Nový člen spolku

Nový člen spolku

S radostí oznamujeme, že do našeho spolku vstoupil nový člen. Vítáme tedy město Benátky nad Jizerou, které se svatou Ludmilou pojí kostel sv. Martina v Dražicích. Tento kostel nechal vystavět Jan IV. z Dražic a původně byl zasvěcen svaté Ludmile.

Kostel byl v nedávné době oživen díky spolupráci města, tamější farnosti a hnutí Občané Dražic a v minulém roce se tam konala svatoludmilská pouť.

Nový člen spolku
Lebka svaté Ludmily na Velehradě

Dny lidí dobré vůle - lebka svaté Ludmily na Velehradě

Během Dnů lidí dobré vůle (4. - 5. červenec 2018) budou mít poutníci jedinečnou možnost vidět a uctít lebku sv. Ludmily. Více informací zde.

Spolek Svatá Ludmila 1100 let se bude na této akci prezentovat společně s Evropskou kulturní stezkou sv. Cyrila a Metoděje. Zástupci spolku se těší na společná setkání nad tématem svaté Ludmily s kýmkoliv, kdo bude mít zájem.

Lebka svaté Ludmily na Velehradě
Pochod Patera Karla Dvorského

Pochod Patera Karla Dvorského

Stejně jako svatá Ludmila, Karel Dvorský je společným pojítkem obcí Tetín a Svatý Jan pod Skalou. I v letošním roce se tak koná již třetí ročník Pochodu Patera Karla Dvorského. 

Pochod se koná dne 23. 6., účastníci mají sraz v 10:00 před tetínskou farou. Akce se koná za každého počasí!

Pochod Patera Karla Dvorského
ZAVŘÍT X
Thumb Title

09/07/2018

18/06/2018

07/06/2018

07/06/2018

24/05/2018

24/05/2018

21/05/2018

23/04/2018

11/04/2018

28/03/2018

05/03/2018

17/01/2018

19/12/2017

11/12/2017

29/11/2017

08/11/2017

07/11/2017

30/10/2017

26/10/2017
Asociace krajů ČR
23/05/2017

31/01/2017

13/12/2016

07/12/2016

21/11/2016

27/10/2016

17/10/2016

16/10/2016

13/10/2016

03/10/2016

02/10/2016

21/09/2016

21/09/2016

21/09/2016

16/08/2016

16/08/2016

16/08/2016

15/08/2016

05/08/2016

05/08/2016

13/07/2016

01/07/2016

29/06/2016

07/06/2016

06/06/2016

06/06/2016

12/05/2016

07/05/2016

06/05/2016

03/05/2016

02/05/2016

23/04/2016

20/04/2016

07/04/2016

05/04/2016

01/04/2016

24/03/2016

09/03/2016

02/03/2016

27/02/2016

22/02/2016

16/02/2016

07/02/2016

16/12/2015

16/12/2015

16/11/2015

06/09/2015
ARCHIV AKTUALIT
. . .

Svatá Ludmila 1100 let

Projekt Svatá Ludmila 1100 let se souvisle věnuje památce svaté Ludmily od roku 2015. Jeho vyvrcholením  bude připomenutí výročí 1100 let od zavraždění svaté Ludmily na hradišti Tetín, které proběhne v roce 2021.

Sv. Ludmila je patronkou rodin, první českou i slovanskou světicí, jejíž jméno nesou kostely či instituce skoro po celém světě. Rozhodli jsme se proto připravit projekt Svatá Ludmila 1100 let, který bude této světice hoden. A v rámci příprav na toto výročí tak také připomenout její slávu.

Projekt Svatá Ludmila 1100 let je zastřešen stejnojmenným spolkem. Jeho zakládajícími členy jsou obec Tetín, město Mělník, město Roztoky, farnost Beroun a farnost Roztoky. Spolek je však otevřen všem dalším zájemcům, kteří se chtějí na projektu spolupodílet. Staňte se jeho členy! Více v jednotlivých přihláškách níže.

Budeme rádi, pokud se rozhodnete na projekt finančně přispět či se zapojit do příprav. Nebo se jednotlivých akcí jen osobně zúčastníte. Projekt Svatá Ludmila 1100 let si zaslouží nadregionální, celonárodní a snad i nadnárodní pozornost. 

Přihláška do spolku – fyzické osoby

Přihláška do spolku – právnické osoby

Stanovy spolku

Projektový plán spolku Svatá Ludmila 1100 let, aktualizace č. 3

Svatá Ludmila

O Svaté Ludmile

Život známé české světice, babičky svatého Václava, je inspirující i po 1100 letech.

I když historické informace o sv. Ludmile čerpáme především z pozdějších legend, základní obrys jejího života je znám. Narodila se pravděpodobně v roce 860. Díky manželskému svazku s prvním historicky doloženým přemyslovským knížetem Bořivojem stála u samých počátků konstituování českého státu a formování národů budoucí střední Evropy.

Nebyla jen manželkou a ochránkyní rodinného krbu, která přivedla na svět šest dětí. Stala se zakladatelkou vládnoucí dynastie a snažila se ovlivňovat i soudobou politickou situaci za vlády svých synů Spytihněva a Vratislava. Významnou roli sehrála také při výchově vnuka, budoucího knížete Václava, kdy kladla důraz na chlapcovo vzdělání. Právě předáváním moudrosti a zkušeností zralého věku budoucímu knížeti ovlivnila náš stát na tisíc let dopředu.

15. září 921 byla z příkazu snachy Drahomíry zavražděna na tetínském hradišti Tunnou a Gommonem. Písemné prameny uvádějí, že k tomu došlo nejspíše z politických a náboženských důvodů. Ludmila byla původně pohřbena na Tetíně. Roku 925 nechal kníže Václav přenést její ostatky do svatojiřské baziliky na Pražském hradě. Kult sv. Ludmily tak byl zpočátku spjat především s klášterem sv. Jiří. Ve 12. století se pak začíná šířit po celé zemi.

Sv. Ludmila může v dnešní době inspirovat tím, jak přirozeně naplňovala svou úlohu ženy a vychovatelky v rodině, byť pozice ženy v raném středověku byla jiná než dnes. Její život byl v minulosti inspirací i pro výtvarné umění. Především středověká a barokní ikonografie si vybrala motiv babičky jako vychovatelky budoucího sv. Václava. Vždy je zobrazována jako starší žena s atributem šátku, tedy nástrojem své mučednické smrti.  

Zatím neproběhli žádné akce.

Pouť ke sv. Janu 21.5.

Datum: 21/05/2016

Místo: Kostel sv. Ludmily na Tetíně

Kostel sv. Jana Nepomuckého byl vystavěn v roce 1357 jako farní chrám sv. Michaela Archanděla. A i tato památka se váže ke kultu sv. Ludmily. Stojí na místě, kde byl pravděpodobně první hrob sv. Ludmily. Původní kostel sv. Michaela Archanděla je právě ten, který dle legendy nechala vystavět Drahomíra z důvodu, aby zázraky zde projevené, nemohly být přičítány sv. Ludmile.                                     

Pořádá: Římskokatolická farnost Beroun a Sdružení svaté Ludmily na Tetíně

 

Zatím neproběhli žádné akce.

Akce na tento rok se připravují.

Zatím neproběhli žádné akce.

Akce na tento rok se připravují.

Zatím neproběhli žádné akce.

Akce na tento rok se připravují.

Zatím neproběhli žádné akce.

Akce na tento rok se připravují.

Zatím neproběhli žádné akce.

Конференция Святая Людмила, её время и наследство

Datum: 03/10/2017

Čas: 10:00 - 18:00

Místo: Региональный музей Мельника

В октябре этого года состоится второе издание святолюдмилской конференции. На этот раз это будет называться Святая Людмила, её время и наследство. В конференции примут участие ряд экспертов по темам, связанным сo святой Людмилой. В двух статьях будет упоминаться cвятая Литургия в Православной Церкви. Вы все сердечно приглашены!

Conference Saint Ludmila, Her Times and Legacy

Datum: 03/10/2017

Čas: 10:00 - 18:00

Místo: Mělník

 

This conference will take place at Regional Museum Mělník. There will be numerous experts with a wide range of presentation concerning St. Ludmila in medieval but also in modern history.

 

Konference Svatá Ludmila, její doba a odkaz

Datum: 03/10/2017

Čas: 10:00-18:00

Místo: Regionální muzeum Mělník

V říjnu tohoto roku proběhne již druhý ročník svatoludmilské konference. Tentokrát ponese název Svatá Ludmila, její doba a odkaz. Na konferenci vystoupí řada odborníků na témata spojená se svatou Ludmilou. Hned dva příspěvky budou referovat o svatoludmilské úctě v pravoslavné církvi. Všichni jste srdečně zváni!

Pořádá: Město Mělník, Regionální muzeum Mělník, Státní okresní archiv Mělník a spolek Svatá Ludmila 1100 let

 

Wallfahrt zur hl. Ludmila

Datum: 19/09/2017

Čas: 11:00

Místo: Tetín

Wir laden Sie ein zur jährlichen Wallfahrt zur hl. Ludmila nach Tetin am 19. September 2015.

Der Wallfahrtsgottesdienst beginnt um 11.00 Uhr. Hauptzelebrant ist Generalvikar der Prager Diözese Mons. Michael Slavnik, Th.D.

Poutě ke sv. Ludmile 2017

Od: 15/09/2017

Do: 17/09/2017

Místo: ČR

I v letošním roce se můžete těšit na tradiční svatoludmilské poutě. Svátek sv. Ludmily, který se slaví 16. září, připadá v roce 2017 na sobotu. Jednotlivé poutě budou probíhat na svatoludmilských  místech o víkendu 15. – 17. září. 

Poutě proběhnou mimo jiné na Tetíně, Levém Hradci, Pražském hradě či Mělníce. 

Pořádá: jednotlivé farnosti a farní společenství

Více informací naleznete zde

Pilgrimage to Saint Ludmila 2017

Od: 15/09/2017

Do: 17/09/2017

Místo: Czech Republic

Annual pilgrimage to Saint Ludmila will take place on 15th to 17th September 2017 on many locations, for example there will be pilgrimage in Prague, Tetín, Levý Hradec, Mělník etc. We are looking forward to see you there!

Second Ludmilas’ Gathering in Tetin

Datum: 16/09/2017

Čas: 12:30

Místo: Tetín

The name Ludmila is very ancient slavic word. It literally means “nice to people”. Even though the name comes from old times it is still very used. We would like to invite every Ludmila to gathering 16th September 2017. Gathering will take place in Tetín where St. Ludmila was murdered.

This year there is a new possibility for web registration for Ludmilas which cannot personaly participate at gathering. 

2. celosvětový sraz Ludmil

Datum: 16/09/2017

Čas: 12:30

Místo: Na Parkáně 18, Tetín

V tomto roce proběhne na Tetíně již druhý ročník celosvětového srazu Ludmil. Letos přicházíme s novinkou, která potěší zejména ty Ludmily, které se nebudou moci osobně srazu zúčastnit. Pro jejich symbolickou účast stačí pouze vložit příspěvek na facebookovou zeď projektu Svatá Ludmila 1100 let s hashtagem #srazLudmil2017

Nemáte facebook? Nevadí! Zaregistrovat se také můžete na emailu sraz.ludmil@seznam.cz nebo na telefonním čísle 725 445 074. Postup registrace naleznete na plakátu.

Pochod pátera Karla Dvorského

Datum: 24/06/2017

Čas: 10:00

Místo: Tetín, Svatý Jan pod Skalou

V tomto roce se můžete těšit na v pořadí již druhý pochod pátera Karla Dvorského z Tetína do Svatého Jana pod Skalou. Ve Svatém Janu čeká nejen na účastníky pochodu tradiční svatojánská pouť. 

Program ve Svatém Janu pod Skalou

Sobota 24.6.:

9.00                       hřiště Sedlec – zahájení volejbalového turnaje

13.30                     vysvěcení nového kříže na Skále (Svatojánská společnost, jáhen Ondřej Mrzílek)

14.30                     kaple sv. Maxmiliána na hřbitově  – přivítání poutníků, účastníků pochodu Patera Karla Dvorského                                  z Tetína a otevření výstavy fotografií  ze života K. Dvorského od fotografa PetraVelkoborského 

14.30 až 17.00     dechová hudba Berounská šestka, tradičně v prostoru u autobusové zastávky

17.00 až 18.00   Divadlo Víti Marčíka v kláštení zahradě – Sněhurka a sedm trpaslíků

19.00 až 24.00   Caroline Band – taneční a poslechová hudba v amfiteátru, občerstvení na místě

 

Neděle 25.6.:

10.00                     Poutní mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele

15.00                     Indické odpoledne v sálu pod restauraci Obecná škola – hudba, fotografie, indické speciality

                                a povídání o životě v Indii (fotografka a cestovatelka  Kamila Berndorffová, Elena Kubičková –                                         esrádž, Tomáš Reindl – tabla, Patrik Vondřich – stylové pohoštění )

17.00                     koncert v kostele sv. Jana Křtitele  – pěvecký sbor Lucky Voice Band z Prahy, sbormistryně Lucie                                      Freiberg

Občerstvení poutníků bude zajištěno jak ze strany našich hasičů, tak místními podnikateli a dočasnými stánky.

Drobné organizační a časové změny jsou možné v závislosti na počasí apod.,

The King Parade – Delegation of Stephen II. Bavarian

Od: 03/06/2017

Do: 04/06/2017

Čas: 16:45

Místo: Tetín

 

As in the last year this summer Tetín will welcome Delegation of Stephen II. Bavarian which is part of The King Parade of Charles IV. This event will include a cultural program focused on medieval times.

 

ZAKLADAJÍCÍ ČLENOVÉ

ČLENOVÉ

ZÁŠTITY

PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Ing. Martin Hrdlička
Předseda spolku a starosta Obce Tetín

martin.hrdlicka@svataludmila.cz

Mgr. Nina Weissová
Projektová manažerka

nina.weissova@svataludmila.cz

+420 725 867 696

Spolek Svatá Ludmila 1100 let, z.s.

Za Lužinami 1084/33, CZ 155 00 Praha 5

IČO
04924479

Číslo účtu
115-2243000207/0100

Rada spolku

Ing. Martin Hrdlička
obec Tetín

Mgr. Petr Volf
město Mělník

Jan Jakob
město Roztoky

Mgr. Petr Bouška
farnost Beroun

Mgr. Petr Bubeníček
farnost Roztoky

Kontrolní komise spolku

JUDr. Jana Civínová
farnost Beroun

Mgr. Zuzana Jansová
město Mělník

Ing. Tomáš Báča
obec Tetín

Náš pravidelný newsletter

Zůstaňte informováni a odebírejte pravidelné novinky
o chystaných akcích k 1100 výročí Svaté Ludmily.

Sledujte nás

scripts

scripts