ludmily Kaple sv. Ludmily pochází z roku 1893. Na jejím průčelí je nápis: Svatá Ludmilo oroduj za nás. link-hand-drawn-interface-symbol -
28 Neuměřice - kaple P. Marie Svatohorské a sv. Ludmily Kaple byla postavena roku 1800. Patrocinium sv. Ludmily však kaple získala až roku 2007.  link-hand-drawn-interface-symbol -
29 Nižnij Novgorod - chrám na počest svaté mučednice Ludmily, kněžny české Tento dřevěný chrám se začal stavět v roce 2015 a stále je rozestavěn.  link-hand-drawn-interface-symbol -
30 Nové Sedlo - monastýr sv. Václava a sv. Ludmily Pravoslavný klášter sv. Václava a sv. Ludmily - christian_fish_symbol_red
31 Oděsa - pravoslavný kostel sv. Vladimíra a sv. Ludmily Pravoslavný kostel sv. Vladimíra a sv. Ludmily české, který byl vystavěn v roce 2010.  link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
32 Praha 1 - Bazilika svatého Jiří na Pražském hradě Místo dnešního uložení ostatků sv. Ludmily  link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
33 Praha 1 - kaple sv. Ludmily, zbořena Kaple stávala na jihovýchodě kostela a byla zbořena roku 1894. Byla pozůstatkem původního kostela z přelomu 13. a 14. st. Dle legend z kaple vedla tajná chodba do domu u Kamenného zvonu nebo do Týnského dvora, kde měla sv. Ludmila bydlet. link-hand-drawn-interface-symbol -
34 Praha 2 - kostel sv. Ludmily Novogotický kostel postavený na konci 19. století na Náměstí Míru na Praze 2. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
35 Praha 20 - kostel sv. Ludmily Kostel sv. Ludmily vznikl přestavbou staršího kostela na konci 18. století. V 19. století byla přistavěna novorománská věž. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
36 Praha 6 - pravoslavný chrám sv. Ludmily Pravoslavný chrám sv. Ludmily, který byl vysvěcen v roce 2012. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
37 Praha, Vyšehrad - kaple sv. Ludmily Kaple byla postavena kolem roku 1880 podle návrhu Antonína Bauma. Sochu vytvořil asi M. J. J. Brokoff v  první polovině 18. století. Socha byla původně umístěna v zahradě Na Slupi pod kostelem sv. Apolináře.  link-hand-drawn-interface-symbol -
38 Prakovce - kostel sv. Ludmily Kostel sv. Ludmily, který byl vystavěn roku 1883.  link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
39 Řimice - pravoslavný chrám sv. Ludmily Pravoslavný chrám sv. Ludmily, který byl postaven v letech 1933-1934. link-hand-drawn-interface-symbol -
40 Suchá Loz - kostel sv. Ludmily Kostel zasvěcený sv. Ludmile. Postaven v letech 1990 - 1999. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
41 Štěnovický Borek - obecní kaple sv. Ludmily  Kaple sv. Ludmily vznikla v 19. století.  link-hand-drawn-interface-symbol
42 Tetín - kostel Svaté Ludmily  Kostel zasvěcený sv. Ludmile link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
43 Tetín - kostel Svatého Jana Nepomuckého Kostel sv. Jana Nepomuckého byl původně zasvěcen archandělu Michaelovi. Zde byl pravděpodobně první hrob sv. Ludmily. link-hand-drawn-interface-symbol  -
44 Třebíč - kostel sv. Václava a sv. Ludmily Pravoslavný chrám sv. Václava a sv. Ludmily, který byl postaven roku 1940. link-hand-drawn-interface-symbol -
45 Úpice - hřbitovní kaple sv. Ludmily Hřbitovní kaple sv. Ludmily v obci Úpice byla postavena v pseudorománském slohu v r. 1891. - -
46  Velký Chlumec - kaplička sv. Ludmily  Kaplička sv. Ludmily se nachází na chlumecké návsi.  link-hand-drawn-interface-symbol  -
47 Volyně - kaple sv. Ludmily Kaplička sv. Ludmily u obce Volyně. link-hand-drawn-interface-symbol -
48 Zadní Zborovice - kostel sv. Ludmily  Novogotický kostel zasvěcený sv. Ludmile. Postaven 1935 na místě původní kaple. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
49 Zalešany - kaple sv. Ludmily Kaple sv. Ludmily byla postavena roku 1811.  - -
50 Zdíkov - kostel sv. Ludmily Kostel zasvěcený sv. Ludmile. Vystavěn v letech 1921-1922. Oltář sv. Ludmily a sv. Václava je dílem J. Hübsche z roku 1922. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red

 

Ostatní body zájmu - exteriér

 
Název místa
Popis místa
Další informace k místu
1 Bedřichov - chata sv. Ludmila Horská chata/penzion pojmenovaný po sv. Ludmile. link-hand-drawn-interface-symbol
2 Blatce, Houska - socha sv. Ludmily Socha sv. Ludmily pochází z roku 1758. Její umístění u hradu Houska je dáváno  do souvislosti s bájným založením hradu. Ten měl podle pověsti založil Slavibor, kníže Pšovanů a otec sv. Ludmily roku 878. link-hand-drawn-interface-symbol
3 Brno - Domov sv. Ludmily  Domov pro seniory link-hand-drawn-interface-symbol
4 Cedar Rapids - Základní škola sv. Ludmily Základní škola ve měste Cedar Rapids, ve státě Iowa. link-hand-drawn-interface-symbol
5 Červený Kostelec - socha sv. Ludmily Socha vznikla v roce 1933. Jejím autorem je sochař Břetislav Kafka.  link-hand-drawn-interface-symbol
6 Háj ve Slezsku (Smolkov) - Domov pro seniory Ludmila Domov pro seniory Ludmila byl otevřen v roce 1950 a působí v budově bývalého zámku. link-hand-drawn-interface-symbol
 7 Heřmaneč - Pramen sv. Ludmily Pramen svaté Ludmily leží při cestě z Počátek do Polesí. Nad studánkou stojí dřevěná kaplička s obrazem kněžny Ludmily.  link-hand-drawn-interface-symbol
 8 Holasice - tůň Ludmila Tůň Ludmila se nachází ve sníženině nivy řeky Svratky jižně od obce Holasice. link-hand-drawn-interface-symbol
 9 Hradec nad Moravicí - základní škola sv. Ludmily Základní škola sv. Ludmily link-hand-drawn-interface-symbol
10 Chabařovice - Dům pokojného stáří u sv. Ludmily Dům pokojného stáří zasvěcený svaté Ludmile, který patří pod oblastní charitu Ústí nad Labem link-hand-drawn-interface-symbol
11 Chrósćicy / Crostwitz - domov pro seniory Charitní dům sv. Ludmily link-hand-drawn-interface-symbol
12  Kladsko - bastion sv. Ludmily Bastion sv. Ludmily na kladské pevnosti vznikl při dostavbě opevnění za Habsburků. link-hand-drawn-interface-symbol
13 Manětín - socha sv. Ludmily Všechny sochy na Vysoké cestě pochází od manětínského sochaře Josefa Herschera a jeho dílny z let 1728-1734. Objednavatelem jednotlivých soch byla zejména hraběcí rodina Lažanských. link-hand-drawn-interface-symbol
 14 Medonosy - socha sv. Ludmily Socha sv. Ludmily z poloviny 19. století se nachází mezi obcemi Medonosy a Chudolazy. link-hand-drawn-interface-symbol
15  Mělník - Domov pro seniory Ludmila a kaple sv. Ludmily Domov pro seniory Ludmila je jedním z domovů centra seniorů na Mělníce. V interiéru domova je zřízena kaple sv. Ludmily. link-hand-drawn-interface-symbol
16  Moskva - socha sv. Ludmily Socha vznikla roku 2012 u kostela sv. Mikuláše, kde sídlí "zastupitelství" pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku. Jejím autorem je Michal Moravec.  -
 17 Praha, Karlův most - socha sv. Ludmily Socha vznikla po roce 1720 pravděpodobně v dílně M.B.Brauna. Původně byla umístěna na rampě Pražského hradu. V 18. století byla přemístěna na Karlův most. Zde se nyní nachází kopie z roku 1999. Originál je v sále Gorlice na Vyšehradě.  link-hand-drawn-interface-symbol
 18 Praha, Praha 6 - Bašta sv. Ludmily Bývalá bašta sv. Ludmily se nachází v Praze, na Hradčanech. Byla součástí opevnění Prahy, které vzniklo v letech 1653–1730. Na počátku 20. století bylo okolí již nefunkčních hradeb upraveno pro obytnou zástavbu. Nyní je zde stejnojmenná ulice.  link-hand-drawn-interface-symbol
 19 Praha, Trojická ulice - socha sv. Ludmily Socha sv. Ludmily na fasádě neorenesančního domu z 19. století. link-hand-drawn-interface-symbol
20  Praha, Václavské náměstí - socha sv. Ludmily Socha sv. Ludmily je součástí pomníku sv. Václava. Sv. Ludmila stojí po pravici knížete, v přední části. Celý pomník vznikal v letech 1894-1924. Oficiálně byl pomník odhalen roku 1913. Jeho autorem je J. V. Myslbek.  link-hand-drawn-interface-symbol
21 Praha, Vinohrady - Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily poskytuje cenově dostupné ubytování studentům a turistům. link-hand-drawn-interface-symbol
22 Praha, Vyšehrad - Bastion sv. Ludmily Bastion sv. Ludmily je součástí opevnění Vyšehradu, které vznikalo především v druhé polovině 17. století. Bastion je onačen č. 36 a nachází se na jihozápadě hradeb.  link-hand-drawn-interface-symbol
23  Praha, Vyšehrad, sál Gorlice - socha sv. Ludmily Socha vznikla po roce 1720 pravděpodobně v dílně M.B.Brauna. Původně byla umístěna na rampěn Pražského hradu. V 18. století byla přemístěna na Karlův most. Zde je nyní kopie z roku 1999. Originál je v sále Gorlice na Vyšehradě.  link-hand-drawn-interface-symbol
24 Přední Kopanina - kaple sv. Marty a sv. Ludmily Kaple vznikla na počátku 18. století. Nyní je kaple využívána jako vlastivědné muzeum.  link-hand-drawn-interface-symbol
25 Roztoky - ulice sv. Ludmily Ulice sv. Ludmily v městě Roztoky.
 26 Severní Karolina - Hudební a umělecká akademie Ludmila  Hudební a umělecká akademie české emigrantky, která ji pojmenovala na počet své babičky Ludmily. link-hand-drawn-interface-symbol
 27 Shiner - Základní škola sv. Ludmily Základní škola ve městě Shiner, ve státě Texas.  link-hand-drawn-interface-symbol
28 Skalica - hotel sv. Ludmily Hotel pojmenovaný po sv. Ludmile. link-hand-drawn-interface-symbol
 29 Stará Paka - Socha sv. Ludmily Socha sv. Ludmily byla postavena roku 1844. Společně se sochou sv. Václava stojí před obecním úřadem města Stará Paka. link-hand-drawn-interface-symbol
 30 Stochov - Svatováclavský dub Dle legendy vysadila dub sv. Ludmila na památku narození sv. Václava. link-hand-drawn-interface-symbol
31 Středokluky - socha sv. Ludmily Barokní socha sv. Ludmily a sv. Václava je obměnou sochy sv. Ludmily na Karlově mostě.  link-hand-drawn-interface-symbol
32 Tallahasse - ulička svaté Ludmily Ulička svaté Ludmily.

Ostatní body zájmu - interiér

 
Název místa
Popis místa
Další informace k místu
Bohoslužby
1 Boleslawiec - socha sv. Ludmily Socha sv. Ludmily na hlavním oltáři v kostele Nanebevzetí Panny Marie pochází z 1. poloviny 18. století. link-hand-drawn-interface-symbol -
2 Česká Lípa - socha sv. Ludmily v kostel sv. Máří Magdaleny Kostel svaté Máří Magdalény je nejstarším kostelem v České Lípě. U hlavního oltáře kostela nalezneme sochu sv. Václava a svaté Ludmily. link-hand-drawn-interface-symbol -
3 Chotěboř - plastika sv. Ludmily Polychromovaná plastika z ořechového dřeva. Vyrobena neznámým autorem v 17. století. Vystavena v Městském muzeu v Chotěboři. link-hand-drawn-interface-symbol -
4 Jeseník - vitráž se sv. Ludmilou V kostele Nanebevzetí Panny Marie je v závěru kostela na vitřáži vyobazena sv. Ludmila. Vitráž financoval Louis Damböck, vídeňský výrobce krajek, na památku své matky, která zemřela v místních lázních.  link-hand-drawn-interface-symbol  -
5 Krzanowice - socha sv. Ludmily Socha sv. Ludmily pochází z 18. století a společně se sochou sv. Hedviky zdobí hlavní oltář kostela.  link-hand-drawn-interface-symbol  -
6 Lehnické Pole - socha sv. Ludmily Kamenná socha sv. Ludmily z první poloviny 18. století se nachází v kostele sv. Kříže a sv. Hedviky. Socha nadživotní velikosti stojí u levého pilíře hlavní lodi. Kostel vystavěl Kilián Ignác Dientzenhofer, fresky v kostele provedl C. D. Asam.  link-hand-drawn-interface-symbol  -
7 Loket - socha sv. Ludmily Socha sv. Ludmily je umístěna na hlavním oltáři kostela sv. Václava. link-hand-drawn-interface-symbol -
8 Milovice - socha sv. Ludmily Socha sv. Ludmily se nachází na pravém bočním oltáři sv. Jana Nepomuckého.  link-hand-drawn-interface-symbol
9 Moskva - chrám sv. Mikuláše Přestože chrám nese jméno svatého Nikolaje, slouží jako místo pro uctívání svaté Ludmily a Václava. V roce 1999 byly Pravoslavné církvi věnovány ostatky sv. Ludmily a v současnosti jsou uloženy právě zde. link-hand-drawn-interface-symbol -
10 Olomouc - vitráž sv. Ludmily v kostele sv. Cyrila a Metoděje V neoklasicistním kostele sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci je Ludmila zpodobněna spolu se svým vnukem Václavem. link-hand-drawn-interface-symbol -
11 Skoronice - malba sv. Ludmily Sv. Ludmila je vyobrazena na vítězném oblouku společně se sv. Václavem v kostele sv. Floriána. Malbu provedl malíř Antonín Sychra roku 1926.  link-hand-drawn-interface-symbol -
12 Stronie Ślaskie - malba sv. Ludmily Sv. Ludmila je vyobrazena v nástropním medailonu v kostel Matky Boží Královny Polska a sv. Materna. link-hand-drawn-interface-symbol -
13 Trpín - socha sv. Ludmily Socha sv. Ludmily se nachází na průčelí kostela sv. Václava. link-hand-drawn-interface-symbol -
14 Velehrad   Velehradské martyrion uchovává kopii Palladia země české, reliéf Matky Boží s dítětem. Podle legend se obraz váže až ke sv. Metodějovi, který měl tento reliéf věnovat  kněžně  Ludmile při jejím křtu. Do orámování obrazu jsou vloženy ostatky sv. Ludmily. link-hand-drawn-interface-symbol -

 

Zvony

 
Název místa
Popis místa
Další informace k místu
Bohoslužby
1 Humpolec - zvon Ludmila Zvon byl ulit v roce 2013 na náklady města Humpolec. Váží 278 kilogramů a ladí v tónu es2. Je zavěšen v kostele sv. Mikuláše. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
2 Kamenice nad Lipou - zvon Ludmila Zvon byl ulit roku 1977 společně se čtyřmi dalšími zvony. Váží 490 kg a jeho průměr je 94 cm. Na plášti je vyobrazen reliéf sv. Ludmily a nápis „Svatá Ludmilo oroduj za nás.“ Zvon věnoval místní děkan Václav Matějů. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
3 Křtiny u Brna - zvon Ludmila Zvon je součástí zvonkohry, která vznikala na počátku 21. století. Zvon Ludmila byl odlit roku 2006. Váží 22 kg, jeho průměr je 31,3 cm a je laděn do tónu f3 link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
4 Otnice - zvon Ludmila Zvon s průměrem 68 cm váží 215 kg. Byl ulit v roce 2012 společně se zvonem Alois. Stejnému patronu je zasvěcen kostel. Zvon je naladěn na tón d2. Byl pojmenován po mamince donátorů.  link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
5 Praha, kostel sv. Václava ve Vršovicích - zvon Ludmila Zvon Ludmila byl ulit společně se zvonem Václav roku 1995. Nové zvony tak nahradily za druhé světové války zrekvírované zvony původní. I mezi původními zvony byl zvon Ludmila. Nový zvon váží 290 kg a je naladěn na tón cis2. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
6 Šošůvka - zvon sv. Václava, Anežky České a Ludmily Zvon byl ulit v roce 2002 do nové kaple sv. Václava a sv. Anežky české. Váží 91 kg. Zvon je zavěšen na vrcholu střechy, která symbolizuje sepnuté ruce.  link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
7 Tetín - zvony v kostele sv. Kateřiny Tři zvony ve zvonici kostela svaté Kateřiny. Jeden pochází z 15. století, další dva byly obnoveny v roce 2007 a pojmenovány po sv. Kateřine a sv. Ludmile.  link-hand-drawn-interface-symbol -