SVATOLUDMILSKÁ MÍSTA

Geoportál Svatoludmilská místa je prostorem, který by měl jasně a přehledně informovat o lokalitách spojených se sv. Ludmilou a její úctou v České republice i ve světě.

Označení míst je rozděleno do pěti skupin: místa působnosti sv. Ludmily, náboženský objekt, ostatní body zájmu (interiér/exteriér), zvony:

1-ludmila_tlusta_modra 3-ludmila_b_verzetlusta 2-ludmila_barevna

V mapě naleznete krom názvu místa i jeho stručný popis a odkaz na další informace. Věříme, že Vám geoportál bude sloužit jak k získání informací o kněžně Ludmile, tak i k inspiraci pro zajímavou procházku či výlet.


Žijete na místě spjatém se Svatou Ludmilou? Víte o místě, které by toto označení mělo mít?


Vyplňte formulář a rozšiřte mapu svatoludmilských míst!

NAVŠTIVTE SVATOLUDMILSKÁ MÍSTA

Místa SvětSeznam míst

Pro zobrazení seznamu míst zaškrtněte zvolenou oblast zájmu

1-ludmila_tlusta_modraMísta působnosti sv. Ludmily
3-ludmila_b_verzetlustaNáboženský objekt
2-ludmila_barevnaOstatní body zájmu - exterier
2-ludmila_barevnaOstatní body zájmu - interiér
2-ludmila_barevnaZvony

Místa působnosti Sv. Ludmily

 
Název místa
Popis místa
Další informace k místu
Bohoslužby
1 Budeč - hradiště a rotunda sv. Petra a Pavla Budečské hradiště Přemyslovců patřilo k hlavním místům jejich středočeské domény. Po roce 895 zde zbudoval kníže Spytihněv I. rotundu sv. Petra a Pavla. Dle legend zde byl vyučován mladý kníže Václav. Uvažuje se zde tedy i o pobytu sv. Ludmily. link-hand-drawn-interface-symbollink-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
2 Levý Hradec - hradiště Levý Hradec Předpokládané sídlo knížete Bořivoje a jeho ženy Ludmily.  link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
3 Mělník - hradiště Pšov Předpokládané místo původu sv. Ludmily. link-hand-drawn-interface-symbol  -
4 Tetín - hradiště Tetín Místo dřívějšího opevněného hradiště, kde pobývala na konci života sv. Ludmila a kde byla také zavražděna. link-hand-drawn-interface-symbol  -
5 Praha - Pražský hrad Opevněné přemyslovské hradiště v místech dnešního Pražského hradu vybudoval pravděpodobně Ludmilin syn Spytihněv na přelomu 9. a 10. století. Lze tedy uvažovat o pobytu sv. Ludmily i na Pražském hradě.  link-hand-drawn-interface-symbol  -

Náboženské objekty vztahující se ke sv. Ludmile

 
Název místa
Druh místa
Další informace k místu
Bohoslužby
1 Andělská Hora - kaple sv. Ludmily Kaple sv. Ludmila postavená v roce 2006 občanským sdružením Andělská Hora.  link-hand-drawn-interface-symbol -
2 Babice - kaple sv. Ludmily Kaple zasvěcená sv. Ludmile. Postavena v letech 1993 - 1994. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
3 Bradlecká Lhota - Kaple sv. Ludmily Kaple sv. Ludmily byla postavena roku 1901 v historizujícím slohu. link-hand-drawn-interface-symbol -
4 Brno - Husovice - monastýr sv. kněžny české Ludmily Pravoslavný klášter sv. Ludmily.  link-hand-drawn-interface-symbol -
5 Brno, Lesná - kaple sv. Ludmily Kaple sv. Ludmily je umístěna v rámci Domova pro seniory Okružní. - christian_fish_symbol_red
6 Cedar Rapids - kostel sv. Ludmily Farnost sv. Ludmily zde vznikla roku 1916. První kostel vznikl v roce 1926. Roku 2000 byl nahrazen kostelem současným. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
7 Dražice - kostel sv. Martina Kostel sv. Martina byl původně zasvěcen sv. Ludmile. Byl vystavěn roku 1340 biskupem Janem IV. z Dražic, který byl velkým ctitelem sv. Ludmily. V 17. století byl kostel přestavován a zasvěcen sv. Martinovi.  link-hand-drawn-interface-symbol -
8 Friesoythe-Gehlenberg - kostel sv. Prospera a sv. Ludmily Kostel sv. Prospera a sv. Ludmily byl postaven v letech 1829-1831. Jeho stavba  částečně vznikla na náklady vévody Prospera Ludwiga von Arenberg a jeho ženy Marie Ludmily Rosy von Lobkowitz. Z tohoto důvodu bylo pro kostel zvoleno toto patrocinium. link-hand-drawn-interface-symbol -
9 Horní Libochová - kaple sv. Ludmily Kaple sv. Ludmily. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red

10

Chicago - kostel sv. Ludmily, zbořen  Kostel sv. Ludmily byl vystavěn na konci 19. století. Stržen byl v 90. letech 20. století. - -
11 Chlum nad Berounkou - kaple sv. Ludmily Kaple sv. Ludmily vznikla v době baroka. V roce 1869 byla přestavěna.  link-hand-drawn-interface-symbol -
12 Chodouň - kaple sv. Ludmily Kaple sv. Ludmily vznikla v 19. století.  - -
13 Chotouchov - kaple sv. Ludmily Kaple sv. Ludmily byla postavena v roce 1907. link-hand-drawn-interface-symbol -
14 Kamenný Přívoz - kostel sv. Ludmily Kostel zasvěcený sv. Ludmile. Postaven roku 1681. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
15 Kapsova Lhota - kaple sv. Ludmily Kaple sv. Ludmily byla vystavěna v první polovině 20. století. link-hand-drawn-interface-symbol -
16 Levý Hradec - kostel sv. Klimenta Rotunda sv. Klimenta byla založena knížetem Bořivojem, manželem sv. Ludmily. Je to první křesťanský kostel v Čechách. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
17 Litoměřice - kostel sv. Ludmily Kostel sv. Ludmily je bývalým řádovým kapucínským kostele. Byl postaven v polovině 17. století. link-hand-drawn-interface-symbol -
18 Loděnice - monastýr sv. Václava a sv. Ludmily Pravoslavný klášter sv. Václava a sv. Ludmily v Loděnicích u Berouna. Budova bývalého zámku byla na monastýr přestavěna v roce 2010. link-hand-drawn-interface-symbol -
19 Mělník - kostel sv. Ludmily Kostel zasvěcený sv. Ludmile link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
20 Mělník - pravoslavná kaple sv. Ludmily Pravoslavné bohoslužby se v kapli sv. Ludmily začaly konat v roce 2015. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
21 Městec - Kaple sv. Ludmily Kaple sv. Ludmily v obci Městec u Nahořan. - -
22 Neuměřice - kaple P. Marie Svatohorské a sv. Ludmily Kaple byla postavena roku 1800. Patrocinium sv. Ludmily však kaple získala až roku 2007.  link-hand-drawn-interface-symbol -
23 Nové Sedlo - monastýr sv. Václava a sv. Ludmily Pravoslavný klášter sv. Václava a sv. Ludmily - christian_fish_symbol_red
24 Oděsa - pravoslavný kostel sv. Vladimíra a sv. Ludmily Pravoslavný kostel sv. Vladimíra a sv. Ludmily české, který byl vystavěn v roce 2010.  link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
25 Praha - Bazilika svatého Jiří na Pražském hradě Místo dnešního uložení ostatků sv. Ludmily  link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
26 Praha - kaple sv. Ludmily, zbořena Kaple stávala na jihovýchodě kostela a byla zbořena roku 1894. Byla pozůstatkem původního kostela z přelomu 13. a 14. st. Dle legend z kaple vedla tajná chodba do domu u Kamenného zvonu nebo do Týnského dvora, kde měla sv. Ludmila bydlet. link-hand-drawn-interface-symbol -
27 Praha 2 - kostel sv. Ludmily Novogotický kostel postavený na konci 19. století na Náměstí Míru na Praze 2. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
28 Praha 20 - kostel sv. Ludmily Kostel sv. Ludmily vznikl přestavbou staršího kostela na konci 18. století. V 19. století byla přistavěna novorománská věž. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
29 Praha 6 - pravoslavný chrám sv. Ludmily Pravoslavný chrám sv. Ludmily, který byl vysvěcen v roce 2012. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
30 Praha, Vyšehrad - kaple sv. Ludmily Kaple byla postavena kolem roku 1880 podle návrhu Antonína Bauma. Sochu vytvořil asi M. J. J. Brokoff v  první polovině 18. století. Socha byla původně umístěna v zahradě Na Slupi pod kostelem sv. Apolináře.  link-hand-drawn-interface-symbol -
31 Prakovce - kostel sv. Ludmily Kostel sv. Ludmily, který byl vystavěn roku 1883.  link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
32 Řimice - pravoslavný chrám sv. Ludmily Pravoslavný chrám sv. Ludmily, který byl postaven v letech 1933-1934. link-hand-drawn-interface-symbol -
33 Suchá Loz - kostel sv. Ludmily Kostel zasvěcený sv. Ludmile. Postaven v letech 1990 - 1999. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
34 Štěnovický Borek - obecní kaple sv. Ludmily  Kaple sv. Ludmily vznikla v 19. století.  link-hand-drawn-interface-symbol
35 Tetín - kostel Svaté Ludmily  Kostel zasvěcený sv. Ludmile link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
36 Tetín - kostel Svatého Jana Nepomuckého Kostel sv. Jana Nepomuckého byl původně zasvěcen archandělu Michaelovi. Zde byl pravděpodobně první hrob sv. Ludmily. link-hand-drawn-interface-symbol  -
37 Třebíč - kostel sv. Václava a sv. Ludmily Pravoslavný chrám sv. Václava a sv. Ludmily, který byl postaven roku 1940. link-hand-drawn-interface-symbol -
38 Úpice - hřbitovní kaple sv. Ludmily Hřbitovní kaple sv. Ludmily v obci Úpice byla postavena v pseudorománském slohu v r. 1891. - -
39 Volyně - kaple sv. Ludmily Kaplička sv. Ludmily u obce Volyně. link-hand-drawn-interface-symbol -
40 Zadní Zborovice - kostel sv. Ludmily  Novogotický kostel zasvěcený sv. Ludmile. Postaven 1935 na místě původní kaple. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
41 Zalešany - kaple sv. Ludmily Kaple sv. Ludmily byla postavena roku 1811.  - -
42 Zdíkov - kostel sv. Ludmily Kostel zasvěcený sv. Ludmile. Vystavěn v letech 1921-1922. Oltář sv. Ludmily a sv. Václava je dílem J. Hübsche z roku 1922. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red

 

Ostatní body zájmu - exteriér

 
Název místa
Popis místa
Další informace k místu
1 Blatce, Houska - socha sv. Ludmily Socha sv. Ludmily pochází z roku 1758. Její umístění u hradu Houska je dáváno  do souvislosti s bájným založením hradu. Ten měl podle pověsti založil Slavibor, kníže Pšovanů a otec sv. Ludmily roku 878. link-hand-drawn-interface-symbol
2 Brno - Domov sv. Ludmily  Domov pro seniory link-hand-drawn-interface-symbol
3 Cedar Rapids - Základní škola sv. Ludmily Základní škola ve měste Cedar Rapids, ve státě Iowa. link-hand-drawn-interface-symbol
 4 Červený Kostelec - socha sv. Ludmily Socha vznikla v roce 1933. Jejím autorem je sochař Břetislav Kafka.  link-hand-drawn-interface-symbol
 5 Heřmaneč - Pramen sv. Ludmily Pramen svaté Ludmily leží při cestě z Počátek do Polesí. Nad studánkou stojí dřevěná kaplička s obrazem kněžny Ludmily.  link-hand-drawn-interface-symbol
 6 Holasice - tůň Ludmila Tůň Ludmila se nachází ve sníženině nivy řeky Svratky jižně od obce Holasice. link-hand-drawn-interface-symbol
 7 Hradec nad Moravicí - základní škola sv. Ludmily Základní škola sv. Ludmily link-hand-drawn-interface-symbol
8 Chrósćicy / Crostwitz - domov pro seniory Charitní dům sv. Ludmily link-hand-drawn-interface-symbol
Kladsko - bastion sv. Ludmily Bastion sv. Ludmily na kladské pevnosti vznikl při dostavbě opevnění za Habsburků. link-hand-drawn-interface-symbol
 10 Medonosy - socha sv. Ludmily Socha sv. Ludmily z poloviny 19. století se nachází mezi obcemi Medonosy a Chudolazy. link-hand-drawn-interface-symbol
11  Mělník - Domov pro seniory Ludmila a kaple sv. Ludmily Domov pro seniory Ludmila je jedním z domovů centra seniorů na Mělníce. V interiéru domova je zřízena kaple sv. Ludmily. link-hand-drawn-interface-symbol
12  Moskva - socha sv. Ludmily Socha vznikla roku 2012 u kostela sv. Mikuláše, kde sídlí "zastupitelství" pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku. Jejím autorem je Michal Moravec.  -
 13 Praha, Karlův most - socha sv. Ludmily Socha vznikla po roce 1720 pravděpodobně v dílně M.B.Brauna. Původně byla umístěna na rampě Pražského hradu. V 18. století byla přemístěna na Karlův most. Zde se nyní nachází kopie z roku 1999. Originál je v sále Gorlice na Vyšehradě.  link-hand-drawn-interface-symbol
 14 Praha, Praha 6 - Bašta sv. Ludmily Bývalá bašta sv. Ludmily se nachází v Praze, na Hradčanech. Byla součástí opevnění Prahy, které vzniklo v letech 1653–1730. Na počátku 20. století bylo okolí již nefunkčních hradeb upraveno pro obytnou zástavbu. Nyní je zde stejnojmenná ulice.  link-hand-drawn-interface-symbol
 15 Praha, Trojická ulice - socha sv. Ludmily Socha sv. Ludmily na fasádě neorenesančního domu z 19. století. link-hand-drawn-interface-symbol
16  Praha, Václavské náměstí - socha sv. Ludmily Socha sv. Ludmily je součástí pomníku sv. Václava. Sv. Ludmila stojí po pravici knížete, v přední části. Celý pomník vznikal v letech 1894-1924. Oficiálně byl pomník odhalen roku 1913. Jeho autorem je J. V. Myslbek.  link-hand-drawn-interface-symbol
17 Praha, Vyšehrad - Bastion sv. Ludmily Bastion sv. Ludmily je součástí opevnění Vyšehradu, které vznikalo především v druhé polovině 17. století. Bastion je onačen č. 36 a nachází se na jihozápadě hradeb.  link-hand-drawn-interface-symbol
18  Praha, Vyšehrad, sál Gorlice - socha sv. Ludmily Socha vznikla po roce 1720 pravděpodobně v dílně M.B.Brauna. Původně byla umístěna na rampěn Pražského hradu. V 18. století byla přemístěna na Karlův most. Zde je nyní kopie z roku 1999. Originál je v sále Gorlice na Vyšehradě.  link-hand-drawn-interface-symbol
19 Přední Kopanina - kaple sv. Marty a sv. Ludmily Kaple vznikla na počátku 18. století. Nyní je kaple využívána jako vlastivědné muzeum.  link-hand-drawn-interface-symbol
20 Roztoky - ulice sv. Ludmily Ulice sv. Ludmily v městě Roztoky.
 21 Shiner - Základní škola sv. Ludmily Základní škola ve městě Shiner, ve státě Texas.  link-hand-drawn-interface-symbol
 22 Stará Paka - Socha sv. Ludmily Socha sv. Ludmily byla postavena roku 1844. Společně se sochou sv. Václava stojí před obecním úřadem města Stará Paka. link-hand-drawn-interface-symbol
 23 Stochov - Svatováclavský dub Dle legendy vysadila dub sv. Ludmila na památku narození sv. Václava. link-hand-drawn-interface-symbol
24 Středokluky - socha sv. Ludmily Barokní socha sv. Ludmily a sv. Václava je obměnou sochy sv. Ludmily na Karlově mostě.  link-hand-drawn-interface-symbol

Ostatní body zájmu - interiér

 
Název místa
Popis místa
Další informace k místu
Bohoslužby
1 Boleslawiec - socha sv. Ludmily Socha sv. Ludmily na hlavním oltáři v kostele Nanebevzetí Panny Marie pochází z 1. poloviny 18. století. link-hand-drawn-interface-symbol -
2 Jeseník - vitráž se sv. Ludmilou V kostele Nanebevzetí Panny Marie je v závěru kostela na vitřáži vyobazena sv. Ludmila. Vitráž financoval Louis Damböck, vídeňský výrobce krajek, na památku své matky, která zemřela v místních lázních.  link-hand-drawn-interface-symbol  -
3 Krzanowice - socha sv. Ludmily Socha sv. Ludmily pochází z 18. století a společně se sochou sv. Hedviky zdobí hlavní oltář kostela.  link-hand-drawn-interface-symbol  -
4 Lehnické Pole - socha sv. Ludmily Kamenná socha sv. Ludmily z první poloviny 18. století se nachází v kostele sv. Kříže a sv. Hedviky. Socha nadživotní velikosti stojí u levého pilíře hlavní lodi. Kostel vystavěl Kilián Ignác Dientzenhofer, fresky v kostele provedl C. D. Asam.  link-hand-drawn-interface-symbol  -
5 Loket - socha sv. Ludmily Socha sv. Ludmily je umístěna na hlavním oltáři kostela sv. Václava. link-hand-drawn-interface-symbol -
6 Milovice - socha sv. Ludmily Socha sv. Ludmily se nachází na pravém bočním oltáři sv. Jana Nepomuckého.  link-hand-drawn-interface-symbol
7 Skoronice - malba sv. Ludmily Sv. Ludmila je vyobrazena na vítězném oblouku společně se sv. Václavem v kostele sv. Floriána. Malbu provedl malíř Antonín Sychra roku 1926.  link-hand-drawn-interface-symbol -
8 Stronie Ślaskie - malba sv. Ludmily Sv. Ludmila je vyobrazena v nástropním medailonu v kostel Matky Boží Královny Polska a sv. Materna. link-hand-drawn-interface-symbol -
9 Trpín - socha sv. Ludmily Socha sv. Ludmily se nachází na průčelí kostela sv. Václava. link-hand-drawn-interface-symbol -

 

Zvony

 
Název místa
Popis místa
Další informace k místu
Bohoslužby
1 Humpolec - zvon Ludmila Zvon byl ulit v roce 2013 na náklady města Humpolec. Váží 278 kilogramů a ladí v tónu es2. Je zavěšen v kostele sv. Mikuláše. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
2 Kamenice nad Lipou - zvon Ludmila Zvon byl ulit roku 1977 společně se čtyřmi dalšími zvony. Váží 490 kg a jeho průměr je 94 cm. Na plášti je vyobrazen reliéf sv. Ludmily a nápis „Svatá Ludmilo oroduj za nás.“ Zvon věnoval místní děkan Václav Matějů. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
3 Křttiny u Brna - zvon Ludmila Zvon je součástí zvonkohry, která vznikala na počátku 21. století. Zvon Ludmila byl odlit roku 2006. Váží 22 kg, jeho průměr je 31,3 cm a je laděn do tónu f3 link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
4 Otnice - zvon Ludmila Zvon s průměrem 68 cm váží 215 kg. Byl ulit v roce 2012 společně se zvonem Alois. Stejnému patronu je zasvěcen kostel. Zvon je naladěn na tón d2. Byl pojmenován po mamince donátorů.  link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
5 Praha, kostel sv. Václava ve Vršovicích - zvon Ludmila Zvon Ludmila byl ulit společně se zvonem Václav roku 1995. Nové zvony tak nahradily za druhé světové války zrekvírované zvony původní. I mezi původními zvony byl zvon Ludmila. Nový zvon váží 290 kg a je naladěn na tón cis2. link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red
6 Šošůvka - zvon sv. Václava, Anežky České a Ludmily Zvon byl ulit v roce 2002 do nové kaple sv. Václava a sv. Anežky české. Váží 91 kg. Zvon je zavěšen na vrcholu střechy, která symbolizuje sepnuté ruce.  link-hand-drawn-interface-symbol christian_fish_symbol_red