KE STAŽENÍ

V první části sekce naleznete materiály týkající se spolku Svatá Ludmila 1100 let, z.s..
V druhé části sekce budou umísťovány různorodé materiály, které se ke sv. Ludmile vztahují. Tato část sekce je zamýšlena jako prostor pro poskytnutí materiálů pro jejich volné využití na svatoludmilských místech.

P.-Claudel_Ludmila_A.-M.-Machourek-2Materiály spolku Svatá Ludmila 1100 let, z.s.

Přihláška do spolku – fyzické osoby
Přihláška do spolku – právnické osoby
Stanovy spolku
Projektový plán spolku Svatá Ludmila 1100 let

Výroční zpráva za rok 2016

 

Materiály ke sv. Ludmile

báseň Svatá Ludmila, kněžna a mučednice, Paul Claudel, zde
Litanie ke sv. Ludmile, zde
Genealogický přehled potomků sv. Ludmily v české šlechtě, autor Petr Nohel, zde
Genealogický přehled potomků sv. Ludmily v Evropě-výběr, autor Petr Nohel, zde
Genealogický přehled svatých potomků sv. Ludmily, autor Petr Nohel, zde

 

Newsletter

Newsletter č. 1, květen 2016, zde
Newsletter č. 2, září 2016, zde

Newsletter č. 3, prosinec 2016, zde

Newsletter č. 4, duben 2017, zde